Nalaganje ...
Organizacije vir: ARIS

Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o.

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.03  Naravoslovje  Biologija  Ekosistemi 
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   
2.02.09  Tehnika  Kemijsko inženirstvo  Tehnika za varstvo okolja 
2.20.00  Tehnika  Vodarstvo   

Koda Veda Področje
B260  Biomedicinske vede  Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija 
B270  Biomedicinske vede  Rastlinska ekologija 
B280  Biomedicinske vede  Živalska ekologija 
T270  Tehnološke vede  Okoljska tehnologija, nadzor onesnaženja 
P305  Naravoslovno-matematične vede  Kemija okolja 

Koda Opis
Raziskovanje 
Prenos tehnologije 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalne skupine (1)
št. Evidenčna št. Naziv skupine Odgovorna oseba Štev. publikacijŠtev. publikacij
1. 1509-002  Skupina za ekoremediacije  mag. Alenka Mubi Zalaznik   209 
Raziskovalci (4)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Status Štev. publikacijŠtev. publikacij
1. 34294  Urša Brodnik  Varstvo okolja  Raziskovalec  150 
2. 38508  mag. Alenka Mubi Zalaznik  Varstvo okolja  Raziskovalec 
3. 35632  Anja Potokar  Varstvo okolja  Raziskovalec  103 
4. 32778  Martin Vrhovšek  Biologija  Raziskovalec  135 
Raziskovalni projekti ARIS (23) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Odgovorna oseba Štev. publikacijŠtev. publikacij
1. J2-4428  Zelene rešitve za trajnostno večnamensko upravljanje evtrofnih voda  1.10.2022 - 30.9.2025  dr. Tina Eleršek   1.633 
2. L7-3185  Raziskava medsebojno povezanih procesov za trajnostno ravnanje s komunalnim blatom z namenom njegove snovne predelave in recikliranja  1.10.2021 - 30.9.2024  dr. Primož Oprčkal   4.376 
3. V1-1132  Vrednotenje potencialnega vpliva kmetijstva na kemijsko in ekološko stanje voda v Pomurju s predlogi stroškovno učinkovitih ukrepov za njegovo preprečevanje  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Zdenka Mazej Grudnik   3.530 
4. Z2-9291  Obdelava tekstilnih odpadnih voda v membranskem bioreaktorju  1.2.2007 - 30.6.2010  dr. Irena Petrinić   362 
5. L7-9070  Izobraževanje o ekoremediacijah z uporabo informacijskih tehnologij  1.1.2007 - 31.12.2009  dr. Danijel Vrhovšek   4.048 
6. L2-9274  Okoljsko sprejemljiva vodna energija  1.1.2007 - 31.12.2009  dr. Danijel Vrhovšek   4.238 
7. Z1-9415  Ponovna uporaba s hranili bogatih odpadnih voda za vzgojo lesnih rastlin kot alternativni energetski vir  1.11.2007 - 30.11.2009  dr. Maja Zupančič Justin   359 
8. L4-7055  Ekoremediacija kmetijskih površin z oljno ogrščico in pridelava biodizla  1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Tjaša Griessler Bulc   1.982 
9. L1-7563  Fitoremediacija sedimentov in drugih kontaminiranih zemljin  1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Tjaša Griessler Bulc   1.719 
10. Z1-7558  Melioracijski jarki s funkcijo čiščenja odtoka s kmetijskih površin  1.9.2005 - 31.8.2007  dr. Tjaša Griessler Bulc   599 
11. L2-6305  Uporaba rastlinskih čistilnih naprav (RČN) za pripravo pitne vode  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Danijel Vrhovšek   3.087 
12. L2-6309  Variabilnost mezohabitatov v reguliranih vodotokih  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Nataša Smolar-Žvanut   3.518 
13. L2-5226  Ekološko sprejemljiv pretok v alpskih vodotokih  1.1.2003 - 31.12.2005  dr. Nataša Smolar-Žvanut   3.378 
14. L4-5007  Študij genetskih osnov rezistence bakterij proti ocetni kislini in njene aplikacije v mikrobioloških sistemih  1.1.2003 - 31.12.2005  dr. Janja Trček   1.005 
15. L1-3207  Ekoremidiacija kot metoda za varstvo vodnih ekosistemov  1.7.2001 - 30.6.2004  dr. Danijel Vrhovšek   2.277 
16. Z2-3180  Ohranjanje vodnih habitatov na izstopih iz akumulacije  1.7.2001 - 30.6.2004  dr. Nataša Smolar-Žvanut   2.160 
17. L2-3155  Zadrževalniki kot novi eko sistemi za namene čiščenja  1.7.2001 - 30.6.2003  dr. Tjaša Griessler Bulc   1.524 
18. J4-2263  Molekulska analiza bakterijske populacije v industrijski proizvodnji kisa  1.1.2000 - 30.6.2002  dr. Janja Trček   600 
19. J4-1576  Določitev naravnih fenolnih antioksidantov v slovenskem grozdju in vinu  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Urška Vrhovšek   2.035 
20. L2-1536  Kroženje strupenih snovi v različnih substratih rastlinskih čistilnih naprav  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Tjaša Griessler Bulc   1.178 
21. L1-1621  Limnološke raziskave ogroženih slovenskih jezer  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Danijel Vrhovšek   2.037 
22. J1-0704  Sladkovodne alge v ekstremnih biotopih Slovenije  1.7.1998 - 30.6.2001  dr. Danijel Vrhovšek   1.220 
23. R1-2860  Razvoj nove metode varstva okolja pred vplivi avtocest  1.5.1998 - 31.10.1999   
Raziskovalni in infrastrukturni programi ARIS (1) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Odgovorna oseba Štev. publikacijŠtev. publikacij
1. P4-0176  Molekularna biotehnologija: od dinamike bioloških sistemov do aplikacij  1.1.2004 - 31.12.2008  dr. Roman Jerala   3.414 
Mednarodni projekti (6) vir: SICRIS
Mentorji mladim raziskovalcem (2)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Status
1. 11790  dr. Tjaša Griessler Bulc  Biologija  Raziskovalec 
2. 14836  dr. Nataša Smolar-Žvanut  Biologija  Raziskovalec 
Opis
LIMNOS d.o.o. je sprecializirano podjetje za ekologijo, varstvo okolja in ohranjanje narave. Skupina daje poseben poudarek raziskovanju, razvijanju, uporabi in trženju inovativnih sonaravnih in s tem trajnostnih rešitev v prid vodnih ekosistemov. Področja, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki v podjetju, so: - projektiranje, izvedba in upravljanje rastlinskih čistilnih naprav - sanacija odlagališč odpadkov - določanje ekološko sprejemljivega pretoka vode - izdelava strokovnih podlag za večnamensko izrabo jezer, zadrževalnikov in močvirij s predlogi za gospodarjenje - izdelava poročil vplivov na okolje - študije ranljivosti okolja - ocene stanj vodnih in obvodnih ekosistemov - monitoring zavarovanih in drugih vodnih ter obvodnih ekosistemov - taksonomija alg Podjetje LIMNOS d.o.o. ima prijavljena tudi dva patenta v Sloveniji - št.: 9500262 - Biološka čistilna naprava - št.: 9700036 - Ureditev čiščenja izcednega vodnega tokokroga pri saniranju deponij komunalnih odpadkov Podjetje LIMNOS d.o.o. ima licenco za izvajanje programov PHARE/TACIS, ki jo vodi PHARE/TACIS Central Consultancy Register iz Bruslja. Podjetje LIMNOS d.o.o. je vodilo oziroma sodelovalo pri izvajanju projektov v okviru programov PHARE in EUREKA. Trenutno je izvajalec 2 projektov ter soizvajalec 2 projektov na MZT.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno