Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Les in lignocelulozni kompoziti

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.00  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo   

Koda Veda Področje
T460  Tehnološke vede  Lesna, kašna in papirna tehnologija 

Koda Veda Področje
2.05  Tehniške in tehnološke vede  Materiali 
Ključne besede
Les, Nastajanje lesa, Dendrokronologija Lesni kompoziti, Lepila za les, Vrednotenje življenjske dobe, Zaščita lesa, modifikcaija lesa, Trajnostni površinski sistemi z nanodelci, Nanofibrilirana celuloza, ekstraktivi, Management
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (39)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  39653  dr. Angela Balzano  Biotehnika  Raziskovalec  2019  145 
2.  50987  Teja Bizjak Govedič    Tehnični sodelavec  2018 - 2019  21 
3.  29389  dr. Larisa Brojan  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec začetnik  2017 - 2019  45 
4.  34330  dr. Matjaž Čop  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2015 - 2016  24 
5.  02937  dr. Katarina Čufar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  962 
6.  05732  dr. Željko Gorišek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  451 
7.  10340  dr. Dominika Gornik Bučar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  239 
8.  19106  dr. Miha Humar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2015 - 2019  1.302 
9.  24295  dr. Matej Jošt  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  95 
10.  29227  dr. Mirko Kariž  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  167 
11.  53624  Eli Keržič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2019  22 
12.  20385  dr. Manja Kitek Kuzman  Arhitektura in oblikovanje  Raziskovalec  2015 - 2019  501 
13.  16198  dr. Jože Kropivšek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  290 
14.  29636  Luka Krže    Tehnični sodelavec  2015 - 2019  205 
15.  37425  dr. Davor Kržišnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2015 - 2019  177 
16.  28503  dr. Boštjan Lesar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  462 
17.  38177  dr. Jaka Levanič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2015 - 2019  32 
18.  15410  dr. Sergej Medved  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  368 
19.  24676  dr. Maks Merela  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  559 
20.  52730  dr. Klemen Novak  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec začetnik  2019  72 
21.  13400  dr. Leon Oblak  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  453 
22.  11223  dr. Primož Oven  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  560 
23.  20386  dr. Matjaž Pavlič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  491 
24.  00395  dr. Marko Petrič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  878 
25.  50529  Denis Plavčak  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2017 - 2019  36 
26.  05248  dr. Franc Pohleven  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Upokojeni raziskovalec  2015 - 2019  1.195 
27.  12041  dr. Ida Poljanšek  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2015 - 2019  345 
28.  17848  Janez Renko    Tehnični sodelavec  2015 - 2017 
29.  18149  dr. Aleš Straže  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  346 
30.  16382  dr. Milan Šernek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  568 
31.  52170  Nina Škrk  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2019  29 
32.  33176  dr. Nejc Thaler  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2018  129 
33.  30758  dr. Viljem Vek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2019  143 
34.  51655  Blaž Vivod  Meroslovje  Tehnični sodelavec  2018 - 2019 
35.  31145  Anton Zupančič    Tehnični sodelavec  2015 - 2019  35 
36.  20457  Andreja Žagar    Tehnični sodelavec  2015 - 2019  62 
37.  37914  Marko Željko    Tehnični sodelavec  2015 - 2019 
38.  37804  dr. Jure Žigon  Biotehnika  Tehnični sodelavec  2015 - 2019  192 
39.  36375  dr. Mojca Žlahtič Zupanc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2015 - 2017  45 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.539 
Povzetek
Programsko skupino les in lignocelulozni kompoziti sestavljajo raziskovalci zaposleni na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Namen naše skupine je čim bolj spoznati les in ga uporabiti za izdelke s čim višjo dodano vrednostjo. Les je edina naravno obnovljiva surovina, ki jo imamo v Sloveniji na voljo. Je CO2 nevtralen material, še več nastajenje lesa v drevesu je povezano z absorbcijo CO2 iz zraka, kar pripomore k blaženju klimatskih sprememb. Delo v naši programski skupini je organizirano v 6 delovnih skupinah. Prva skupina preučuje dejavnike, ki vplivajo na nastanek lesa, odziv dreves na stres. Ta znanja pripomoremo k rekonstrukciji klime v preteklosti. S temi metodami pa lahko datiramo stare zgradbe, pojasnjujemo časovno dinamiko kolišč. Nenazadnje smo te podatke uporabili tudi za datacijo najstarejšega kolesa na svetu. V drugi delovni skupini se soočamo s trajnostjo lesa. Les je kot naraven material podvržen biotskim in abiotskim dejavnikom razkroja. V naravi so ti procesi zaželeni, kadar pa les uporabljamo v komercialne namene želimo te procese čim bolj upočasniti ali celo preprečiti. V zadnjem času postajajo vedno pomembnejše nebiocidne oblike zaščite lesa, kot je modifikacija lesa ali impregnacija lesa s hidrofobnimi učinkovinami, kot so na primer voski. V zadnjem obdobju pa smo začeli tudi z razvojem novih nanopremazov. V tretji skupini se ukvarjamo predvsem s preseganjem dimenzij lesa. Le-te so omejene, zato ga želimo z različnimi inženirskimi pristopi preoblikovati tako, da ga lahko zlepimo v kompozite neomejenih dimenzij, ki so uporabni v gradbeništvu. Iz lesnih kompozitov lahko izdelamo atraktivne in tudi zelo varne konstrukcije. Menimo, da je to zasluga tudi naše programske skupine dejstvo da lesna gradnja kljub recesiji vedno bolj pridobiva na pomenu. Lesni kompoziti pa niso uporabni le za konstrukcijske namene. S temi kompoziti se srečujemo vsak dan, saj je večina pohištva izdelana iz ploščnih kompozitov. Četrta delovna skupina razvija inovativne rabe lesa. V tej skupini želijo iz lesa pridobiti čim več komercialno zanimivih kemikalij. Že z enostavno ekstrakcijo lahko iz lesa pridobimo vrsto komercialno zanimivih kemikalij, ki so uporabne kot prehranski dodatki, tanine dodajajo whiskijem, rdečim vinom. V zadnjem obdobju pa veliko raziskav posvečamo tudi nanocelulozi. Nič pa nam ne pomaga, če razvijemo številne nove rešitve, če jih ne znamo prodati. S tem pa se ukvarjajo v peti delovni skupini. Poleg tega pa pokrivajo še organizacijske in IT rešitve v lesni industriji. Iz povedanega je jasno razvidno, da je delo naše programske skupine pokriva širok spekter področij.  Šesta delovna skupina pa je namenjena organzaciji in promociji rezultatov.
Pomen za razvoj znanosti
S predlaganim programom bomo razširili osnovno znanje o lesu ter postavili izhodišča za nadaljnje raziskovalno-razvojno delo na tem področju. Na področju lesarstva bomo z znanstvenega vidika na novo osvetlili procese, ki v svetovnem merilu še niso (dovolj) raziskani. Rezultate raziskav bomo objavljali v vodilnih revijah s področja lesarstva in s tem prispevali svoj del k vedenju o lesu. Poleg tega pa bomo zaradi interdisciplinarnosti lesarstva, z objavami posegali tudi na druga področja. Z objavljanjem v domačih revijah, bomo znanje prenašali tudi domači javnosti in s tem skrbeli za razvoj slovenske terminologije. Objave v uglednih revijah nam bodo omogočile, da bodo predstavniki PS tudi v prihodnje urejali revije in bili člani uglednih uredniških odborov International biodegradation and biodeterioaration (Pohleven), Wood resarch (Humar), Wood industry (Gorišek, Petrič, Čufar), Dynamic relationships management journal (Kropivšek), Journal of adhesion science and technology (Petrič, Šernek), Zbornik gozdarstva in lesarstva (Oven, Medved), Les (Oven, Petrič, Šernek, Humar), The open environmental engineering journal (Humar). Osvetlili bomo nove načine priprave in oplaščenja nanodelcev za lesne premaze. Raziskali in optimirali bomo postopke depozicije nanodelcev na površine lesa. Razvili bomo učinkovite brezbarvne transparentne zaščitne sisteme. Premaze iz utekočinjenega lesa bomo nadgradili z vključitvijo nanodelcev. Študij mehanizmov in poteka kolonizacije lesa obdelanega z različnimi biocidnimi in nebiocidnimi pripravki in tako izboljšali razumevanje glivnega razkroja.  Rezultate predhodnih laboratorijskih testov bomo primerjali z dejanskimi razmerami in na podlagi povratnih informacij izboljšali zanesljivost laboratorijskih testov. Nova znanja s področja lepil, lignoceluloznih kompozitov in gradnje z lesom. Poznavanje tehnologij za lepljenje, spajanje in proizvodnjo kompozitov. Razumevanje adhezije pri lepljenju lignoceluloznih materialov z drugimi materiali ter z novimi lepili. Poznavanje fizikalnih in mehanski lastnosti lignoceluloznih kompozitov. Raziskave NFC in ekstraktivov odpirajo popolnoma nova znanstvena področja, ki zagotavljajo dosego originalnih znanstvenih rezultatov, ki bodo objavljivi v kakovostnih revijah. Raziskave so zasnovane tako, da imajo za končni cilj aplikacijo produktov, kar med drugim obeta tudi patentiranje izsledkov in izumov. Usposabljanje in izobraževanje v lesnih podjetjih zagotavlja kompetence zaposlenih za opravljanje del, kar posledično vodi do njihove večje motiviranosti ter večje učinkovitosti in kakovosti opravljanja del. To je pogoj za inovativnost pri razvoju podjetja (in panoge), iskanje novih, boljših rešitev in povečevanje konkurenčnosti, kar odpira možnosti za širitev in dodatno zaposlovanje. Delo na projektu bo poglobilo mednarodno znanstveno sodelovanje projektne skupine poleg tega pa želimo vzpostaviti tudi nove mednarodne povezave. Z raziskavami na tem programu bomo vključeni v več COST projektov.
Pomen za razvoj Slovenije
Večina raziskovalcev v PS je habilitiranih univerzitetnih učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu in nova spoznanja prenašajo na nov rod strokovnjakov.  Prenos novih znanj bo obogatil učne programe na akademskem nivoju. Izboljšanje izobraženosti prebivalstva. Boljše načrtovanju ukrepov za zmanjševanje škod v slovenskih gozdovih zaradi ujm, ter večja in bolj optimalna raba lesa. Razširil se bo program inovativnih proizvajalcev lesnih premazov (npr. Chemcolor, Silvaprodukt) in lesnih izdelkov. Proizvajalci z ustreznimi proizvodnimi pogoji (npr. Tanin) bodo lahko začeli z izdelavo trajnostnih premazov iz utekočinjenega lesa (konkurenčnost, nova delovna mesta, trajnostni razvoj regij). Nove tehnologije spajanja in lepljenja bodo omogočale proizvodnjo novih lignoceluloznih kompozitov, polproizvodov, sklopov izdelkov in celovitih rešitev na področju sonaravne gradnje. Obogateni z novim znanjem in spoznanji bom lahko razvili nove tehnologije za proizvode, s katerimi bo mogoče prodreti na nova tržišča; ustanoviti nova podjetja; zagotovili nova delovna mesta in razvoj; zmanjšali okoljsko obremenjenost s strupenimi snovmi; zmanjšali tveganja in obolenja pri delu, ter ekonomsko smotrno izkoriščali najrazličnejše naravne ostanke iz proizvodnje ter reciklirali obstoječe lignocelulozene kompozite. Izboljšali bomo toplotno izolativnost proizvodov in zgradb in tako pozitivno vplivali na ekonomski in okoljski vidik. Na podlagi indikatorjev razvitih v okviru tega programa, bomo lahko predvideli okvirno življenjsko dobo, cikluse vzdrževanj za izbrane izdelek, kar bo omogočilo uporabo impregniranega lesa tudi v namene, kjer se do sedaj ni uporabljal (npr. javne stavbe, večstanovanjski objekti). Podatke o predvidenem življenjski dobi naravno odpornega lesa, bodo koristila tudi ostalim podjetjem, ki se ukvarjajo z lesno gradnjo. S tem bomo povečali koriščenje domače surovine, katere obdelava je energetsko nepotratna in po drugi strani zmanjšali zanesljivost preskrbe s surovinami in energijo. Predlagane raziskave obetajo obeta dosego znanstvene odličnosti in razvoj novih industrij, ki bodo temeljile na inovativnih in dragocenih proizvodih iz lesne biomase. Tak pristop zagotavlja pomemben razvoj celotne gozdno-lesne-papirniške verige. Usposabljanje in izobraževanje v lesnih podjetjih zagotavlja kompetence zaposlenih za opravljanje del, kar posledično vodi do njihove večje motiviranosti ter večje učinkovitosti in kakovosti opravljanja del. To je pogoj za inovativnost pri razvoju podjetja (in panoge), iskanje novih, boljših rešitev in povečevanje konkurenčnosti, kar odpira možnosti za širitev in dodatno zaposlovanje. Večina slovenske kulturno-zgodovinske dediščine v Sloveniji je lesene ali vsaj povezane z lesom. Ta dediščina je ogrožena zaradi slabega vzdrževanja, biotskih in abiotskih dejavnikov razgradnje… V kolikor jo želimo ohraniti zanamcem, moramo uporabiti vse znanje in dostopne tehnike, ki bodo razvite tudi v okviru te PS.  V Sloveniji imamo veliko lesene infrastrukture (telekomunikacijski drogovi, železniški pragovi, mostovi, les za zaščito brežin…), ki potrebuje učinkovito in zanesljivo zaščito. Zbrani podatki bodo omogočili skrbnejše načrtovanje življenjske dobe in vzdrževanja vodov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno