Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Petrogeneza in metalogeneza

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   

Koda Veda Področje
P420  Naravoslovno-matematične vede  Petrologija, mineralogija, geokemija 
P430  Naravoslovno-matematične vede  Mineralna rudišča, ekonomska geologija 
P460  Naravoslovno-matematične vede  Sedimentologija 
P305  Naravoslovno-matematične vede  Kemija okolja 
T510  Tehnološke vede  Kronologija, datirne tehnike 
Ključne besede
PETROLOGIJA, MINERALOGIJA, GEOKEMIJA, STABILNI IZOTOPI, MINERALNE SUROVINE, OKOLJE, GEOKEMIČNI PROCESI, GEOKRONOLOGIJA
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11447  dr. Meta Dobnikar  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  172 
2.  21372  dr. Matej Dolenec  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  473 
3.  06264  dr. Tadej Dolenec  Geologija  Vodja  2001 - 2003  483 
4.  11229  dr. Uroš Herlec  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  353 
5.  20407  Ema Hrovatin    Raziskovalec  2001 - 2003 
6.  16115  dr. Boštjan Markoli  Materiali  Raziskovalec  2001 - 2003  351 
7.  19066  dr. Petra Souvent  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  132 
8.  15287  dr. Barbara Vokal  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  80 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.762 
Povzetek
Programska skupina se ukvarja s kompleksnimi petrološkimi, mineraloškimi, sedimentološkimi, geokemičnimi in izotopskimi raziskavami, ki so pomembne za nadrobno interpretacijo značilnosti in pogojev nastanka različnih kamnin in rud ter procesov, ki so potekali oziroma, ki se še vedno odvijajo v različnih naravnih okoljih.Poseben poudarek pri teh raziskavah je na: 1) študiju magmatizma in metamorfizma na območju Slovenije in sosednjih držav, 2) raziskavah globalnih sprememb na Zemlji povezanih s kratkoročnimi in dolgoročnimi geokemijskimi in izotopskimi anomalijami, biotskimi krizami, klimatskimi anomalijami in masovnim izumiranjem rastlinskih ter živalskih vrst v preteklosti, 3) temeljnih raziskavah Jadranskega morja. Gre za sedimentološke, mineraloške, geokemične in izotopske (O, C, H, S in N), paleoklimatske in paleotemperaturne raziskave kvartarnih in recentnih sedimentov ter geokemične in izotopske raziskave morske vode, različnih organizmov in njihovih skeletov, katerih namen je dobiti parametre, potrebne tako za nadrobni študij geoloških, hidroloških, klimatskih, temperaturnih, ekoloških in bioloških značilnosti kot za poznavanje antropobiogeokemičnega in geokemičnega ciklusa različnih prvin ter onesnaženje danega akvatorija z različnimi polutanti, zlasti s slednimi prvinami in 4) nadrobni interpretaciji značilnosti in pogojih nastanka rudnih in jalovinskih mineralov v slovenskih rudiščih ter kasnejši redistribuciji njihovih komponent za časa diageneze, epigeneze in retrogradne epigeneze.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagane raziskave se vključujejo v različne mednarodne projekte (IGCP - 386: Response of the ocean/atmosphere system to past global changes, IGCP - 335: Biotic recoveries from mass extinction, IGCP - 393: Neritic events at the Middle Upper Eocene boundary..., slovensko-italijanski projekt: Mineralogical, petrological, geochemical and isotopic investigation of igneous and metamorphic rocks in Slovenia, slovensko - hrvaški projekt: Biogeokemični procesi in elementna ter izotopska sestava v Jadranskem morju ter slovensko - makedonski projekt - predlog: Polimetalna mineralizacija v zvezi s terciarnim magmatizmom južnega dela Balkanskega polotoka), zato bodo dobljeni rezultati pomembni tudi za mednarodno znanstveno in strokovno javnost.Rezultati raziskav magmatskih in metamorfnih kamnin Slovenije bodo bistvenega pomena za poznavanje značilnosti in pogojev nastanka omenjenih kamnin ne samo na območju Slovenije, marveč tudi v sosednjih pokrajinah Avstrije, Italije in Madžarske. Rezultati študija globalnih sprememb v geološki zgodovini bodo omogočili dodaten napredek v razumevanju vzrokov globalnih sprememb na območju zahodne Tedide in korelacijo z geokemičnimi izotopskimi in magnetnimi anomalijami na meji P/T, K/T in P/E drugod po svetu.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagane raziskave bodo brez dvoma doprinesle k boljšemu poznavanju magmatizma in metamorfnih procesov na območju Slovenije.Z razlago magmatizma in metamorfizma bo omogočeno tudi raziskovalcem drugih področij pridobiti dodatna izhodišča za nadaljnje raziskovanje (povezava hidrološki pojavov - termalne vode, tektonike ali geneze nahajališč kovinskih in nekovinskih mineralih surovin z magmatskimi kamninami, novi gradbeni materiali). Dobljeni rezultati bodo tudi pomemben parameter pri ugotavljanju izvora posameznih prvin, kar bo imelo pomembno vlogo pri študiju obremenjenosti okolja s težkimi kovinami. Poznavanje fenomena globalnih sprememb, ki so zapisane tudi v sedimentnih kamninah Slovenije bo omogočilo boljše razumevanje njihovih vzrokov in posledic na današnjem slovenskem prostoru. Rezultati raziskav Jadranskega morja bodo pomenbni tako za reševanje nekaterih geoloških problemov v zvezi z nastankom karbonatnih kamnin kot za boljše razumevanje post sedimentacijskih procesov v močno redukcijskem okolju, v katerem poteka poleg sulfatne redukcije tudi metanogeneza. Dobljeni podatki bodo pomembni tudi z vidika varstva okolja in za študij prehranjevalnih verig ter trofičnih nivojev v Jadranskem morju. Tako kompleksne raziskave omogočajo, da raziskovalci omenjenega raziskovalnega programa enakovredno sodelujejo s tujimi raziskovalci, ki se ukvarjajo tako s problematiko Jadranskega kot Sredozemskega morja. Pomen raziskave rudišč in rudnih pojavov je predvsem iz vidika naravne in kulturne dediščine.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno