Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.09.00  Humanistika  Umetnostna zgodovina   

Koda Veda Področje
H310  Humanistične vede  Umetnostna zgodovina 
Ključne besede
umetnostna zgodovina, likovna umetnost, arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, spomeniško varstvo, estetika, kultura, zgodovina, kulturna zgodovina
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  02122  dr. EMILIJAN CEVC    Raziskovalec  2004 - 2005  920 
2.  12585  dr. Marjeta Ciglenečki  Humanistika  Raziskovalec  2006 - 2008  1.017 
3.  28435  dr. Tina Košak  Umetnostna zgodovina  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  173 
4.  02480  dr. Anica Lavrič  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2004 - 2008  272 
5.  29394  dr. Franci Lazarini  Umetnostna zgodovina  Mladi raziskovalec  2008  263 
6.  15690  dr. Barbara Murovec  Umetnostna zgodovina  Vodja  2004 - 2008  371 
7.  23509  dr. Mija Oter Gorenčič  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2004 - 2008  275 
8.  00478  dr. Damjan Prelovšek  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2004 - 2008  623 
9.  05001  dr. Blaž Resman  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2004 - 2008  234 
10.  18476  dr. Helena Seražin  Umetnostna zgodovina  Raziskovalec  2004 - 2008  365 
11.  18818  Romana Zajc    Tehnični sodelavec  2004 - 2006 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.715 
Povzetek
V zgodovinskem pregledu slovenske likovne umetnosti je še veliko neznanih in slabo obdelanih poglavij, zato bodo temeljne raziskave programske skupine usmerjene predvsem v preučevanje te problematike, s poudarkom na obdobjih, ki so se zvrstila od 17. do 20. stoletja. Osrednja pozornost bo namenjena baroku, ki je poleg gotike obdobje največjega umetnostnega razcveta pri nas. Umetnost 17. in 18. stoletja predstavlja posebej pomemben del slovenske umetnostne identitete, barok kot zadnji veliki evropski celostni slog pa hkrati eno najtrdnejših kulturnih vezi, ki Slovenijo povezuje z drugimi evropskimi deželami. Ob evropskih integracijskih procesih so torej prav raziskave baročne umetnosti ena od prednostnih nalog slovenske umetnostne zgodovine, saj se enotnost Evrope utemeljuje z različnostjo posameznih narodov. Raziskovanje slovenske umetnostne identitete in postavitev slovenskega umetnostnega patrimonija v evropski okvir bo potekalo hkrati na več področjih (regionalnih in zvrstnih), kar je v skladu s podobo naše dediščine. Osrednja pozornost bo posvečena raziskavam umetnosti Ljubljane in t. i. ljubljanskega baroka (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo), hkrati bodo potekale raziskave ljubljanski škofov in cerkvenih redov, ki so temeljno zaznamovali podobo slovenske prestolnice. Izvirni znanstveni rezultati bodo širši publiki predstavljeni ob 300. obletnici posvetitve ljubljanske stolnice. Osrednje osebnosti Kranjske, med njimi na primer kiparji Vrbniki, arhitekti Mački, slikar Jelovšek, polihistor Janez Vajkard Valvasor s svojo tesno povezanostjo z likovno dediščino 17. stoletja in zbirateljsko vnemo, bodo predmet natančnih raziskav. Na podlagi temeljitega študija spomenikov Kranjske, Štajerske in Primorske bo po eni strani mogoče določiti regionalne različice, raziskati ključne spomenike in pomembne umetniške osebnosti, po drugi pa pripraviti celostni pregled umetnosti od 17. do 20. stoletja na slovenskih tleh. Samoumevno dejstvo, da slovenske umetnostne preteklosti ni več mogoče preučevati le ob domačih spomenikih in brez globlje povezave z evropskimi sosedi, v "praktičnem" raziskovanju še ni bilo dovolj upoštevano, je pa ključno za opredelitev oziroma prepoznavanje slovenske identitete, zato bo to eden najpomembnejših metodoloških pristopov. Ker ni dovolj, da poznamo samo likovno plat spomenikov, ampak je potrebno razumeti in osvetliti tudi duhovno ozadje in kulturnozgodovinske okoliščine, bo pomemben del raziskovalnega dela programske skupine študij arhivskih in drugih literarnih virov ter priprava kritičnih izdaj virov za umetnostno zgodovino.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave so prispevale k razvoju umetnostnozgodovinske vede v smislu širšega in globljega poznavanja slovenske umetnostne preteklosti in k razširjanju celotnega humanističnega vedenja o evropski preteklosti, novih metodoloških pristopov, izboljšanju slovenske terminologije in univerzitetnih izobraževalnih programov. Z rezultati raziskav, kot so na primer migracije umetnikov, naročništvo, duhovni, socialni in ekonomski kontekst pri razumevanju in interpretaciji umetnin, je programska skupina temeljito doprinesla tudi k razvoju znanosti v najširšem smislu, saj so raziskave uporabne na številnih drugih področjih. Z interdisciplinarnimi raziskavami s tehniki (zlasti gradbeniki) in naravoslovci (kemiki, fiziki) je program prispeval k metodološki nadgradnji in uporabnosti t. i. trdih ved v humanistične namene (raziskave kulturne dediščine).
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati predstavljajo znanstveni temelj, nujno potreben za pravilno varovanje, obnovo, prezentacijo in ohranjanje umetnostnih spomenikov, torej za kulturno dediščino Slovenije (raziskovalci ga posredujejo tudi direktno s sodelovanjem v komisijah Zavoda za varstvo kulturne dediščine). Rezultati prispevajo k dvigu zgodovinske zavesti in s tem k utrjevanju nacionalne identitete. Podpirajo našo kulturno enakopravnost v družbi evropskih narodov. Vplivajo tako na varstvo kulturne dediščine, univerzitetno ter srednješolsko izobraževanje kakor tudi na razstavno dejavnost, založništvo, kulturni turizem in druge sorodne dejavnosti. Takojšni direktni učinki so zaradi obsežnega konkretnega sodelovanja z uporabniki in naročniki (občine, Restavratorski center, muzeji in arhivi).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno