Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Slovenija in njeni akterji v mednarodnih odnosih in evropskih integracijah

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.06.00  Družboslovje  Politične vede   
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
Mednarodni odnosi, mednarodna ekonomija, mednarodno poslovanje, diplomacija, evropske integracije, (trajnostni) razvoj, (liberalni) svetovni red, multilateralizem, vladanje, globalne verige vrednosti, internacionalizacija, EU, Srednja in vzhodna Evropa, Zahodni Balkan, Slovenija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
15.801,13
A''
2.455,15
A'
5.368,39
A1/2
7.515,12
CI10
3.270
CImax
186
h10
27
A1
52,2
A3
3,78
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 24. februar 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  269  2.231  2.101  7,81 
Scopus  378  4.032  3.731  9,87 
Raziskovalci (32)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  39173  dr. Jana Arbeiter  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  68 
2.  28523  dr. Irena Bačlija Brajnik  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2022 - 2024  206 
3.  07115  dr. Vito Bobek  Ekonomija  Raziskovalec  2022 - 2024  1.277 
4.  25455  dr. Ana Bojinović Fenko  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  265 
5.  06360  dr. Bojko Bučar  Politične vede  Upokojeni raziskovalec  2022 - 2024  403 
6.  03791  dr. Maja Bučar  Politične vede  Upokojeni raziskovalec  2022 - 2024  554 
7.  24345  dr. Anže Burger  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  258 
8.  33023  dr. Danijel Crnčec  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  68 
9.  56676  dr. Stefano Guzzini  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  12 
10.  53550  Ajda Hedžet  Politične vede  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  19 
11.  19075  dr. Andreja Jaklič  Politične vede  Vodja  2022 - 2024  442 
12.  58350  Aleksandar Jekić  Politične vede  Mladi raziskovalec  2023 - 2024 
13.  57919  dr. Michael Kaeding  Politične vede  Raziskovalec  2023 - 2024  27 
14.  51523  dr. Barbara Kalar  Ekonomija  Raziskovalec  2022 - 2024  35 
15.  52075  Klemen Knez  Politične vede  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  16 
16.  52072  dr. Faris Kočan  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  155 
17.  38111  dr. Iris Koleša  Ekonomija  Raziskovalec  2022 - 2024  86 
18.  23460  dr. Sabina Lange  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  128 
19.  33095  dr. Marko Lovec  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  336 
20.  55873  Melika Mahmutović  Politične vede  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  11 
21.  56995  Gaja Mavri  Politične vede  Mladi raziskovalec  2022 - 2024 
22.  51175  Polona Mlinarič    Tehnični sodelavec  2022 - 2023 
23.  28910  dr. Gregor Pfajfar  Ekonomija  Raziskovalec  2022 - 2024  315 
24.  31103  dr. Jure Požgan  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  95 
25.  02829  dr. Matija Rojec  Politične vede  Upokojeni raziskovalec  2022 - 2024  667 
26.  20074  dr. Petra Roter  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  230 
27.  02880  dr. Metka Stare  Politične vede  Upokojeni raziskovalec  2022 - 2024  326 
28.  09610  dr. Marjan Svetličič  Politične vede  Upokojeni raziskovalec  2022 - 2024  819 
29.  11995  dr. Zlatko Šabič  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  364 
30.  27579  dr. Boštjan Udovič  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  499 
31.  14685  dr. Dejan Verčič  Politične vede  Raziskovalec  2023 - 2024  703 
32.  56675  dr. Peter Wostner  Politične vede  Raziskovalec  2022 - 2024  59 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.131 
Povzetek
Tektonske spremembe v svetu (vzpon novih sil - npr. Kitajske; erozija dominacije ZDA, množične migracije, brexit, trgovinske vojne, četrta industrijska revolucija, digitalizacija) je pandemija Covid-19 še poglobila. Mednarodni odnosi postajajo kompleksnejši, države in drugi akterji vse soodvisnejši. Vladanje v mednarodni skupnosti je zato pred novimi izzivi (kot so gospodarske, socialne, podnebne, okoljske in tudi zdravstvene krize) in priložnostmi, ki zahtevajo multilateralne odzive. Liberalni svetovni red je številnim malim državam, kot je Slovenija, omogočal neodvisnost in stabilno mednarodno (so)delovanje. Ažurno spremljanje in razumevanje sprememb v svetovnem redu in razvijanje odpornosti v VUCA svetu je zato za male države ključno, a tudi iskanje novih rešitev za odpravljanje zaznanih slabosti in tveganj sedanjega mednarodnega sistema. Vse to je sestavni del znanosti o mednarodnih odnosih, pa tudi preseka mednarodne (politične) ekonomije, mednarodnega poslovanja in mednarodnega prava. Kompleksnost problemov v mednarodnih odnosih terja interdisciplinarno proučevanje in rešitve. Cilji programa so tako: (1) poglabljanje/ustvarjanje znanja o mednarodnih odnosih, mednarodni (politični) ekonomiji, integracijskih procesih in dejavnikih odpornosti malih držav in nedržavnih akterjev, (2) spodbujanje razvoja in krepitev mednarodnega vpliva Slovenije v okviru EU in širše, (3) (so)oblikovanje proaktivnih, odzivnih in prožnih strategij in politik slovenske države, podjetij in drugih akterjev, s ciljem krepitve konkurenčnosti in odpornosti Slovenije ter doseganja trajnostnega razvoja. Vzroke in dejavnike spreminjanja mednarodnih odnosov in svetovnega reda ter posledice za Slovenijo proučujemo v okviru treh medsebojno povezanih področij: 1) VLADANJE: (a) spremembe v svetovnem redu in posledice za Slovenijo, (b) norme in vrednote kot okvir vladanja v mednarodnih odnosih, (c) razvoj diplomacije; 2) INTEGRACIJE: (a) odzivnost EU na globalne spremembe in vprašanja strateške avtonomije EU, (b) diferencirana integracija in uresničevanje evropskih politik, (c) pokonfliktno upravljanje in integracija držav Zahodnega Balkana v EU; 3) MEDNARODNI EKONOMSKI ODNOSI IN RAZVOJ (slovenskih) ekonomskih subjektov ter nacionalnega gospodarstva: (a) učinkovitost različnih oblik mednarodnega udejstvovanja podjetij, (b) konkurenčne prednosti podjetij, (c) vpliv zunanjega okolja na procese internacionalizacije gospodarstva in ekonomske politike za uspešno vključevanje v procese globalizacije. Interdisciplinarni značaj programske skupine omogoča izvirno povezovanje med različnimi disciplinami, kot tudi med različnimi teorijami znotraj disciplin. Teoretične analize kombiniramo z empirično analizo, povezujemo sodobne statistične metode, ob uporabi različnih metod (t. i. pristopa mešanih metod) pa razvijamo tudi lastne metodologije.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalna skupina ima v Sloveniji velik vpliv na razvoj znanosti o mednarodnih odnosih. K razvoju znanosti prispeva na naslednje načine: 1) analizira dogajanja v mednarodnih odnosih ter preverja in razvija teoretski, metodološki in konceptualni aparat znanosti o mednarodnih odnosih, na področjih a) sprememb liberalnega mednarodnega reda in vpliva tega na male države; b) diferencirane integracije EU, obravnava vprašanja liberalnih norm, geopolitike in prerazporejanja moči v integracijah; c) identifikacije specifičnih dejavnikov, ki terjajo prilagajanje/modifikacijo obstoječih teorij za male države, ki lovijo zaostanke v tehnološkem razvoju in internacionalizaciji ('catching up countries'); d) oblikuje multidisciplinarne teoretične odgovore z ontološko utemeljenim preseganjem enodisciplinarnih pristopov izhodiščnih teorij. 2) razvija visokošolsko izobraževanje a) oblikuje, izvaja in razvija dodiplomske, podiplomske in doktorske študijske programe Mednarodni Odnosi, Evropske študije, Diplomacija in Razvojne študije na Univerzi v Ljubljani; b) prenaša lastne raziskovalne ugotovitve v pedagoški proces na univerzah, jih tam testira, prav tako prenaša ugotovitve v pedagoški proces v osnovno in srednje šolstvo; c) raziskovalno in pedagoško sodeluje v okviru EU programov (Obzorje 2020, Erasmus+, EUTOPIA, dvojne diplome - Passauu, skupna diploma - Tetovo, Benetke - E.MA); d) sodeluje na magistrskih in doktorskih programih na tujih univerzah (Dunaj, Benetke, Salzburg, Zagreb, Budimpešta, Wuhan, Passau). 3) objavlja izsledke svojih raziskav, strokovno sodeluje v različnih posvetovalnih telesih ter diseminira rezultate raziskav a) objavlja znanstvene članke v revijah najvišjega ranga (WoS, Scopus); znanstvene monografije in poglavja v monografijah, strokovne in poljudne članke, intenzivno sodeluje s tujimi znanstveniki; b) urednikuje knjižne zbirke (Acta Diplomatica, Analize CMO, idr.) in revije (JIRD), sodeluje v uredniških odborih znanstvenih revij, monografij, itd.; c) združuje in obdeluje najzahtevnejše baze v varni sobi Statističnega urada Republike Slovenije, kar omogoča kompleksnejše in zanesljivejše ekonometrične analize, ki koristijo znanosti ter praktikom; d) oblikuje izvirne nove empirične banke podatkov, videov in znanj, ki omogočajo delo tudi drugim raziskovalcem ter političnim in ekonomskim odločevalcem; d) predstavlja svoja dognanja na znanstvenih in strokovnih konferencah v Sloveniji, v regiji, Evropi in svetu, pa tudi v medijih in splošni javnosti. 4) se povezuje z drugimi relevantnimi deležniki a) raziskovalna skupina ima izjemno močno raziskovalno mrežo v Sloveniji in tujini (znotraj UL, z Uradom za makroekonomske analize in razvoj, Inštitutom za ekonomska raziskovanja, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, ter številnimi tujimi inštituti in mrežami); b) sodeluje z domačimi in tujimi institucijami, drugimi univerzami, gospodarstvom c) evalvira domače in tuje raziskovalne programe (Belgija, Poljska, Madžarska, Hrvaška, Črna gora idr.); c) se vključuje v znanstvena in strokovna združenja, sodeluje s podjetji z namenom oplajanja in diseminacije znanja.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalna skupina s svojimi raziskavami neposredno in posredno vpliva na razvoj družbenoekonomskih in kulturnih dejavnosti na naslednje načine: 1) Vpliv na družbeni razvoj Slovenije in družbeno infrastrukturo: a) sodelovanje pri Strategiji na področju zunanje politike, industrijske politike, energetske politike; b) članstvo in svetovalne aktivnosti v Strateškem svetu za zunanjo politiko na MZZ, v Strokovnem svetu za mednarodno razvojno sodelovanje na MZZ, v Fiskalnem svetu, Statističnem sosvetu za R&R, v organih Agencije za raziskovalno dejavnost, v Svetu za znanost in tehnologijo pri MIZŠ, ipd. c) sodelovanje v oblikovanju in izvajanju izobraževalnih programov za diplomate RS; d) priporočila za institucionalno podporo internacionalizaciji, spodbujanje inovacijskih aktivnosti, izboljšanje delovanja administracije in javne uprave na podlagi raziskav poslovnega okolja, analiz inovacijskih ekosistemov. 2) Promocija Slovenije z organizacijo in pripravami vsebin uglednih mednarodnih znanstvenih konferenc in dogodkov v Sloveniji ter predstavitvijo rezultatov raziskav na znanstvenih dogodkih v tujini (Evropa, Kitajska, ZDA, Indija, JV Azija, prek 40 nastopov v obdobju 2015-2021). 3) Varovanje okolja in trajnostnega razvoja z razširjanjem dobrih praks krožnega gospodarstva in družbene odgovornosti, identificiranih v analizah okoljskih in trajnostnih razvojnih politik, kmetijske in industrijske politike ter poglobljenih študij primerov. 4) Vpliv na razvoj kulture: a) analize kulturne diplomacije, preučevanje novih virov moči držav ter novih načinov promocije nacionalnih dosežkov (prek kulturne, literarne in znanstvene diplomacije); b) spremljanje dejavnosti slovenskih manjšin in izseljencev ter manjšin v Sloveniji; c) preučevanje položaja t. i. kulturnih ambasadorjev (uspešnih posameznikov, ki delujejo na polju kulture v tujini) ter povezovanje raziskovanja s profili iz drugih ved (npr. etnologija, kulinarika, vinarstvo itd.); d) promocija značilnosti slovenske družbe in kulture v tujini, z gostujočimi predavanji, sodelovanjem na okroglih mizah za strokovno in splošno javnost, sodelovanjem na drugih dogodkih. Pomen za družbenoekonomske dejavnosti in ekonomski razvoj a) Priprava analitičnih podlag in strategij politik države: b) priprava analitičnih podlag za programe, ki imajo velik vpliv na konkurenčnost Slovenije in implikacije za male države; npr. analitične podlage za program pametne specializacije; c) oblikovanje programov in svetovanje vladam, ministrstvom, institucijam v Sloveniji, regiji, EU; npr. analize strukture in dinamike tokov menjave (storitev, blaga in tujih neposrednih investicij), analiza dejavnikov mednarodne rasti podjetij, s poudarkom na R&R, evropeizacija raziskovalno-razvojnih in inovacijskih politik; 2) Vrednotenje politik, programov in instrumentov: a) sodelovanje pri vrednotenju izbranih programov, instrumentov in politik (področja inovacij in konkurenčnosti), vpliv na oblikovanje bodočih programov in instrumentov; b) analize državnih pomoči in njihovih učinkov na konkurenčnost, produktivnost, delovna mesta internacionalizacijo in inovativnost; analize odnosa med državnimi pomočmi in subvencijami, ki so podlaga za oblikovanje politik (člani programske skupine sodelujejo kot člani posvetovalnih strokovnih teles, fiskalnega sveta, statističnega sosveta R&R). 3) Oblikovanje programov za spodbujanje internacionalizacije v institucijah Slovenije in EU: a) redno spremljanje slovenskega poslovnega okolja za podjetja s tujim kapitalom v Sloveniji; b) analize raziskovalnega in inovacijskega okolja (RIO report; Policy Support Facility), predlogi oblikovanje ukrepov za spodbujanje inovacijske aktivnosti; c) analize struktur in načinov vključevanja slovenskih podjetij v globalne verige vrednosti (matrik dobaviteljskih verig, uspešnosti podjetij po tujih prevzemih, rast izvoza, uvoza, investicij in zaposlenosti). 4) Analitična podpora pri oblikovanju strategij internacionalizacije podjetij: a) analize mednarodnega inovacijskega sodelovanja, b) odnosov podjetja-podružnice, c) mednarodne mobilnosti zaposlenih ipd.; Raziskovalne rezultate redno uporabljajo (tuje in domače) gospodarske/trgovinske zbornice, SPIRIT Slovenija, SID, strokovna in industrijska združenja in podjetja. Analize odzivov prvega vala pandemije so bile že predstavljene na več dogodkih doma in v tujini in uporabljene pri načrtovanju ukrepov v drugem valu, z implikacijami digitalizacije za mednarodno rast in inovacije v obdobju po pandemiji. Člani programske skupine prispevajo tudi k družbenemu in kulturnemu razvoju izven Slovenije: a) s sodelovanjem v organih ali telesih Sveta Evrope, OVSE, Evropske komisije; b) s svetovalnim delom v WIIW, UNCTAD, pri Svetovalnem odboru pri Okvirni konvenciji Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin, v okviru najrazličnejših EU projektov na temo vključevanja držav Zahodnega Balkana v EU itd.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno