Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Možnosti in priložnosti Slovenije in njenih akterjev v procesih globalizacije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.06.00  Družboslovje  Politične vede   
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28523  dr. Irena Bačlija Brajnik  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2014  211 
2.  25455  dr. Ana Bojinović Fenko  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  271 
3.  13498  dr. Milan Brglez  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  402 
4.  06360  dr. Bojko Bučar  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  405 
5.  03791  dr. Maja Bučar  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  558 
6.  24345  dr. Anže Burger  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  276 
7.  32560  Bernarda Debelak    Tehnični sodelavec  2013 - 2014 
8.  19075  dr. Andreja Jaklič  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  452 
9.  32353  Jasna Jugovič    Tehnični sodelavec  2012 - 2014 
10.  31972  dr. Aljaž Kunčič  Ekonomija  Raziskovalec  2009 - 2013  64 
11.  23460  dr. Sabina Lange  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2011  132 
12.  33095  dr. Marko Lovec  Politične vede  Raziskovalec  2010 - 2014  358 
13.  02829  dr. Matija Rojec  Politične vede  Vodja  2009 - 2014  668 
14.  20074  dr. Petra Roter  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  230 
15.  02880  dr. Metka Stare  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  326 
16.  09610  dr. Marjan Svetličič  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  820 
17.  11995  dr. Zlatko Šabič  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  365 
18.  27579  dr. Boštjan Udovič  Politične vede  Raziskovalec  2009 - 2014  523 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.383 
Pomen za razvoj znanosti
Pomen raziskovalnega programa za razvoj znanosti je: a/ Analiziranje ali so in kateri so tisti specifični dejavniki, ki terjajo eventualno prilagajanje/modifikacijo obstoječih teorij za male tranzicijske države ter za tehnološke in internacionalizacijske »zaostankarje«. Izkušnje Slovenije smo s pomočjo primerjalnih analiz posploševali na druge nove članice EU in ostale tranzicijske države. b/ Preverjanje relevantnost teorij, ki so temelj našega dela, v pogojih globaliziranih mednarodnih odnosov in prerazporejanja moči/tržnih deležev. Potrdili smo hipoteza, da prevladujoče paradigme uveljavljenih teorij ne upoštevajo dovolj sodobnih pogojev in zato zaslužijo posodabljanje, modifikacije ali celo spremembe. c/ Oblikovanje multi-disciplinarnih teoretičnih odgovorov s preseganjem enodisciplinarnih pristopov večine izhodiščnih teorij. d/ Predlaganje strategije/politike držav in njihovih akterjev, ki, izhajajoč iz novih dognanj, vodijo v utrditev konkurenčnega položaja teh akterjev in boljše mednarodno pozicioniranje držav v sodobnih pogojih. e/ Umestitev naših raziskovalnih dosežkov v svetovne znanstvene tokove, saj nam intenzivna vpetost v mednarodno sodelovanje in publiciranje rezultatov našega dela v priznanih mednarodnih revijah in založbah, omogoča širše uveljavljanje naših dognanj. f/ Oblikovanje originalne empirične banke podatkov in znanj, ki so podlaga tudi za delo drugih raziskovalcev in za učinkovitejše vodenje ekonomske politike države in drugih akterjev. Rezultati raziskovalnega dela v okviru programa se odražajo v objavi 144 znanstvenih člankov (od tega 72 v revijah, indeksiranih v SSCI oziroma Scopusu, 6 v kategoriji A1 in 24 v kategoriji A2), 81 poglavij v monografskih publikacijah (od tega 44 pri tujih založbah), 33 znanstvenih monografijah itd.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program je visoko usklajen s prioritetami Strategije razvoja Slovenije, saj se osredotoča na krepitev položaja Slovenije in njenih akterjev v procesih globalizacije. Tesno vpetost programa v procese družbeno-ekonomskega razvoja Slovenije dokazuje tudi velika angažiranost raziskovalcev v nizu projektov Ciljnega raziskovalnega programa 'Konkurenčnost Slovenije', delu UMAR, študije in ekspertize, ki so jih raziskovalci naredili za Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za Finance, JAPTI, SID, GZS, niz podjetij, sodelovanje raziskovalcev v različnih gospodarskih in državnih telesih (Strateški svet Ministrstva za zunanje zadeve, strokovna telesa Službe vlade za razvoj, Odbor za reforme Vlade RS, sodelovanje v pripravi Strategije razvoja Slovenije, Pogovori o prihodnosti Slovenije itd.). Raziskovalci s predstavitvami raziskav o Sloveniji in možnosti za sodelovanje z in v Sloveniji promovirajo Slovenijo v tujini, v procesu izobraževanja pa skrbijo za prenašanje najnovejših svetovnih spoznanj v Slovenijo. Konkretneje pa se pomen raziskovalnega programa za razvoj Slovenije izraža v naslednjem: a/ Boljše poznavanje dejavnikov povečanja absorbcijske sposobnosti slovenskega gospodarstva za prenos tehnologije in inovacij in krepitve inovativne sposobnosti. Raziskave so usmerjene tako k ustvarjanju ustreznih pogojev v podjetjih, kot v preučevanje potrebnega prilagajanja različnih politik (predvsem inovacijske) novim pogojem v mednarodnem okolju, krepitvi internacionalizacije in porastu pomena storitev. To prispeva k spodbujanju in usmerjanju tehnološkega razvoja in zmanjševanju razkoraka med Slovenijo in razvitejšimi državami. b/ Prispevek k ustvarjanju tistih znanj, ki jih Slovenija nujno potrebuje za vključevanje v nastajajočo družbo znanja in procese globalizacije s pospešeno internacionalizacijo dejavnosti vseh akterjev. Izsledki prispevajo k oblikovanju konkretnih družbeno-ekonomskih politik za krepitev konkurenčnosti države in podjetij ter razvoju civilne družbe. c/ Ob dejstvu, da se nacionalna identiteta relacijsko afirmira v svetu, delovanje raziskovalne skupine, ki je usmerjeno v krepitev vključenosti Slovenije in njenih akterjev v mednarodno okolje, prispeva k promociji države in krepitvi nacionalne identitete, s tem pa tudi k izboljšanju strukturnega položaja Slovenije in njenih akterjev v mednarodni skupnosti. d/ Dejstvo, da so vsi člani raziskovalne skupine vpeti v pedagoško delo na Fakulteti za družbene vede, kot tudi na drugih visokošoljskih institucijah v Sloveniji in tujini (Velika Britanija, Finska, Avstrija, Italija, Nizozemska, Estonija, Bosna in Hercegovina), zagotavlja tudi prenos rezultatov raziskovalnega dela skupine v vzgojo kadrov.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Možnosti in priložnosti Slovenije in njenih akterjev v procesih globalizacije  Pro(mo)gram - predstavitveni filmi raziskovalnih programov  Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno