Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Geookolje in geomateriali

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   

Koda Veda Področje
P005  Naravoslovno-matematične vede  Geologija, fizična geografija 

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Ključne besede
biomonitoring, globalne spremembe, potencialno toksični elementi, aktivna tektonika, pobočni procesi, pitna voda, peloidi, mineralne surovine, reciklirane snovi, geoarheologija, regionalna geologija, petrologija, geokemija, tektonika, stratigrafija, hidrogeologija, inženirska geologija, mineralogija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
6.312,35
A''
871,7
A'
2.942,21
A1/2
3.843,21
CI10
3.720
CImax
96
h10
28
A1
21,96
A3
13,68
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 28. marec 2023; A3 za obdobje 2017-2021
Podatki za razpise ARRS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  431  4.455  3.659  8,49 
Scopus  466  5.321  4.406  9,45 
Raziskovalci (34)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  06073  dr. Milan Bizjak  Materiali  Raziskovalec  2020 - 2023  447 
2.  15249  dr. Barbara Čenčur Curk  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2023  484 
3.  21372  dr. Matej Dolenec  Geologija  Vodja  2018 - 2023  458 
4.  06264  dr. Tadej Dolenec  Geologija  Upokojeni raziskovalec  2018 - 2023  484 
5.  51329  David Gerčar  Geologija  Mladi raziskovalec  2018 - 2023  22 
6.  11229  dr. Uroš Herlec  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2023  351 
7.  20407  Ema Hrovatin    Tehnični sodelavec  2018 - 2023 
8.  18607  dr. Simona Jarc  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2023  67 
9.  53536  Galena Jordanova  Geologija  Mladi raziskovalec  2019 - 2023  22 
10.  24489  dr. Blaž Karpe  Materiali  Raziskovalec  2020 - 2023  198 
11.  19624  Vesna Krapež    Tehnični sodelavec  2020 - 2023 
12.  38148  dr. Blaž Leskovar  Materiali  Raziskovalec  2020 - 2023  60 
13.  16115  dr. Boštjan Markoli  Materiali  Raziskovalec  2020 - 2023  337 
14.  51116  Primož Miklavc    Tehnični sodelavec  2018 - 2023  11 
15.  21523  dr. Iztok Naglič  Materiali  Raziskovalec  2020 - 2023  165 
16.  24381  dr. Aleš Nagode  Materiali  Raziskovalec  2020 - 2023  362 
17.  38136  dr. Ana Novak  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2021  88 
18.  51975  Andrej Novak  Geologija  Mladi raziskovalec  2018 - 2023  43 
19.  23971  dr. Tomislav Popit  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2023  189 
20.  26552  dr. Nastja Rogan Šmuc  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2023  167 
21.  23426  dr. Boštjan Rožič  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2023  336 
22.  38499  Samo Smolej    Tehnični sodelavec  2020 - 2021 
23.  55758  Tim Sotelšek  Geologija  Mladi raziskovalec  2021 - 2023  11 
24.  20249  dr. Andrej Šmuc  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2023  385 
25.  39235  dr. Aleš Šoster  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2023  64 
26.  55539  Ajda Tršar    Tehnični sodelavec  2021 - 2023 
27.  17146  Miran Udovč    Tehnični sodelavec  2018 - 2023  103 
28.  24253  dr. Timotej Verbovšek  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2023  352 
29.  15900  dr. Marko Vrabec  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2023  310 
30.  22449  dr. Mirijam Vrabec  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2023  160 
31.  54832  Adam Zaky  Proizvodne tehnologije in sistemi  Mladi raziskovalec  2020 - 2023  17 
32.  51976  Matija Zorc  Materiali  Mladi raziskovalec  2020 - 2023  30 
33.  53809  dr. Jure Žalohar  Geologija  Raziskovalec  2019 - 2023  120 
34.  29632  dr. Petra Žvab Rožič  Geologija  Raziskovalec  2018 - 2023  330 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  1555  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta  Ljubljana  1627074  19.890 
Povzetek
Predlagane kompleksne raziskave združujejo vrhunsko ekspertizo na področju geologije: kristalografijo, mineralogijo, petrologijo, geokemijo in izotopsko geokemijo, sedimentologijo, stratigrafijo, paleoekologijo, hidrogeologijo, tektoniko in strukturno geologijo, genezo rudišč in ekonomsko geologijo, ki jih združujemo v treh komplementarnih vsebinskih področjih: geookolje, geomateriali in temeljne raziskave v naslednjih raziskovalnih sklopih: Biomonitoring, Nekdanje in recentne globalne spremembe, Potencialno toksične prvine (PTE), Aktivna tektonika, Procesi pobočnega transporta, Podzemna in pitna voda, Peloidi, Mineralne surovine, Reciklirane sekundarne surovine, Geoarheologija, Regionalna geologija, Petrologija.
Pomen za razvoj znanosti
Geokemijski in strukturni procesi so bistven dinamičen del evolucije geološkega okolja. Predstavljajo pomemben del ostalih ciklov, ki določajo spremembe, ki jih neposredno občuti tudi človeštvo. Zato so tovrstne raziskave zelo široko razvejane v vseh vrstah znanosti. Že sami osnovni vedi: geokemija in struktura naravnih materialov in okolij, obvladujemo do take mere, da se bomo lahko vključili v svetovni prostor. Glavni cilj je združiti tako geokemijske kot strukturne procese v geookolju, ki so med seboj povezani in s tem doseči še večjo komplementarnost s svetovnimi trendi. Študij združenega biogeokemičnega cikla ogljika in dušika v sedimentih, na stiku vode in sedimenta, ter v okolnem morskem prostoru bo omogočil boljše razumevanje interakcij med fizikalno-kemičnimi lastnostmi in primarnimi fluktuacijami, ki so posledica bioprodukcije. Predlagani program bo omogočil pomembno dopolnitev že obstoječe baze podatkov o prazdelitvi glavnih in slednih prvin ter obsežnosti kontaminacije s težkimi kovinami v vodah, sedimentih, tleh na kmetijskih površinah in užitnih rastlinah na območju terciarnih bazenov. Za razvoj znanosti je velikega pomena pravilno razumevanje mehanizmov, ki usmerjajo mobilnost in razpoložljivost težkih prvin v tleh na kmetijskih površinah. Proučevanje razvojev sedimentacije in kamnin na pomembnih geoloških mejah v Sloveniji dopolnjuje znanje o geokemičnih in biogenih dogodkih na Zemlji, ki se danes intenzivno proučujejo. Karakterizacija ometov, malt, tlakov in opleskov kaže na razprostranjenost določenega znanja in na migracijske poti takratnih prebivalcev, zaradi česar so prenašali material in znanje iz kraja v kraj. To je podatek, ki omogoča prepoznavati zgodovinski razvoj Evrope. Tektonika območja Dinaridov in celotnega vzhodnega robu Jadranske kolizijske cone je zaradi pomanjkanja kvalitetnih modernih študij še vedno precej slabo poznana. Z našimi raziskavami nameravamo odgovoriti na več aktualnih in za znanost pomembnih vprašanj (aktivna kinematika, strukturni stili aktivnih tektonskih deformacij, paleonapetostni razvoj, itd).
Pomen za razvoj Slovenije
Osnovni cilj poznavanja geokemijskih in strukturnih procesov je boljše poznavanje slovenskega prostora in s tem dati osnovne podatke za ohranjanje naravnega bogastva in na nekaterih segmentih tudi kulturne dediščine. Drugi cilj je zagotoviti nekatere osnovne podatke za trajnostni družbeno-ekonomski razvoj Slovenije (premogovništvo, gradbeništvo, potresna ogroženost, plazovi, okrasni kamen, umetni materiali). Tretji in najpomembnejši cilj pa je na osnovi geokemijskih in strukturnih podatkov pridobiti čim več znanja o občutljivosti geookolja na stresne dogodke, med katere spada tudi antropogeno onesnaževanje. Dosedanji rezultati so dobra osnova za uspešno nadaljevanje okoljskih raziskav. Program vključuje tudi elemente za strateški razvoj Slovenije na področjih geološkega poznavanja območja Slovenije, kar je temeljna baza za tisti del družbeno ekonomskega razvoja, ki temelji na gradnji prometnega omrežja, objektov, sanaciji plazov, izrabi naravnih surovin, odkrivanju in izrabi okrasnega kamna, vrednotenju in sanaciji življenskega okolja. Za uspešno izrabo temeljnih raziskav in znanja je potrebno sodelovanje v širšem družbeno ekonomskem prostoru z neposrednim interdisciplinarnim delom, zato smo skupino razširili z zunanjimi sodelavci s področja cestogradenj in varovanja okolja. Raziskave bodo doprinesle k poznavanju geološkega razvoja slovenskega ozemlja in dopolnjevale podatke za širši evropski prostor. Tako bo obogaten osnovni-geološki segment naše naravne dediščine- starost, orogeneza, minerali, min. surovine, vrste kamnin in njihovih preperin (tal). Uporabno vrednost kamnin mora poznati njen porabnik, da lahko izbere pravi kamen na pravem mestu. Ker so posamezne vrste kamnin kot gradbenega kamna geografska značilnost kulturne krajine v Sloveniji, je potrebno poznati njihovo obnašanje in obstojnost v okolju, v katerega so vključene po vgradnji. Kvantificiranje hitrosti aktivnih tektonskih premikov na ozemlju Slovenije bo prispevalo k bistveno boljši oceni potresne ogroženosti ozemlja od doslej razpoložljivih, ki v veliki meri temeljijo zgolj na statistični analizi instrumentalne in historične seizmičnosti. Pričakujemo, da bomo na podlagi deformacijske analize lahko opredelili aktivnost in potencialno aktivnost regionalnih prelomov, kar je pomembno pri urbanističnem načrtovanju. Flišne kamnine prekrivajo velik del slovenskega primorja in obmorskega mediterana in njihovo poznavanje ima velik pomen ne samo za temeljno znanost pač pa tudi zelo neposredno uporabnost predvsem za inženirsko geologijo in preskrbo z vodo. Kraško-razpoklinski karbonatni vodonosniki so zaradi heterogenosti premalo raziskani, obenem pa predstavljajo čedalje bolj pomemben vir neoporečne pitne vode. Zato ima njihovo raziskovanje precejšen družbeni in seveda gospodarski pomen, saj natančno poznavanje hidrogeoloških in geokemičnih lastnosti vodonosnikov z vidika racionalnega načrtovanja objektov za izkoriščanje podzemnih vod predstavlja pomemben dosežek.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno