Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Molekularni mehanizmi sinergističnih in antagonističnih toksičnih učinkov heterocikličnih aminov v kombinaciji z bioaktivnimi prehranskimi onesnažili in naravnimi sestavinmi

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.05.00  Naravoslovje  Biokemija in molekularna biologija   

Koda Veda Področje
4.04  Kmetijske vede in veterina  Kmetijska biotehnologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  06989  dr. Andrej Blejec  Matematika  Raziskovalec  2009 - 2012  282 
2.  18332  dr. Neža Čadež  Biotehnologija  Raziskovalec  2010  306 
3.  07783  dr. Lea Demšar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  441 
4.  22616  dr. Tina Eleršek  Biologija  Raziskovalec  2009 - 2012  240 
5.  09892  dr. Metka Filipič  Biologija  Vodja  2009 - 2012  583 
6.  12688  dr. Kristina Gruden  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2012  931 
7.  18511  dr. Polona Jamnik  Biotehnologija  Raziskovalec  2009 - 2012  881 
8.  17801  Mojca Malenšek    Tehnični sodelavec  2011 
9.  30855  dr. Marko Pezdirc  Biokemija in molekularna biologija  Mladi raziskovalec  2009 - 2012  15 
10.  20349  dr. Tomaž Polak  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  369 
11.  04001  dr. Peter Raspor  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2009  1.877 
12.  10974  dr. Irena Zajc  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2009 - 2011  134 
13.  26541  dr. Jure Zupan  Biotehnologija  Raziskovalec  2011  87 
14.  20767  dr. Bojana Žegura  Biologija  Raziskovalec  2010 - 2011  307 
15.  03100  dr. Božidar Žlender  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  748 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784  13.213 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  64.490 
Pomen za razvoj znanosti
Karcinogeni heterociklični aromatski amini (HCA) nastanejo v pečenem mesu in se jim pri uživanju mesa ne moremo izogniti. Namen tega interdisciplinarnega projekta je bil pojasniti molekularne mehanizme delovanja HCA, pri pogojih dejanske izpostavljenosti za katero je značilna izpostavljenost kompleksni zmesi različnih HCA in hkrati tudi izpostavljenost drugim bioaktivnim snovem, ki lahko bodisi povečajo ali pa zmanjšajo škodljive učinke HCA. Rezultati so pokazali da HCA pri HepG2 celicah povzročajo poškodbe DNA, na molekularni ravni pa vplivajo na spremembe izražanja genov presnovnih encimov in genov vpletenih v odziv na poškodbe DNA in apoptozo. Na osnovi kvantifikacije molekularnih odzivov smo ugotovili, da zmesi HCA, kot tudi ekstrakt pečenega mesa (pripravljen pod kontroliranimi pogoji in z definirano količino in sestavo HCA) delujejo izrazito sinergistično tako na izražanje genov presnovnih encimov, kot genov vpletenih v odziv na poškodbe DNA. To je pomembna nova ugotovitev, ki pomeni, da ocenjevanje tveganja za zdravje ljudi na osnovi podatkov o učinkih posameznih HCA tveganje lahko podcenjuje. Potrebno je razviti modele, ki bodo sinergizem upoštevali. Na osnovi sprememb aktivnosti in izražanja genov proteinov vpletenih v proces apoptoze smo ugotovili, da HCA verjetno zavirajo intrinzično pot apoptoze. Ta ugotovitev, nakazuje, da je inhibicija apoptoze lahko mehanizem, ki pripomore k kancerogenemu delovanju HCA, vendar do sedaj še ni bil raziskan. Več predhodnih raziskav, vključno z našimi, je pokazalo, da ksantohumol (XN), preniliran flavonoid hmelja, učinkovito zavira genotoksično aktivnost genotoksinov, ki potrebujejo metabolično aktivacijo, med katere spadajo tudi HCA. Predpostavljalo se je, da je mehanizem zaščitnega delovanja XN zaviranje metabolne aktivacije pro-mutagenov. Potrdili smo, da pri HepG2 celicah ksantohumol popolnoma zavre s HCA povzročene poškodbe DNA že pri nanomolarnih koncentracijah. Z analizami sprememb izražanja genov encimov vpletenih v presnovo HCA pri hkratni izpostavljenosti HCA in XN pa smo prvi pokazali, da je pomemben mehanizem zaščitnega delovanja XN pred genotoksičnostjo HCA aktivacija detoksifikacije z UDP-glucuronosyltransferazo. V sodelovanju s kolegi iz Medicinske Univerze na Dunaju, smo zaščitno delovanje XN proti karcinogenosti HCA potrdili tudi pri podganah. Rezultati teh raziskav so odprli vrata nadaljnjim raziskavam kemoprevencijske aktivnosti XN pri ljudeh, ki bodo lahko vključevale tudi prostovoljce.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati tega projekta lahko posredno doprinesejo k izboljšanju človekovega zdravja, kar ima koristi tudi za slovensko družbo in gospodarstvo. Znano je, da prehrana igra pomembno vlogo v etiologiji raka pri ljudeh. Posebno pomembno je poznavanje vloge heterocikličnih aromatskih aminov, katerim smo izpostavljeni prek uživanja pečenega mesa, ki je v slovenski populaciji zelo razširjeno. Epidemiološke raziskave kažejo povezavo med uživanjem mesa in tveganjem za raka, zato bodo nova spoznanja o kompleksnih mehanizmih delovanja heterocikličnih aromatskih aminov omogočila ustreznejše, na znanstvenih osnovah temelječe svetovanje potrošnikom glede možne zaščite pred škodljivimi zdravstvenimi posledicami uživanja mesa. Izboljšane prehranskih navad ljudi lahko zmanjšajo tveganja za raka v Slovenski in Evropski populaciji in kar bo pripomoglo izboljšanju zdravja vseh. To bo hkrati pripomoglo tudi k zmanjšanju stroškov zdravljenja, ter gospodarske škode zaradi bolniških odsotnosti. Izsledki raziskav kemoprevencijskega delovanja ksantohumola so na stopnji, ko je možno pričeti z razvojem prehranskih dodatkov. Z rezultati raziskav bomo seznanili ustrezne gospodarske subjekte in skušali najti interesente za razvoj tržnih produktov z visoko dodano vrednostjo.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno