Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Možnosti in priložnosti Slovenije in njenih akterjev v pogojih članstva EU

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.06.00  Družboslovje  Politične vede   
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S170  Družboslovje  Politične in upravne vede 
Ključne besede
integracija, akterji, mednarodni odnosi, mednarodna politična ekonomija, EU, znanje, globalizacija, JVE, zunanja politika, internacionalizacija, suverenos
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  25455  dr. Ana Bojinović Fenko  Politične vede  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  244 
2.  13498  dr. Milan Brglez  Politične vede  Raziskovalec  2006 - 2008  398 
3.  06360  dr. Bojko Bučar  Politične vede  Raziskovalec  2004 - 2008  400 
4.  03791  dr. Maja Bučar  Politične vede  Raziskovalec  2004 - 2008  549 
5.  24345  dr. Anže Burger  Politične vede  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  230 
6.  19075  dr. Andreja Jaklič  Politične vede  Raziskovalec  2005 - 2008  415 
7.  17814  Marjana Jevšenak    Raziskovalec  2004 
8.  23460  dr. Sabina Lange  Politične vede  Raziskovalec  2004 - 2008  123 
9.  02829  dr. Matija Rojec  Politične vede  Raziskovalec  2004 - 2008  667 
10.  20074  dr. Petra Roter  Politične vede  Raziskovalec  2004 - 2008  220 
11.  00663  dr. Iztok Simoniti  Politične vede  Raziskovalec  2004 - 2008  258 
12.  02880  dr. Metka Stare  Politične vede  Raziskovalec  2004 - 2008  326 
13.  09610  dr. Marjan Svetličič  Politične vede  Vodja  2004 - 2008  817 
14.  11995  dr. Zlatko Šabič  Politične vede  Raziskovalec  2004 - 2008  356 
15.  27579  dr. Boštjan Udovič  Politične vede  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  448 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  39.226 
Povzetek
Cilj raziskovanja je ugotavljanje objektivnih zmožnosti različnih državnih in nedržavnih akterjev v pogojih članstva in kako lahko ti na ta način izkoriščajo svoje priložnostis ciljem maksimiranja blaginje. Te cilje bomo udejanjali s pomočjo različnih raziskovalnih metod (ankete, intervjuji, študije primerov, terensko delo in robustnejše statistične analize) vse v okviru teorij mednarodnih odnosov, zunanje politike, pa tudi mednarodne ekonomike in internacionalizacije. Pričakujemo naslednje rezultate: (i) identifikacijo področjij specializacije in osredotočanja v pogojih omejenih zmožnosti, (ii) predlaganje strategij in politik učinkovitejšega uveljavljanja interesov, (iii) ugotavljanje možnosti udejanjanja komparativnih prednosti na področju JVE, (iv) prispevati h krepitvi pogajalske moči akterjev (podjetja, predstavniki države, nevladne organizacije, itd.).
Pomen za razvoj znanosti
Pomen raziskovalnih rezultatov programske skupine za razvoj znanosti se nanaša zlasti na naslednje vidike: 1. V sodobne teoretične tendence, iz katerih izhaja delo programske skupine, smo vnesli dejavnike, ki so specifični za male države, za nove članice EU, za tranzicijske države, ki ostajajo izven EU (še posebej države jugovzhodne Evrope) ter nasploh za države, ki zaostajajo pri uveljavljanju na znanju temelječe družbe in internacionalizacije. Gre za dejavnike, ki so tako močni, da terjajo prilagajanje obstoječih teorij. Izkušnje Slovenije kot majhne države smo s pomočjo primerjalnih analiz posploševali na nove članice EU in ostale tranzicijske države upoštevajoč zgoraj naštete specifičnosti. 2. Testirali smo relevantnost obstoječih teoretičnih konceptov v sodobnih pogojih globaliziranih mednarodnih odnosov in prerazporejanja moči/tržnih deležev. Potrdili smo hipotezo, da prevladujoče paradigme, na katerih temeljijo uveljavljene teorije, ne upoštevajo sodobnih pogojev in zato zahtevajo določene modifikacije. 3. Raziskave v okviru programske skupine so vnesle multi-disciplinarnost v doslej prevladujoče eno-disciplinarne pristope v večini uporabljenih teoretičnih pristopov. Na ta način se vključujemo v sodobne tokove posameznih znanstvenih disciplin, ki vse bolj spoznavajo omejitve enodimenzionalnih pristopov pri reševanju vse bolj prepletenih problemov sodobnega sveta in položaja posameznih držav/akterjev v njem. 4. Z raziskavami smo definirali elemente strategij/politik držav in drugih akterjev mednarodnih (ekonomskih) odnosov, ki vodijo v utrditev mednarodnega pozicioniranja in konkurenčnega položaja države ter njenih akterjev v sodobnih pogojih. Vse bolj se namreč kaže, da je položaj posameznih akterjev v mednarodnih odnosih (in ne samo države), v večji meri kot se je mislilo doslej, odvisen od akcij posameznih akterjev na njihovih ravneh delovanja. 5. Intenzivna vpetost raziskovalcev programske skupine v mednarodno sodelovanje in intenzivno publiciranje rezultatov našega dela v priznanih tujih revijah in mednarodnih založbah zagotavlja širše mednarodno uveljavljanje naših dognanj in njihovo umeščanje v svetovne znanstvene tokove na našem področju delovanja. 6. Programska skupina je oblikovala nekaterih originalne baze podatkov in znanj (npr. banka podatkov tujih podjetij pri nas in naših podjetij v tujini, identifikacija najboljših praks pri internacionalizaciji podjetij ter pri oblikovanju mehanizmov in instrumentov inovacijske politike), ki so lahko podlaga tudi za delo drugih raziskovalcev ter za učinkovitejše vodenje ekonomske politike države in poslovne politike podjetij.
Pomen za razvoj Slovenije
Delo in rezultati programske skupine so visoko usklajeni s prioritetami Strategije razvoja Slovenije, saj se osredotočajo na krepitev položaja Slovenije in njenih akterjev v pogojih članstva v EU in v procesih globalizacije. Tesno vpetost programa v procese družbeno-ekonomskega razvoja Slovenije dokazuje tudi velika angažiranost raziskovalcev v nizu projektov Ciljnega raziskovalnega programa 'Konkurenčnost Slovenije', delu UMAR, študije in ekspertize, ki so jih raziskovalci naredili za Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za Finance, JAPTI, SID, GZS, niz podjetij, sodelovanje raziskovalcev v različnih gospodarskih in državnih telesih (Strateški svet Ministrstva za zunanje zadeve, strokovna telesa Službe vlade za razvoj, Odbor za reforme Vlade RS, sodelovanje v pripravi Strategije razvoja Slovenije, Pogovori o prihodnosti Slovenije itd.). Raziskovalci s predstavitvami raziskav o Sloveniji in možnosti za sodelovanje z in v Sloveniji promovirajo Slovenijo v tujini, v procesu izobraževanja pa skrbijo za prenašanje najnovejših svetovnih spoznanj v Slovenijo. Konkretneje pa se pomen dela programske skupine za razvoj Slovenije izraža naslednjem: a/ Boljše poznavanje dejavnikov povečanja absorbcijske sposobnosti slovenskega gospodarstva za prenos tehnologije in inovacij in krepitve inovativne sposobnosti. Raziskave smo usmerjali tako k ustvarjanju ustreznih pogojev v podjetjih, kot v preučevanje potrebnega prilagajanja različnih politik (predvsem inovacijske) novim pogojem v mednarodnem okolju, krepitvi internacionalizacije in porastu pomena storitev. b/ Prispevek k ustvarjanju tistih znanj, ki jih Slovenija nujno potrebuje za integriranje v EU in za vključevanje v nastajajočo družbo znanja in procese globalizacije s pospešeno internacionalizacijo dejavnosti vseh akterjev. Izsledki prispevajo k oblikovanju konkretnih družbeno-ekonomskih politik za krepitev konkurenčnosti države in podjetij ter razvoju civilne družbe. c/ Ob dejstvu, da se nacionalna identiteta relacijsko afirmira v svetu, delovanje programske skupine, ki je usmerjeno v krepitev vključenosti Slovenije in njenih akterjev v mednarodno okolje, prispeva k promociji države in krepitvi nacionalne identitete, s tem pa tudi k izboljšanju strukturnega položaja Slovenije in njenih akterjev v mednarodni skupnosti. d/ Dejstvo, da so vsi člani raziskovalne skupine vpeti v pedagoško delo na Fakulteti za družbene vede, kot tudi na drugih visokošoljskih institucijah v Sloveniji in tujini (Velika Britanija, Finska, Avstrija, Italija, Nizozemska, Estonija, Bosna in Hercegovina), zagotavlja tudi prenos rezultatov raziskovalnega dela skupine v vzgojo kadrov. V razdobju 2004-2008 so študentje članov raziskovalnega programa prejeli dve univerzitetni Prešernovi nagradi, pet fakultetnih Prešernovih nagrad, nagrado Ministrstva za zunanje zadeve za najboljši doktorat in štiri nagrade za najboljše diplome, 25 nagrad OZN, 6 nagrad Trimo Trebnje in eno nagrado Krke, kar odraža kakovostni prispevek skupine in njenih rezultatov ne samo za izobraževalni proces, temveč tudi za akterje iz uprave in gospodarstva.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno