Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   
2.04.00  Tehnika  Materiali   

Koda Veda Področje
P300  Naravoslovno-matematične vede  Analitična kemija 

Koda Veda Področje
1.04  Naravoslovne vede  Kemija 
Ključne besede
Separacijske metode, plinska kromatografija, tekočinska kromatografija, ionska kromatografija, kapilarna elektroforeza, masna spektrometrija, kemiluminescenca, atomska absorpcija, voltametrija, pretočna injekcijska analiza, celuloza, reakcijski mehanizmi, kovine v sledovih, biološki materiali, cianidi, pesticidi, toksini.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (27)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  27804  dr. Gregor Arh    Raziskovalec  2009 - 2014  19 
2.  18193  Zdenka Držaj    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
3.  18194  dr. Vojmir Francetič  Kemija  Raziskovalec  2014  76 
4.  18191  Jolanda Furlan    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
5.  11238  dr. Nataša Gros  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  253 
6.  05049  mag. Ivanka Keber  Kemija  Tehnični sodelavec  2009 - 2012  12 
7.  23386  dr. Drago Kočar  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  254 
8.  11071  dr. Jana Kolar  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2011  464 
9.  21917  Dušan Komel    Tehnični sodelavec  2013 - 2014 
10.  20250  dr. Polonca Kralj  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  40 
11.  17844  dr. Irena Kralj Cigić  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  350 
12.  35335  dr. Jernej Markelj  Kemija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  58 
13.  34599  dr. Gregor Marolt  Kemija  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  133 
14.  30693  dr. Alenka Možir  Farmacija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  34 
15.  04425  dr. Milko Novič  Kemija  Raziskovalec  2011 - 2014  259 
16.  04323  dr. Boris Pihlar  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  603 
17.  14231  dr. Matevž Pompe  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  274 
18.  13530  dr. Helena Prosen  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  445 
19.  15670  dr. Matija Strlič  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2013  850 
20.  04100  dr. Robert Susič  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  53 
21.  25442  dr. Martin Šala  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2011  339 
22.  29403  dr. Andrej Ščavničar  Kemija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  14 
23.  28336  dr. Tanja Trafela  Kemija  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  49 
24.  06117  dr. Marjan Veber  Kemija  Vodja  2009 - 2014  450 
25.  08536  dr. Tatjana Zupančič  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  54 
26.  05050  dr. Lucija Zupančič-Kralj  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2011  283 
27.  18192  Mojca Žitko    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  23.072 
Povzetek
Kot univerzitetna raziskovalna skupina, katere osnovni cilj so temeljne raziskave na področju analizne kemije in izobraževanje ter usposabljanje specializiranih kadrov, nameravamo ohranjati, izboljševati in poglabljati znanja na matičnem področju ter z interdisciplinarnimi povezavami prenašati izsledke in znanja na področja, ki podatke o kemijski sestavi in procesih potrebujejo za razvoj in napredek lastnih disciplin in/ali splošen nivo znanj. Naše raziskave bodo usmerjene predvsem na: a) raziskave novih analiznih metod in postopkov, b) študij procesov in parametrov, ki odločajo o lastnostih anorganskih in organskih materialov, c) razvoj analiznih metod za meritve v industriji, okolju in prehrani.
Pomen za razvoj znanosti
Znanstveni prispevek opravljenih raziskav v okviru programske skupine je v razvoju novih analiznih metod, postopkov in spoznanj, ki smo jih objavili v mednarodni znanstveni periodiki. V letih 2009 do 2014 smo objavili 127 člankov pretežno v revijah, ki jih indeksira SCI. Več kot polovico člankov je bilo objavljenih v revijah, ki so pomembna za področje analizne kemije, kemije okolja in kemije materialov. Rezultati raziskav so se odrazili tudi v poglabljanju znanja sodelavcev katedre, ki so nujni pogoj za kvalitetno pedagoško delo ter v prenosu znanja na diplomante, magistrante in doktorante. Mednarodno vpetost skupine dokazujejo številne mednarodne povezave. Poleg povezav preko projektov smo imeli tudi veliko neformalnih stikov s številnimi univerzami in raziskovalnimi inštitucijami. Menimo, da so naše raziskave prispevale k znanosti tako v domačem, kot tudi mednarodnem okviru.
Pomen za razvoj Slovenije
Večina sodelavcev programske skupine aktivno sodeluje v dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programih na UL FKKT, kar pomeni, da so s tem neposredno prispevali k izobraževanju in usposabljanju specializiranih kadrov, prav tako pa so razvijali osnovna in aplikativna znanja, ki so nujna za razvoj in napredek stroke- analizne kemije v našem prostoru. Večina naših diplomantov, magistrantov in doktorandov, ki je v okviru naše programske skupine zaključila izobraževanje, je uspešno prenesla svoje znanje v industrijo ali v raziskovalne institucije. Prenos znanja na področju analizne kemije poteka tudi neposredno, saj so člani projektne skupine aktivno sodelovali predvsem s farmacevtsko industrijo v Sloveniji pri izdelavi in validaciji nekaterih analiznih postopkov za njihove potrebe. Omenjeno sodelovanje se v zadnjem času krepi in s tem prispevamo k tehnološkemu napredku Slovenije. Pomemben delež naših raziskav je bil usmerjen v reševanje problematike okolja in varne in zdrave hrane. Z raziskavami o prenosu in nalaganju onesnažil v zemljo in sedimente, v rečne vodotoke in zrak smo pridobili potrebna znanja, ki jih potrebuje zakonodajalec za sprejemanje odločitev glede varovanja našega bivanjskega okolja. Ob tem bi poudarili predvsem naše raziskave na področju aerosolnih delcev, ki predstavljajo trenutno enega od pomembnejših ekoloških problemov tako v Sloveniji kot tudi širše. Pomemben vidik za vsako državo je ohranjanje njene kulturne dediščine. Tako so raziskave, povezane s preiskavami materialov kulturne dediščine, močno doprinesle k prepoznavnosti slovenskih raziskovalcev v mednarodnem prostoru, predlagane raziskave neporušnih analiznih postopkov pa so neposredno usmerjene v ohranjanje kulturne dediščine. Prav tako se izsledke raziskav že uporablja v slovenskem prostoru za stabilizacijo/konzervacijo nekaterih neprecenljivih del naše kulturne dediščine.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno