Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Les in lignocelulozni kompoziti

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.00  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo   

Koda Veda Področje
2.11  Tehniške in tehnološke vede  Druge tehniške in tehnološke vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (35)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  28502  dr. Franc Budija  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2012  37 
2.  34330  dr. Matjaž Čop  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  24 
3.  02937  dr. Katarina Čufar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  968 
4.  05732  dr. Željko Gorišek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  452 
5.  10340  dr. Dominika Gornik Bučar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  239 
6.  08524  dr. Jasna Hrovatin  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009  1.019 
7.  19106  dr. Miha Humar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2009 - 2014  1.327 
8.  24295  dr. Matej Jošt  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2010 - 2014  96 
9.  20385  dr. Manja Kitek Kuzman  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2009 - 2014  504 
10.  30737  Matija Kranjc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2011 
11.  17846  Borut Kričej    Tehnični sodelavec  2009 - 2014  434 
12.  16198  dr. Jože Kropivšek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  294 
13.  29636  Luka Krže    Tehnični sodelavec  2009 - 2014  206 
14.  37425  dr. Davor Kržišnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2014  186 
15.  28503  dr. Boštjan Lesar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2014  486 
16.  15410  dr. Sergej Medved  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  378 
17.  24676  dr. Maks Merela  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  566 
18.  13400  dr. Leon Oblak  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  457 
19.  11223  dr. Primož Oven  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  561 
20.  20386  dr. Matjaž Pavlič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2010 - 2014  492 
21.  00395  dr. Marko Petrič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  881 
22.  05248  dr. Franc Pohleven  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  1.195 
23.  12041  dr. Ida Poljanšek  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2011 - 2014  346 
24.  29428  dr. Peter Prislan  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2012  352 
25.  17848  Janez Renko    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
26.  16382  dr. Milan Šernek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2009 - 2014  573 
27.  33176  dr. Nejc Thaler  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2010 - 2014  129 
28.  32016  dr. Aleš Ugovšek  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  90 
29.  31988  dr. Ajda Ulčnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  17 
30.  31256  Maja Vaukner Gabrič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2012  14 
31.  30758  dr. Viljem Vek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec začetnik  2009 - 2014  144 
32.  31145  Anton Zupančič    Tehnični sodelavec  2009 - 2014  35 
33.  10118  Martin Zupančič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Tehnični sodelavec  2009 - 2011  141 
34.  20457  Andreja Žagar    Tehnični sodelavec  2009 - 2014  62 
35.  36375  dr. Mojca Žlahtič Zupanc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  45 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.306 
Pomen za razvoj znanosti
S programom šrimo osnovno znanje o lesu ter postavljamo izhodišča za nadaljnje raziskovalno-razvojno delo na tem področju. Na področju lesarstva smo z znanstvenega vidika na novo osvetlili procese, ki v svetovnem merilu še niso (dovolj) raziskani. Rezultate raziskav smo objavljali v vodilnih revijah s področja lesarstva in s tem prispevali svoj del k vedenju o lesu. Poleg tega pa smo zaradi interdisciplinarnosti lesarstva, z objavami posegali tudi na druga področja. Z objavljanjem v domačih revijah, smo znanje prenašali tudi domači javnosti in s tem skrbeli za razvoj slovenske terminologije. Objave v uglednih revijah so nam omogočile, da smo predstavniki PS urejali revije in bili člani uglednih uredniških odborov International biodegradation and biodeterioaration (Pohleven, Humar), Wood resarch (Humar), Wood industry (Gorišek, Petrič, Čufar), Dynamic relationships management journal (Kropivšek), Journal of adhesion science and technology (Petrič, Šernek), Zbornik gozdarstva in lesarstva (Oven, Medved), Les (Oven, Petrič, Šernek, Humar), The open environmental engineering journal (Humar). Študij mehanizmov in poteka kolonizacije lesa obdelanega z različnimi biocidnimi in nebiocidnimi pripravki in tako izboljšali razumevanje glivnega razkroja. Rezultate predhodnih laboratorijskih testov smo primerjali z dejanskimi razmerami in na podlagi povratnih informacij izboljšali zanesljivost laboratorijskih testov. Nova znanja s področja lepil, lignoceluloznih kompozitov in gradnje z lesom. Poznavanje tehnologij za lepljenje, spajanje in proizvodnjo kompozitov. Razumevanje adhezije pri lepljenju lignoceluloznih materialov z drugimi materiali ter z novimi lepili. Poznavanje fizikalnih in mehanski lastnosti lignoceluloznih kompozitov. Usposabljanje in izobraževanje v lesnih podjetjih zagotavlja kompetence zaposlenih za opravljanje del, kar posledično vodi do njihove večje motiviranosti ter večje učinkovitosti in kakovosti opravljanja del. To je pogoj za inovativnost pri razvoju podjetja (in panoge), iskanje novih, boljših rešitev in povečevanje konkurenčnosti, kar odpira možnosti za širitev in dodatno zaposlovanje. Delo na projektu jepoglobilo mednarodno znanstveno sodelovanje projektne skupine poleg tega smo vzpostavili tudi nove mednarodne povezave. Z raziskavami na tem programu smo vključeni v več COST projektov.
Pomen za razvoj Slovenije
Večina raziskovalcev v PS je habilitiranih univerzitetnih učiteljev, ki sodeluje v pedagoškem procesu in nova spoznanja prenaša na nov rod strokovnjakov. Prenos novih znanj bo obogatil učne programe na akademskem nivoju. Izboljšanje izobraženosti prebivalstva. Boljše načrtovanju ukrepov za zmanjševanje škod v slovenskih gozdovih zaradi ujm, ter večja in bolj optimalna raba lesa. Razširil smo program inovativnih proizvajalcev lesnih premazov (npr. Chemcolor, Silvaprodukt) in lesnih izdelkov. Proizvajalci z ustreznimi proizvodnimi pogoji (npr. Tanin) so lahko začeli z izdelavo trajnostnih premazov iz utekočinjenega lesa (konkurenčnost, nova delovna mesta, trajnostni razvoj regij). Nove tehnologije spajanja in lepljenja omogočajo proizvodnjo novih lignoceluloznih kompozitov, polproizvodov, sklopov izdelkov in celovitih rešitev na področju sonaravne gradnje. Obogateni z novim znanjem in spoznanji smo lahko razvili nove tehnologije za proizvode, s katerimi bo mogoče prodreti na nova tržišča; ustanoviti nova podjetja; zagotovili nova delovna mesta in razvoj; zmanjšali okoljsko obremenjenost s strupenimi snovmi; zmanjšali tveganja in obolenja pri delu, ter ekonomsko smotrno izkoriščali najrazličnejše naravne ostanke iz proizvodnje ter reciklirali obstoječe lignocelulozene kompozite. Izboljšali smo toplotno izolativnost proizvodov in zgradb in tako pozitivno vplivali na ekonomski in okoljski vidik. Na podlagi indikatorjev razvitih v okviru tega programa, smo lahko predvideli okvirno življenjsko dobo, cikluse vzdrževanj za izbrane izdelek, kar bo omogočilo uporabo impregniranega lesa tudi v namene, kjer se do sedaj ni uporabljal (npr. javne stavbe, večstanovanjski objekti). Podatke o predvidenem življenjski dobi naravno odpornega lesa, bodo koristila tudi ostalim podjetjem, ki se ukvarjajo z lesno gradnjo. S tem bomo povečali koriščenje domače surovine, katere obdelava je energetsko nepotratna in po drugi strani zmanjšali zanesljivost preskrbe s surovinami in energijo. Predlagane raziskave obetajo obeta dosego znanstvene odličnosti in razvoj novih industrij, ki bodo temeljile na inovativnih in dragocenih proizvodih iz lesne biomase. Tak pristop zagotavlja pomemben razvoj celotne gozdno-lesne-papirniške verige. Usposabljanje in izobraževanje v lesnih podjetjih zagotavlja kompetence zaposlenih za opravljanje del, kar posledično vodi do njihove večje motiviranosti ter večje učinkovitosti in kakovosti opravljanja del. To je pogoj za inovativnost pri razvoju podjetja (in panoge), iskanje novih, boljših rešitev in povečevanje konkurenčnosti, kar odpira možnosti za širitev in dodatno zaposlovanje. Večina slovenske kulturno-zgodovinske dediščine v Sloveniji je lesene ali vsaj povezane z lesom. Ta dediščina je ogrožena zaradi slabega vzdrževanja, biotskih in abiotskih dejavnikov razgradnje… V kolikor jo želimo ohraniti zanamcem, moramo uporabiti vse znanje in dostopne tehnike, ki bodo razvite tudi v okviru te PS. V Sloveniji imamo veliko lesene infrastrukture (telekomunikacijski drogovi, železniški pragovi, mostovi, les za zaščito brežin…), ki potrebuje učinkovito in zanesljivo zaščito. Zbrani podatki bodo omogočili skrbnejše načrtovanje življenjske dobe in vzdrževanja vodov.
Avdiovizualni viri (1)
št. Naslov (s povezavo na video) Dogodek Vir
1. Les in lignocelulozni kompoziti    Video predstavitev raziskovalnega programa 
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno