Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Geokemijski in strukturni procesi

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   
2.07.00  Tehnika  Računalništvo in informatika   

Koda Veda Področje
P005  Naravoslovno-matematične vede  Geologija, fizična geografija 
P175  Naravoslovno-matematične vede  Informatika, teorija sistemov 
Ključne besede
geologija, petrologija, mineralogija, tektonika, geokemija, stabilni izotopi, geomikrobiologija, biomineralizacija, mineralizacija organske snovi, globalne spremembe, sedimentacijski bazeni, okoljske raziskave, vodni ekosistemi, transport snovi, geokemično modeliranje, geogeni in antropogeni polutanti, prehranjevalna veriga, naravni in umetni materiali
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11447  dr. Meta Dobnikar  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2008  172 
2.  21372  dr. Matej Dolenec  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2008  475 
3.  06264  dr. Tadej Dolenec  Geologija  Vodja  2004 - 2008  483 
4.  20407  Ema Hrovatin    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
5.  24255  dr. Vanja Kastelic  Geologija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  39 
6.  10186  dr. Heda Kočevar  Geologija  Raziskovalec  2004  101 
7.  07177  dr. Breda Mirtič  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2008  440 
8.  21199  dr. Katarina Oblak Brown  Geologija  Raziskovalec  2007 - 2008  57 
9.  02206  dr. Jernej Pavšič  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2008  412 
10.  08230  dr. Jožef Pezdič  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2008  336 
11.  26552  dr. Nastja Rogan Šmuc  Geologija  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  174 
12.  23426  dr. Boštjan Rožič  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2008  374 
13.  20249  dr. Andrej Šmuc  Geologija  Raziskovalec  2007 - 2008  407 
14.  17146  Miran Udovč    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  108 
15.  24253  dr. Timotej Verbovšek  Geologija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  375 
16.  15287  dr. Barbara Vokal  Kemija  Raziskovalec  2004  80 
17.  15900  dr. Marko Vrabec  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2008  323 
18.  29632  dr. Petra Žvab Rožič  Geologija  Mladi raziskovalec  2008  377 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.839 
Povzetek
Glavne raziskovalne vsebine in metode programa Geokemijski in strukturni procesi, ki združuje kompleksne (geološke, petrološko-mineraloške, sedimentološke, paleoekološke, strukturne, geokemične in izotopske) raziskave, so vezane za: - detaljni študij značilnosti in pogojev nastanka različnih kamnin (sedimenti, magmatske in metamorfne kamnine) in rudišč ter naravnih in umetnih mineralov - detaljni študij geokemičnih in biogeokemičnih procesov v različnih naravnih okoljih (frakcionacija stabilnih izotopov O, C, H, N in S) v recentnih morskih in sladkovodnih ekosistemih mineralov kakor tudi post sedimentacijskih procesov in procesov v supergeni coni (propadanja - preperevanje kamnin in mineralov v naravnem okolju in zaradi vpliva antropogenih dejavnikov) - temeljne raziskave razvoja globalnega ekosistema s poudarkom na študiju globalnih sprememb na Zemlji povezanih s kratkoročnimi in dolgoročnimi geokemijskimi, izotopskimi, biotskimi anomalijami v razvoju rastlinskih in živalskih vrst ter njihovim izumiranjem. - temeljne raziskave procesov biomineralizacije in kalcifikacije v morskih bentoških organizmih in vpliva okoljskih faktorjev na mineralno sestavo in strukturo izločenih komponent - tektonsko evolucijo slovenskega ozemlja in sosednjih držav ter raziskovanje aktivnih tektonskih deformacij in napetostnega stanja, posebej z vidika ugotavljanja potresne ogroženosti Slovenije - študij izvora in fluksov raztopljenega anorganskega ogljika na meji sediment/voda v plitvih priobalnih okoljih - raziskave izvora sedimentirane organske snovi in študij biogeokemičnih procesov v recentnih sedimentih, ki vplivajo na redoks pogoje v priobalnem okolju ter na prehranjevalno verigo v ekosistemu Jadrana - geogeno in antropogeno onesnaženje s težkimi kovinami in drugimi polutanti v tleh, vodi, sedimentih in bioti - študij variabilnosti izotopske sestave lahkih prvin v vodnih ekosistemih - obnašanje naravnih in umetnih mineralnih materialov (gradiv) v simuliranih sistemih pri povišanem tlaku in temperaturi ter pri danih kemičnih pogojih glede na možnosti njihove uporabe kot sekundarno gradivo, kot nadomestek za naravni mineralni agregat - genezo, transport in akumulacijo plinov vezano na tektonsko aktivne prelomne sisteme in strukturo. Glavna tematika je študij diagenetskih procesov v terciarnih sedimentacijskih bazenih bogatih z organsko snovjo (premogi) - gemikrobiologijo (študij interakcije med mikrobi in minerali) in okoljsko mineralogijo
Pomen za razvoj znanosti
Geokemijski in strukturni procesi so bistven dinamičen del evolucije geološkega okolja. Predstavljajo pomemben del ostalih ciklov, ki določajo spremembe, ki jih neposredno občuti tudi človeštvo. Zato so tovrstne raziskave zelo široko razvejane v vseh vrstah znanosti. Že sami osnovni vedi: geokemija in struktura naravnih materialov in okolij, obvladujemo do take mere, da se bomo lahko vključili v svetovni prostor, kar kažejo tudi reference in citiranost v revijah mednarodnega pomena. Glavni cilj pa je združiti tako geokemijske kot strukturne procese v geookolju, ki so med seboj povezani in s tem doseči še večjo komplementarnost s svetovnimi trendi. Sinteza teh dveh ved lahko da odgovore na mnoge neznanke, ki jih posamezna veda ne more pojasniti.
Pomen za razvoj Slovenije
Osnovni cilj poznavanja geokemijskih in strukturnih procesov je boljše poznavanje slovenskega prostora in s tem dati osnovne podatke za ohranjanje naravnega bogastva in na nekaterih segmentih tudi kulturne dediščine. Drugi cilj je zagotoviti nekatere osnovne podatke za trajnostni družbeno-ekonomski razvoj Slovenije (premogovništvo, gradbeništvo, potresna ogroženost, plazovi, okrasni kamen, umetni materiali). Tretji in najpomembnejši cilj pa je na osnovi geokemijskih in strukturnih podatkov pridobiti čim več znanja o občutljivosti geookolja na stresne dogodke, med katere spada tudi antropogeno onesnaževanje. Dosedanji rezultati so dobra osnova za uspešno nadaljevanje okoljskih raziskav.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno