Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.06.00  Biotehnika  Biotehnologija   
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
1.05.00  Naravoslovje  Biokemija in molekularna biologija   
4.04.00  Biotehnika  Veterina   

Koda Veda Področje
B230  Biomedicinske vede  Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija 
Ključne besede
mikrobiologija, biotehnologija, živila, okolje, mikroorganizmi, stresni dejavniki, antibiotiki, mikrobne interakcije, Bacillus, Campylobacter, Listeria, Shigella, Vibrio, Streptomyces, Saccharomyces, Zygosaccharomyces, mikotoksigene plesni, virusi, biofilmi, starterske kulture, sporulacija, kompetenca, apoptoza, mikrobne združbe, kvasna biomasa, odpornost, povzročitelji kvara živil, patogeni mikroorganizmi, membrane, celične površine, kroženje hranil, adaptivni mehanizmi, bioprocesi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (43)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17799  Ivana Avbelj    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
2.  28299  dr. Martina Avbelj  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2008  70 
3.  07469  dr. Martin Batič  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  193 
4.  18332  dr. Neža Čadež  Biotehnologija  Raziskovalec  2008  316 
5.  27641  dr. Tjaša Danevčič  Biotehnologija  Raziskovalec  2007 - 2008  177 
6.  20920  Urška Debelak    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
7.  24407  dr. Iztok Dogša  Biotehnologija  Raziskovalec  2008  188 
8.  21392  dr. Štefan Fujs  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  87 
9.  06371  dr. Aleš Gasparič  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  87 
10.  22358  dr. Kaja Gnezda Meijer  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2004 - 2005 
11.  03383  dr. Ivan - Janez Hacin  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  112 
12.  28509  dr. Tina Ivančič  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  13 
13.  18511  dr. Polona Jamnik  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  900 
14.  21462  dr. Špelca Jenko  Farmacija  Raziskovalec  2004  18 
15.  22661  mag. Sergej Jerman  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2006  14 
16.  25520  dr. Vesna Jerman  Farmacija  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  38 
17.  11548  dr. Barbka Jeršek  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  415 
18.  22491  dr. Anja Klančnik  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  344 
19.  00315  VERA KOKOLE    Raziskovalec  2006  98 
20.  11222  dr. Boris Kovač  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  190 
21.  22492  dr. Barbara Kraigher  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2008  111 
22.  24313  dr. Marija Kurinčič  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  53 
23.  17794  Simona Leskovec    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  25 
24.  29435  dr. Špela Levičnik Hoefferle  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2008  22 
25.  07043  dr. Ivan Mahne  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2006  200 
26.  05993  dr. Ines Mandić-Mulec  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  606 
27.  28508  dr. Ana Mavri  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  37 
28.  21244  dr. Jan Mavri  Materiali  Raziskovalec  2007 - 2008  57 
29.  22779  Vlasta Medvešek    Tehnični sodelavec  2004 - 2005 
30.  22452  dr. Damjana Miklič Milek  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  151 
31.  23543  dr. Duško Odić  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  37 
32.  15618  dr. Maja Paš  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  101 
33.  13542  dr. Hrvoje Petković  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  296 
34.  07084  dr. Andreja Plaper  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2008  37 
35.  18126  dr. Katja Povhe Jemec  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2005  58 
36.  04001  dr. Peter Raspor  Mikrobiologija in imunologija  Vodja  2004 - 2008  1.890 
37.  07030  dr. Sonja Smole - Možina  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  1.089 
38.  13005  dr. David Stopar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  459 
39.  19104  dr. Blaž Stres  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2008  362 
40.  19506  Matej Šergan    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
41.  26540  dr. Polonca Štefanič  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  183 
42.  20705  dr. Tina Zorman  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  56 
43.  26541  dr. Jure Zupan  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  88 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  65.737 
Povzetek
Objekt predlaganega raziskovalnega programa so mikroorganizmi s svojo ključno vlogo v naravnih in različnih bioprocesnih okoljih. Pogoj za izkoriščanje potenciala na eni strani in obvladovanje neželjenih posledic mikroorganizmov na drugi strani je razumevanje njihovega delovanja, tako na nivoju celice kot na nivoju mikrobne združbe in interakcij z drugimi organizmi. Spremembe fizikalnih in kemijskih pogojev okolja inducirajo adaptivne mehanizme mikroorganizmov na stresne razmere, kar je ključnega pomena za njihovo preživetje in delovanje v okolju. V modelnih laboratorijskih sistemih bomo proučevali vpliv bioloških dejavnikov in njihovih interakciij (npr. virusov, bakterij, gliv in višjih organizmov) ter fizikalno-kemijskih stresnih dejavnikov (npr. založenosti s hranili, temperature, vlažnosti, koncentracije soli, kovinskih ionov in različnih protimikrobnih snovi) na mikroorganizme. Stresni odgovor bomo proučevali na nivoju genoma, proteoma in metabolne aktivnosti mikroorganizmov. Poleg fiziološke ravni bodo naše raziskave obsegale tudi ekološko raven. Ekologijo mikrobnih združb bomo proučevali na kompleksnih modelnih sistemih ter v naravnih (npr. tla in vode) in bioprocesnih okoljih (npr. grozdje/mošt in druga živila ter okolja pridobivanja antimikrobnih učnkovin). Proučevali bomo vpliv stresnih dejavnikov na kroženje hranil, strukturo, dinamiko in delovanje mikrobnih združb. V tem pogledu bomo razvijali klasične in molekularno-biološke metode odkrivanja, identifikacije in tipizacije mikroorganizmov v živilih in v okolju. Namen je učinkovitejše odkrivanje in sledenje mikroorganizmov v naravnih in bioprocesnih okoljih, kar zagotavlja proizvodnjo varnih živil in ohranjanje kakovostnega okolja.
Pomen za razvoj znanosti
Programska raziskovalna skupina deluje na področju, ki združuje mikrobiologijo in biotehnologijo živil in okolja. Raziskovalno delo je organizirano tako, da vključuje temeljne raziskave in njihovo aplikacijo na področju živilstva, industrijskih bioprocesov in okoljskih tehnologij. Rezultati temeljnih raziskav bodo razširili razumevanje fiziologije, genetike, biokemije in regulacije stresnih odzivov pri evkariontskih in prokariontskih mikroorganizmih in zagotovili objave v najkvalitetnejši znanstvenih revijah s področja in z visokim faktorjem vpliva. Rezultati bazičnih raziskav bodo tudi v prihodnje ključni za povezovanje z najkvalitetnejšimi raziskovalnimi skupinami v tujini in za najkvalitetnejše izobraževanje bodočih raziskovalcev na področju mikrobiologije, biotehnologije in živilstva. Velika prednost predlaganega programa je v tem, da bomo bazična znanja uporabili tudi za razvoj aplikacij. Na primer razvoj hitrih in enostavnih metodoloških prstopov na področju mikrobiologije in sledenja dednine mikroorganizmov bo prispeval k hitrejšemu vpeljevanju novih tehnik v redno kontrolo kakovosti človekovih dobrin, kot sta hrana in voda. Pomemben sklop predstavlja preučevanje in optimizacija ekonomsko pomembnih biotehnoloških procesov kot so sinteza biološko aktivnih učinkovin, čiščene odpadnih voda in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (CO2, CH4, N2O ). Na področju produkcije biološko aktivnih učinkovin bomo posebno pozornost posvetili regulaciji biosinteze učinkovin, heterologni ekspresiji učinkovin in metabolnemu inženiringu v industrijskih sevih. Pričakujemo, da bodo novi obetavni pristopi kot so kombinatorni in biosintezni inženiring ter metagenomika, povezani z učinkovito uporabo novih genomskih informacij, tudi v prihodnje pripeljali do identifikacije novih bioaktivnih spojin in molekul ter kandidatnih spojin za nova zdravila. Preučevanje biogeokemičnih procesov in njihovo povezavo z sestavo mikrobnih združb bo zagotovilo znanja potrebna za sonaravno upravljanje z naravnimi in agrarnimi ekosistemi. Hkrati bo uporaba tradicionalnih gojitvenih in novih metagenomskih pristopov omogočilainetligentno iskanje novih bioaktivnih učinkovin in encimov.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalna področja s katerimi se ukvarja programska skupina so nedvomno zelo zanimiva za slovensko gospodarstvo, tako za farmacevtsko kot tudi za živilsko, kemijsko in okoljevarstveno industrijo. Programska skupina je v preteklosti sodelovala s številnimi slovenskimi podjetji, kot so Krka, Lek (Sandoz), Vitiva, Medex, Kemijska industrija TKI Hrastnik, Čistilna naprava Domžale- Kamnik, Nuklearna elektrarna Krško in drugimi. Tudi v prihodnosti bo programska skupina vlagala napore za neposredno sodelovanje s slovenskim gospodarstvom in tako direktno doprinesla k razvoju in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Razumevanje vpletenosti mikroorganizmov v ohranjanje ravnotežja v naravnih in od človeka vplivanih okoljih je ključnega pomena za trajnostno gospodarjenje z okoljem in naravnimi viri ter za razvoj naravovarstveno sprejemljivih tehnologij. Predlagan program predlaga raziskave, ki so nujne za razvoj novih metod in postopkov za gospodarno proizvodnjo varne hrane in za ohranjanje živil ter za zaščito potrošnika. Celovito razumevanje biosinteznih poti biološko aktivnih učinkovin in njihova regulacija predstavljajo pomemben sklop pri proizvodnji biološko aktivnih učinkovin. Z raziskovalnim delom pridobljena spoznanja bodo člani programske skupine neposredno prenašali na čim širši krog ljudi, tako z vključevanjem v dodiplomske in podiplomske programe študija doma in v tujini, v gospodarstvo. Programska skupina je bila v preteklosti tudi zelo dejavna z organizacijo domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanj. V prihodnosti še naprej namerava sodelovati pri organizaciji različnih strokovnih in znanstvenih srečanj in tako promovirati slovensko državo. Skupina je bila vključena v številna mednarodna združenja in društva, kjer imajo člani programske skupine pomembne vodstvene vloge. Poleg tega so člani programske skupini veliko prispevali razvoju živilske in okoljevarstvene stroke in bodo tudi v prihodnosti aktivno sodelovali pozitivno prispevali k razvoju strokovnega izobraževanja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno