Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Metodologija za analizo podatkov v medicini

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
B110  Biomedicinske vede  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 

Koda Veda Področje
3.05  Medicinske in zdravstvene vede  Druge medicinske vede 
Ključne besede
biostatistika, analiza preživetja, Coxov model, pojasnjena variabilnost, krhkosti, relativno preživetje, logistična regresija, prilagoditveni testi, scientometrija, OLAP, podatkovno rudarjenje, shranjevanje in iskanje informacij, generiranje znanstvenih hipotez, iskalni algoritmi, raziskovalni kazalniki.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  30722  dr. Rok Blagus  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  195 
2.  20134  dr. Mojca Čižek Sajko  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2012 - 2014  106 
3.  04041  dr. Jurček Dimec  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2009 - 2014  101 
4.  36370  dr. Matej Filip  Matematika  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  13 
5.  30505  dr. Michael Galsworthy  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2009 - 2011  14 
6.  24769  dr. Gregor Gorjanc  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2012 - 2013  496 
7.  11373  dr. Dimitar Hristovski  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2009 - 2014  145 
8.  07705  dr. Emil Hudomalj  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2009 - 2014  39 
9.  24344  dr. Nataša Kejžar  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2010 - 2014  154 
10.  29100  Maja Kunstelj    Tehnični sodelavec  2012 - 2014 
11.  15355  dr. Branimir Leskošek  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2009 - 2014  181 
12.  29917  dr. Lara Lusa  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2009 - 2014  250 
13.  14641  dr. Mirna Macur  Sociologija  Raziskovalec  2011 - 2013  222 
14.  37491  dr. Klemen Pavlič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Mladi raziskovalec  2014  24 
15.  30409  dr. Stojan Pečlin  Informacijska znanost in bibliotekarstvo  Raziskovalec  2012 - 2013  18 
16.  23437  dr. Maja Pohar Perme  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2009 - 2014  291 
17.  32048  dr. Anamarija Rebolj Kodre  Sistemi in kibernetika  Mladi raziskovalec  2009 - 2014  22 
18.  03410  dr. Drago Rudel  Medicina  Raziskovalec  2009 - 2013  193 
19.  08992  dr. Janez Stare  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Vodja  2009 - 2014  277 
20.  17837  dr. Gaj Vidmar  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  545 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  46.268 
Povzetek
Predmet raziskovalnega programa je metodologija za odkrivanje dejanskih ali potencialnih zakonitosti, trendov in povezav v podatkih, ki nastajajo v medicini.Torej gre za metode za odkrivanje znanja ali generiranje novih hipotez, ki do znanja lahko pripeljejo. Podatki, ki nas pri tem zanimajo, največkrat izhajajo iz raziskovalnega, lahko pa tudi rutinskega dela v medicini. V zadnjih letih se posebej posvečamo metodam za generiranje hipotez iz bibliografskih podatkov.Previdno in počasi pa področje našega raziskovalnega dela širimo tudi drugam, zaenkrat na področje električne stimulacije gladkih mišičnih tkiv in merjenje EMG signala.V grobem lahko področje našega raziskovanja razdelimo na tri podpodročja: 1. Biostatistika 2. Scientometrija 3. Podatkovno rudarjenje v bibliografskih zbirkah V središču naših raziskav s področja biostatistike so regresijski modeli v analizi preživetja, še posebej Coxov model. Ob pojasnjeni variabilnosti, napovedni vrednosti in krhkostih, ki so bile dosedanje glavne teme vezane na Coxov model, bomo pozornost v naslednjem petletnem obdobju usmerili v časovno spremenljive koeficiente ter testiranju nekaterih specifičnih alternativnih hipotez kot so na primer križajoča se tveganja (crossing hazards). Testi, ki so danes na voljo, takšnih situacij ne ločijo od ničelne hipoteze. Poleg Coxovega modela se bomo naprej intenzivno ukvarjali s področjem relativnega preživetja, kjer smo prav pred kratkim razvili povsem novo metodo. Področje našega raziskovanja pa bomo razširili tudi zunaj analize preživetja. Raziskovali bomo namreč načine vrednotenja kvalitete prileganja logističnega modela. Tu se zaenkrat uporabljajo načini, ki temeljijo na združevanju enot v skupine, kar ima več slabih strani. Naš pristop bo temeljil na uporabi rezultatov iz teorije stohastičnih procesov, posebej Brownovega gibanja. Raziskave v scientometriji so zelo mlade celo v svetu, pri nas pa sploh. Objektivno jih skoraj ni mogoče izvajati brez ustrezne bibliografske zbirke, tako da je temeljnega pomena za tovrstne raziskave pri nas zbirka Biomedicina Slovenica. Drugo pomembno in prav tako nepogrešljivo orodje je sistem za avtomatsko analizo citiranosti, ki smo ga tudi razvili pri nas. Tretji dejavnik pa je izbira ustreznih kazalnikov, kar je zopet področje, s katerim se ukvarjamo že dobrih sedem let. Šele vse to skupaj daje možnosti za raziskovalno delo na področju vrednotenja raziskovalnega dela, čeprav se metodološki problemi tukaj ne končajo. Bibliografske zbirke, ne glede na razlike med njimi, so namreč tako organizirane, da njihova analiza ni možna z običajnimi pristopi. V ta namen smo razvili sistem, ki temelji na metodologiji OLAP (On Line Analytical Processing), ki podatke iz bibliografskih zbirk pretvori v večdimenzionalno pravokotno strukturo, ki jo je potem mogoče analizirati z običajnimi, na primer statističnimi metodami. Na to temo so naši sodelavci pred kratkim objavili članek v vodilni reviji s tega področja Scientometrics. V naslednjem petletnem obdobju nas bodo predvsem zanimali trendi v raziskovanju v slovenski medicini ter vplivi raznih dejavnikov (število avtorjev, vključevanje tujih avtorjev, prejšnja citiranost avtorjev, ...) na odmevnost objavljenih del. Podatkovno rudarjenje v bibliografskih zbirkah je tudi v svetu nov pristop k pregledovanju takšnih zbirk. V tem času smo razvili sistem za podporo pri odkrivanju biomedicinskih zakonitosti. Sistem pomaga raziskovalcem pri kreiranju novih hipotez, ki jih potem raziskovalci preverjajo z ustaljenimi raziskovalnimi metodami. Pri našem pristopu imajo hipoteze obliko relacij med biomedicinskimi koncepti, ki še niso bile objavljene v znanstveni literaturi. Jedro sistema predstavlja bibliografska zbirka Medline, ki so ji v sedanji verziji pridružene genetske zbirke LocusLink, HUGO, OMIM in UniGene. Tako je sistem zlasti uporaben pri odkrivanju novih zakonitosti na področju genetike, na primer pri napovedovanju kandidatnih genov za novo bolezen.
Pomen za razvoj znanosti
Poleg splošnih ugotovitev, navedenih v programu (delo na področju pojasnjene variabilnosti, relativnega preživetja, analize večrazsežnih podatkov in programa za kreiranje hipotez) naj pomen naših raziskav za razvoj (biostatistične) znanosti, kot se je kazal v obdobju od 1.1.2010 do danes, ilustriram z vabljenimi predavanji nekaterih članov skupine: Janez Stare - vabljena predavanja na - strokovnem srečanju ožjega kroga strokovnjakov s področja napovedovanja (vsa predavanja so vabljena) 2010, Oberwolfach, Nemčija http://www.mfo.de/admin/workshops/1662/www_view - konferenci International Biometric Conference, Florianopolis, Brazilija na univerzah - Lyon 2010 (2 predavanji) - London 2010 (2 predavanji) - Milano 2010 (2 predavanji) Lara Lusa na univerzah - Torino 2009 - Neapelj 2010 naj dodam, da smo v letu 2011 že imeli tri vabljena predavanja, imeli bomo vsaj še dve (na pomembnih mednarodnih konferencah), dobivamo že vabila za leto 2012 (Stockholm). ANG
Pomen za razvoj Slovenije
Vse naše raziskave izhajajo iz osnovne usmeritve našega inštituta, to je nuditi kar najkvalitetnejšo podporo raziskovalnemu delu v slovenski medicini. Brez teh raziskav bi bila naša biostatistična in znanstveno informacijska podpora bistveno revnejša. Naše delo nudi podporo raziskovalnemu in strokovnemu delu v medicini in preko tega tudi tehnološkemu razvoju v slovenski medicini. Vsaka mednarodno odmevna dejavnost utrjuje nacionalno identiteto. Naše raziskave vsekakor odmevajo v krogu ljudi, ki ga pred nami iz Slovenije ni nihče naslavljal.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Metodologija za analizo podatkov v medicini    Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno