Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Okoljsko sprejemljiva vodna energija

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.20.00  Tehnika  Vodarstvo   

Koda Veda Področje
B260  Biomedicinske vede  Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija 
Ključne besede
hidroelektrarne, regulirani vodotoki, ocena okoljskih vplivov, obnova vodotokov
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24454  Barbara Breznik  Biologija  Mladi raziskovalec  2007  51 
2.  11790  dr. Tjaša Griessler Bulc  Biologija  Raziskovalec  2007 - 2008  517 
3.  27679  dr. Darja Istenič  Biologija  Raziskovalec  2007 - 2009  258 
4.  26067  dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič  Varstvo okolja  Raziskovalec  2007 - 2008  302 
5.  14836  dr. Nataša Smolar-Žvanut  Biologija  Raziskovalec  2007 - 2009  747 
6.  14877  dr. Alenka Šajn Slak  Varstvo okolja  Raziskovalec  2007 - 2009  129 
7.  10924  dr. Andrej Vidmar  Vodarstvo  Raziskovalec  2007 - 2009  317 
8.  11655  dr. Ana Vovk Korže  Geografija  Raziskovalec  2007 - 2009  1.716 
9.  03065  dr. Danijel Vrhovšek  Biologija  Vodja  2007 - 2009  975 
10.  09835  Marjana Vrhovšek  Biologija  Raziskovalec  2009  90 
11.  19043  dr. Maja Zupančič Justin  Varstvo okolja  Raziskovalec  2007 - 2009  359 
Organizacije (5)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0211  INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE  Ljubljana  5055253  995 
2.  0589  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  Maribor  5089638013  13.247 
3.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  25.720 
4.  1509  Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o.  Brezovica pri Ljubljani  5834112  209 
5.  2565  Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta  Maribor  5089638050  32.994 
Povzetek
Gradnja in obratovanje hidroelektrarn vpliva na vodno in obvodno okolje. Osnovni namen projekta je določitev okoljskih ciljev in meril, ki jih mora izpolnjevati hidroelektrarna, da je okoljsko sprejemljiva. Terenske raziskave bodo potekale v različnih tipih vodotokov, ki so regulirani zaradi izgradnje hidroelektrarn. Na vplivnih območjih bo potekalo vzorčevanje hidroloških, hidravličnih, morfoloških in ekoloških parametrov v obdobju najnižjih letnih pretokov vode. Ugotavljali bomo povezanost parametrov, ki sestavljajo zgradbo in delovanje vodnega in obvodnega ekosistema. Rezultate bomo obdelali z izbranimi statističnimi metodami. Na osnovi literaturnih podatkov in rezultatov terenskega dela bomo izbrali najpomembnejše indikatorje, ki kažejo na spremembe v okolju zaradi izgradnje hidroelektraren. Določili bomo ekološke kriterije po katerih bomo ocenjevali okoljsko sprejemljivost hidroelektrarn. Izdelali bomo metodologijo za oceno stanja okoljske sprejemljivosti hidroelektrarn, ki bo vsebovala tehnike za oceno ekologije rek in vključevala obratovanja hidroelektrarn. Podali bomo smernice za revitalizacijo vodnega in obvodnega okolja na vplivnem območju hidroelektrarn z uporabo sonaravnih metod, skladno z evropskimi smernicami. Končni cilj naloge je vključitev okoljskih ciljev, ki jih mora dosegati okoljsko sprejemljiva hidroelektrarna v slovensko zakonodajo. Rezultati projekta bodo pripomogli k revitalizaciji obstoječih hidroelektrarn in k boljšemu načrtovanju novih hidroenergetskih objektov v vodni prostor.
Pomen za razvoj znanosti
Pridobljeni rezultati na osnovi interdisciplinarnega pristopa bodo prispevali k razumevanju odnosov in povezav med biocenozo in biotopom v vodnem in obvodnem ekosistemu. V projektu smo ovrednotili vpliv hidroelektraren na okolje, določili dejavnike obremenitve, okoljske cilje in predlagali ukrepe za njihovo izboljšanje. Izdelana metodologija bo služila kot podlaga drugim metodologijam, ki ovrednotijo vplive na okolje na osnovi znanstvenih spoznanj. Metodologija predstavlja mehanizem z znanstvenim pristopom, kako rešiti problem vključevanja hidroelektrarn v okolje brez zapostavljanja okoljskih problemov na lokalnem nivoju. Na dolgi rok bo na osnovi znanstvenih dognanj možno izboljšati izgradnjo in obratovanje hidroelektrarn ter nadgraditi obstoječe hidroelektrarne. Znanstvena skupnost mora spoznati, da izboljšanje stanja hidroelektrarn predstavlja širši ekološki pomen, ki ponuja odgovore na vprašanja v povezavi s kazalci stanja okolja in prilagodljivost vodnega ekosistema v rekah, ki so spremenjene zaradi izgradnje hidroelektrarn.
Pomen za razvoj Slovenije
Zaradi številnih okoljsko nesprejemljivih hidroelektrarn v Sloveniji, prevelikih odvzemov vode iz vodotokov pogosto nastaja velika ekološka škoda na račun posameznih koristnikov vode. Okoljski cilji predlagane metodologije bodo upoštevali dejanske možnosti izrabe vodnega potenciala in sonaravno vključevanje v prostor. Rezultati projekta bodo v pomoč pri poročanju Slovenije Evropski uniji o doseganju zastavljenih ciljev na področju načrtovanja voda. Pridobljeni rezultati so pomembni za razvoj vodarstva v Sloveniji ter s tem pomembni za ohranjanje dobrega ekološkega stanja vodotokov. Zagotavljanje biodiverzitete v slovenskih rekah je prioritetna naloga pri ohranjanju naravne in hidrološke dediščine, zato menimo, da je projekt pomemben tako zaradi širitve znanja na področju ekologije rek in vodarstva, predvsem pa dobra osnova za ohranjanje kakovosti in kvalitete vodnega okolja. Pričakujemo, da bomo s sistematičnim interdisciplinarnim pristopom bistveno prispevali k razvoju in večji sprejemljivosti hidroelektrarn za širšo družbo v Sloveniji. Znanstvena spoznanja projekta bodo uporabna pri študijah določitve ekološko sprejemljivega pretoka vode v vodotokih, pri preventivni zaščiti vodotokov ter pri revitalizaciji vodotokov in pri načrtovanju novih hidroelektrarn na Savi, Muri in številnih manjših alpskih vodotokih.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2008, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno