Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.06.00  Družboslovje  Politične vede   
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S170  Družboslovje  Politične in upravne vede 

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Ključne besede
Globalizacija, internacionalizacija, mednarodni odnosi, mednarodni ekonomski odnosi, Evropska unija, globalno vladanje, regionalizacija, norme, izvoz, neposredne tuje investicije, raziskave in razvoj, inovacije, storitve, globalne verige vrednosti, Slovenija, Zahodni Balkan, Sredozemlje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (29)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  39173  dr. Jana Arbeiter  Politične vede  Raziskovalec  2016 - 2021  69 
2.  28523  dr. Irena Bačlija Brajnik  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2015 - 2021  207 
3.  25455  dr. Ana Bojinović Fenko  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  266 
4.  13498  dr. Milan Brglez  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2016  400 
5.  06360  dr. Bojko Bučar  Politične vede  Upokojeni raziskovalec  2015 - 2021  403 
6.  03791  dr. Maja Bučar  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  556 
7.  24345  dr. Anže Burger  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  263 
8.  33023  dr. Danijel Crnčec  Politične vede  Raziskovalec  2019 - 2021  68 
9.  32560  Bernarda Debelak    Tehnični sodelavec  2015 - 2020 
10.  53550  Ajda Hedžet  Politične vede  Mladi raziskovalec  2019 - 2021  20 
11.  19075  dr. Andreja Jaklič  Politične vede  Vodja  2015 - 2021  442 
12.  32353  Jasna Jugovič    Tehnični sodelavec  2016 - 2018 
13.  51523  dr. Barbara Kalar  Ekonomija  Raziskovalec  2021  35 
14.  52075  Klemen Knez  Politične vede  Mladi raziskovalec  2018 - 2021  16 
15.  52072  dr. Faris Kočan  Politične vede  Raziskovalec  2018 - 2021  163 
16.  38111  dr. Iris Koleša  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2021  89 
17.  23460  dr. Sabina Lange  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  129 
18.  33095  dr. Marko Lovec  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  336 
19.  55873  Melika Mahmutović  Politične vede  Mladi raziskovalec  2021  12 
20.  51175  Polona Mlinarič    Tehnični sodelavec  2019 - 2021 
21.  50567  Nina Pejič  Politične vede  Mladi raziskovalec  2017 - 2021  50 
22.  28910  dr. Gregor Pfajfar  Ekonomija  Raziskovalec  2021  321 
23.  31103  dr. Jure Požgan  Politične vede  Raziskovalec  2018 - 2021  94 
24.  02829  dr. Matija Rojec  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  667 
25.  20074  dr. Petra Roter  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  230 
26.  02880  dr. Metka Stare  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  326 
27.  09610  dr. Marjan Svetličič  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  819 
28.  11995  dr. Zlatko Šabič  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  365 
29.  27579  dr. Boštjan Udovič  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  506 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.391 
Povzetek
V procesih globalizacije se vladanje v svetovnem gospodarstvu in politiki sooča s številnimi izzivi, kot so finančna in gospodarska kriza, neenakomeren gospodarski razvoj, pomanjkljiv razvoj institucij, kakor tudi družbena kriza in naraščajoči demokratični deficit na globalni in še posebej na regionalni ravni. Proučevanje omenjenih izzivov ter načinov spopadanja z njimi se uvršča na področje znanosti mednarodnih odnosov, zaradi pomena ekonomske razsežnosti odnosov pa še posebej na interdisciplinarno področje mednarodnih ekonomskih odnosov in evropskih integracij. Osnovni teoretični okvir raziskovanja torej predstavlja po eni strani disciplina mednarodnih odnosov, iz katere izhajajo teorije mednarodne politične ekonomije, zunanje politike, mednarodnih ekonomskih odnosov in mednarodnega poslovanja; po drugi strani pa sodobne teorije endogene rasti/razvoja in različne teorije, ki opredeljujejo delovanje in razvoj akterjev/subjektov, ki vstopajo v procese globalizacije.   Temeljni cilj raziskovalnega programa je s pomočjo interdisciplinarnih teoretičnih okvirjev in primarnih raziskovalnih metod prispevati k poglabljanju znanja o vlogi Slovenije in njenih akterjev v regionalnem in globalnem okvirju mednarodnih odnosov in mednarodnega gospodarstva. Izvedeni cilji so: krepitev mednarodnega položaja Slovenije in njenih akterjev v okviru evropskih integracij in širše; krepitev konkurenčnosti Slovenije, slovenskih podjetij in drugih akterjev; oblikovanje strategij in politik, ki bodo ustrezno naslovile globalne in regionalne izzive.   Raziskave bodo osredotočene na:   1. Razvoj mednarodne politike in njen vpliv na zunanjo politiko Slovenije, s poudarkom na regionalnem delovanju države v okviru evropskih regionalnih in transregionalnih institucij. Analizirali bomo: regionalno razsežnost vladanja; norme in vrednote kot okvir vladanja v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah; mednarodne institucije.   2. Dejavnike razvoja ekonomskih subjektov in nacionalnega gospodarstva v pogojih globalizacije. Analizirali bomo: 'učinkovitost' različnih oblik mednarodnega udejstvovanja podjetij in njihov vpliv na konkurenčnost podjetij in nacionalnih gospodarstev; konkurenčne prednosti podjetij v pogojih globalizacije, zlasti inovacij; večdimenzionalne učinke storitvenih dejavnosti; vpliv zunanjega okolja na procese internacionalizacije gospodarstva in ekonomska politika za uspešno vključevanje v procese globalizacije.   Pri pridobivanju in zbiranju podatkov za raziskovanje bomo uporabljali individualne statistične podatke na nivoju enote analize (na primer podjetja), ankete/vprašalnike in intervjuje. Pri analizi podatkov pa bomo uporabljali različne statistične metode, kvalitativno analizo zbranih podatkov in študije primerov.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen raziskovalnega programa za razvoj znanosti je:   a/ Ugotoviti ali so in kateri so tisti specifični dejavniki, ki terjajo eventualno prilagajanje/modifikacijo obstoječih teorij za male države, ki lovijo razvojne zaostanke ('catching up countries') ter za tehnološke in internacionalizacijske »zaostankarje«. Izkušnje Slovenije bomo s pomočjo primerjalnih analiz poskušali posploševati na druge nove članice EU in ostale države, ki lovijo razvojne zaostanke. b/ Preveriti splošno relevantnost teorij, ki so temelj našega dela, v pogojih globaliziranih mednarodnih odnosov in prerazporejanja moči/tržnih deležev. Naša predpostavka je, da prevladujoče paradigme uveljavljenih teorij ne upoštevajo dovolj dejanskih pogojev v mednarodnih odnosih in mednarodni ekonomskih odnosov ter in morajo zato biti stalno podvržene kritični presoji. c/ Oblikovanje multi-disciplinarnih teoretičnih odgovorov z ontološko utemeljenim preseganjem enodisciplinarnih pristopov večine izhodiščnih teorij in ne s pragmatičnim eklekticizmom. d/ Združevanje različnih baz individualnih podjetniških podatkov v varni sobi Statističnega urada Republike Slovenije omogoča bistveno bolj kompleksne, točne in zanesljive ekonometrične analize različnih vidikov internacionalizacije delovanja podjetij. e/ Umestitev naših raziskovalnih dosežkov v svetovne znanstvene tokove, saj nam intenzivna vpetost v mednarodno sodelovanje in publiciranje rezultatov našega dela v priznanih mednarodnih revijah in založbah, omogoča širše uveljavljanje naših dognanj. f/ Oblikovati originalne empirične banke podatkov in znanj, ki so lahko podlaga tudi za delo drugih raziskovalcev in za učinkovitejše vodenje ekonomske politike države in drugih akterjev.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program se osredotoča na krepitev položaja Slovenije in njenih akterjev v procesih globalizacije. Tesno vpetost programa v procese družbeno-ekonomskega razvoja Slovenije dokazuje tudi velika angažiranost raziskovalcev v nizu projektov Ciljnega raziskovalnega programa 'Konkurenčnost Slovenije 2006-2013', v delu UMAR-ja, številne študije in ekspertize, ki so jih raziskovalci naredili za Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj, Ministrstvo za Finance, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, SPIRIT, SID, GZS, niz podjetij itd. Raziskovalci s predstavitvami raziskav o Sloveniji in možnosti za sodelovanje z in v Sloveniji promovirajo Slovenijo v tujini, v procesu izobraževanja pa skrbijo za prenašanje najnovejših svetovnih spoznanj v Slovenijo. Konkretneje pa se pomen raziskovalnega programa za razvoj Slovenije izraža naslednjem:   a/ Boljše poznavanje dejavnikov povečanja absorbcijske sposobnosti slovenskega gospodarstva za prenos tehnologije in inovacij in krepitve inovativne sposobnosti. Raziskave se usmerjajo tako k ustvarjanju ustreznih pogojev v podjetjih, kot v preučevanje potrebnega prilagajanja različnih politik (predvsem inovacijske) novim pogojem v mednarodnem okolju, krepitvi internacionalizacije in porastu pomena storitev. To bo prispevalo k spodbujanju in usmerjanju raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti razvoja in zmanjševanju razkoraka med Slovenijo in razvitejšimi državami. b/ Prispevek k ustvarjanju tistih znanj, ki jih Slovenija nujno potrebuje za vključevanje v nastajajočo družbo znanja in procese globalizacije s pospešeno internacionalizacijo dejavnosti vseh akterjev. Izsledki bodo prispevali k oblikovanju konkretnih družbeno-ekonomskih politik za krepitev konkurenčnosti države in podjetij ter razvoju civilne družbe. c/ Ob dejstvu, da se nacionalna identiteta relacijsko afirmira v svetu, bo delovanje raziskovalne skupine, ki je usmerjeno v krepitev vključenosti Slovenije in njenih akterjev v mednarodno okolje, prispevalo k promociji države in krepitvi nacionalne identitete, s tem pa tudi k izboljšanju strukturnega položaja Slovenije in njenih akterjev v mednarodni skupnosti. d/ Dejstvo, da so vsi člani raziskovalne skupine vpeti v pedagoško delo na Fakulteti za družbene vede, kot tudi na drugih visokošolskih institucijah v Sloveniji in tujini (Velika Britanija, Finska, Avstrija, Italija, Nizozemska, Estonija, Bosna in Hercegovina, ZDA), zagotavlja tudi prenos rezultatov raziskovalnega dela skupine v vzgojo kadrov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno