Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   

Koda Veda Področje
P300  Naravoslovno-matematične vede  Analitična kemija 

Koda Veda Področje
1.04  Naravoslovne vede  Kemija 
Ključne besede
analizna kemija, spektroskopske metode, separacijske metode, priprava vzorcev, mikroekstrakcijske tehnike, elektroanalizne metode, kakovost hrane, analitika sledov, speciacija, korozija, barvni premazi, ohranjanje kulturne dediščine, okoljska analitika, miniaturizacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (29)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  35339  dr. Rok Ambrožič  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2017  59 
2.  18193  Zdenka Držaj    Tehnični sodelavec  2015 - 2019 
3.  18194  dr. Vojmir Francetič  Kemija  Raziskovalec  2015  76 
4.  18191  Jolanda Furlan    Tehnični sodelavec  2015 - 2016 
5.  50976  Matjaž Grčman  Kemija  Tehnični sodelavec  2017 - 2019 
6.  51846  dr. Ema Gričar  Kemija  Mladi raziskovalec  2018 - 2019  40 
7.  11238  dr. Nataša Gros  Kemija  Raziskovalec  2015 - 2019  253 
8.  23386  dr. Drago Kočar  Kemija  Raziskovalec  2017 - 2019  254 
9.  16429  dr. Mitja Kolar  Kemija  Raziskovalec  2016 - 2019  613 
10.  21917  Dušan Komel    Tehnični sodelavec  2015 - 2019 
11.  20250  dr. Polonca Kralj  Kemija  Raziskovalec  2015  40 
12.  17844  dr. Irena Kralj Cigić  Kemija  Raziskovalec  2015 - 2019  350 
13.  38132  dr. Ida Kraševec  Kemija  Raziskovalec  2015 - 2019  44 
14.  38983  dr. Anja Kristl  Kemija  Tehnični sodelavec  2017 - 2019  24 
15.  50559  dr. Aleksandra Kuljanin  Kemijsko inženirstvo  Mladi raziskovalec  2017 - 2019  11 
16.  35335  dr. Jernej Markelj  Kemija  Raziskovalec  2015 - 2019  58 
17.  34599  dr. Gregor Marolt  Kemija  Raziskovalec  2015 - 2019  134 
18.  37121  dr. Damjan Jan Pavlica  Materiali  Mladi raziskovalec  2016 - 2019  25 
19.  51921  Anže Pavlin  Kemija  Mladi raziskovalec  2018 - 2019  16 
20.  04323  dr. Boris Pihlar  Kemija  Upokojeni raziskovalec  2016 - 2019  603 
21.  12728  dr. Aleš Podgornik  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2015 - 2019  712 
22.  14231  dr. Matevž Pompe  Kemija  Vodja  2015 - 2019  274 
23.  13530  dr. Helena Prosen  Kemija  Raziskovalec  2015 - 2019  444 
24.  38359  Janja Sotlar    Tehnični sodelavec  2015 - 2016 
25.  15670  dr. Matija Strlič  Kemija  Raziskovalec  2019  853 
26.  04100  dr. Robert Susič  Kemija  Raziskovalec  2015 - 2019  53 
27.  06117  dr. Marjan Veber  Kemija  Upokojeni raziskovalec  2015 - 2019  450 
28.  08536  dr. Tatjana Zupančič  Kemija  Raziskovalec  2015 - 2019  54 
29.  18192  Mojca Žitko    Tehnični sodelavec  2015 - 2019 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  23.170 
Povzetek
Predloženi raziskovalni program je usmerjen v naslednja raziskovalna področja: a) temeljne raziskave analiznih metod in pristopov, b) raziskave in razvoj metod za analizo in karakterizacijo materialov c)      razvoj metod in postopkov za kontrolo kakovosti v industriji, varnosti živil in okolja. Temeljne raziskave analiznih metod in pristopov bodo posvečene vsem fazam analiznega postopka od priprave vzorca do končne kvantifikacije ter interpretacije dobljenih rezultatov. Področja raziskav bodo obsegala spektroskopske, elektrokemijske in separacijske analizne tehnike. V naših raziskavah se bomo posvetili sodobnim izzivom analizne kemije kot so določevanje sledov ter kompleksnih mešanic, speciacija ter proučevanje biološko-relevantnih koordinacijskih spojin in miniaturizacija v analizni kemiji. Pri raziskavah materialov bomo raziskovali procese korozije in poskušali predlagati okolju prijaznejše zaviralce korozije, razvijali bomo nanomateriale in proučevali njihovo uporabnost pri selektivnih senzorjih, preučevali bomo hlapne organske spojine, ki jih emitirajo različni materiali in lahko služijo kot učinkovito orodje za študij njihove razgradnje (npr. pri zgodovinskih objektih). Raziskovali in preverjali bomo ustreznost barvnih premazov, ki temeljijo na sol-gel tehnologiji v  povezavi z izkoriščanjem sončne energije. Raziskave povezane z zagotavljanjem zdrave prehrane bodo obsegale študij dodatkov naravnih flavonoidov prehrambenim produktom ter razvoj metodologije za sledenje škodljivih in biološko aktivnih spojin v hrani. Nove mikro ektrakcijske postopke bomo uporabili v raziskavah vezave onesnažil na suspendirane delce in raztopljeno organsko snov (huminske substance). Raziskave zraka bodo povezane z aktualnimi okoljskimi problemom – prisotnostjo aerosolskih delcev v zraku. Raziskovali bomo njihov izvor ter z uporabo modernih analiznih pristopov poizkušali razložiti mehanizme nastanka sekundarnih organskih aerosolov.
Pomen za razvoj znanosti
Kot je opredeljeno v Resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRISS11-20), imajo temeljne raziskave največji pomen za razvoj znanosti, brez odlične znanosti pa tudi ni uspešnega aplikativnega dela in prenosa v gospodarstvo. Tako tradicionalna meja med temeljnimi in aplikativnimi raziskavami izginja. Temeljne raziskave so pomembne za razvoj analizne kemije kot ene od osnovnih kemijskih znanosti, hkrati pa so ključnega pomena za razvoj in napredek na drugih področjih kemije in drugih znanstvenih vedah, saj dognanja s področja bioznanosti, medicine, okoljskih znanosti, znanosti o materialih in še mnogih drugih temeljijo na zanesljivih analiznih določitvah. S predlaganimi raziskavami pokrivamo vsa omenjena pomembna področja znanosti, ki se uvrščajo tudi med prednostna področja razvoja in raziskav v Sloveniji, kot so napredni sintetični kovinski in nekovinski materiali, nanotehnologije tehnologije za trajnostno gospodarstvo, zdravje in znanost o življenju ter varovanje okolja. Rezultati predlaganih raziskav bodo nove ali izboljšane analizne metode, postopki in spoznanja, ki jih bomo objavili v mednarodnih znanstvenih revijah. Predvidevamo vsaj 10-15 objav letno, od tega vsaj polovica v revijah, pomembnih za matično znanstveno področje. V raziskavah se bodo v okviru izvajanja programa izobraževali in izpopolnjevali tudi mladi raziskovalci, s čimer bo dosežen prenos znanja na mlajše generacije. Predvidevamo, da se bomo s predlaganimi raziskavami vključevali v mednarodne projekte ter aktivno sodelovali z domačimi in tujimi raziskovalnimi centri, kar bo pospešilo izmenjavo znanja in raziskovalcev na mednarodnem nivoju. Načrtovane raziskave so izvirne in pomembne tudi z vidika aktualnih znanstvenih problemov v mednarodnem prostoru, zato  predvidevamo, da bodo naši rezultati pomenili pomemben znanstveni prispevek tako v domačem kot mednarodnem okviru.
Pomen za razvoj Slovenije
Velik delež predvidenih raziskav predstavlja uporabo temeljnih principov analizne kemije na reševanje aktualne družbeno-ekonomske problematike, kot je opredeljeno tudi v Strategiji razvoja Slovenije za obdobje 2014-2020 (MGRT RS), zlasti pa naše raziskave sovpadajo z dvema od štirih prioritetnih področij-  znanje in zaposlovanje ter zeleno življenjsko okolje. Raziskovalci programske skupine aktivno sodelujemo v izobraževalnih programih na UL v celotni vertikali od 1. do 3. stopnje, kar dokazujemo tudi z objavo univerzitetnih učbenikov in drugih gradiv. S tem neposredno prispevamo k dvigu izobrazbene strukture prebivalstva, usposabljanju specializiranih kadrov, prenosu znanja in izkušenj pri razvoju zahtevnih tehnologij ter k napredku kemijske in drugih strok. Večina diplomantov, magistrandov in doktorandov, ki na FKKT zaključi študije kemijskih znanosti, uspešno uporablja pridobljena znanja v gospodarstvu ali na raziskovalnih institucijah doma in po svetu. V raziskovalno delo programske skupine so vključeni študentje na vseh stopnjah študija, o njihovem prispevku pričajo objavljene publikacije v mednarodni znanstveni periodiki. V drugo prioriteto, zeleno življenjsko okolje, se vključujemo z  reševanjem problematike onesnaženja okolja (raziskave aerosolskih delcev; določanje emisij hlapnih onesnaževal in njihovih interakcij v okolju; zeleni postopki izolacije pesticidov in podobnih onesnaževal iz trdnih okoljskih vzorcev ter študije njihovega obnašanja; zeleni inhibitorji korozije; razvoj miniaturiziranih analiznih pripomočkov za terenske določitve...) ter obnovljivih energetskih virov (novi selektivni premazi pri izrabi sončne energije), pa tudi z razvojem metod za zagotavljanje varne hrane (določanje toksinov v hrani; avtentičnost in kakovost rastlinskih olj preko analize spojin-označevalcev..) in za izboljšanje kvalitete živil (uporaba naravnih antioksidantov; določanje biološko pomembnih spojin v rastlinah;). Poleg posrednega sodelovanja preko temeljnih in aplikativnih raziskav k tehnološkemu napredku prispevamo tudi z neposrednim sodelovanjem z gospodarstvom, zlasti s farmacevtsko industrijo.   Za kulturni razvoj in prepoznavnost Slovenije je pomembna predvsem ohranjenost naravne in kulturne dediščine. Naše raziskave so povezane s preiskavami materialov kulturne dediščine in so v preteklosti potekale v okviru več raziskovalnih programov 5. in 6. OP EU, kar je močno doprineslo k prepoznavnosti Slovenije na področju varovanja kulturne dediščine in uveljavitvi naših raziskovalcev v mednarodnem prostoru. V prihodnjih raziskavah nameravamo razviti načine za nedestruktivno ugotavljanje stanja materialov iz objektov zgodovinskega pomena na podlagi določanja hlapnih organskih spojin.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno