Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Patologija in molekularna genetika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.04.00  Medicina  Onkologija   
3.01.00  Medicina  Mikrobiologija in imunologija   

Koda Veda Področje
B000  Biomedicinske vede   

Koda Veda Področje
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
3.01  Medicinske in zdravstvene vede  Temeljna medicina 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (59)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  33147  dr. Luka Bolha  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2017 - 2019  27 
2.  25441  dr. Emanuela Boštjančič  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2014 - 2019  121 
3.  26229  Tina Bukovec    Tehnični sodelavec  2019 
4.  05367  dr. Anton Cerar  Onkologija  Raziskovalec  2014 - 2016  194 
5.  53705  Alenka Dečman Cerar    Tehnični sodelavec  2019 
6.  17953  Magdalena Dimnik    Tehnični sodelavec  2015 - 2017 
7.  06207  Zvezdana Dolenc-Stražar  Mikrobiologija in imunologija  Tehnični sodelavec  2014 - 2019  77 
8.  39127  dr. Ana Dolinar  Kemija  Mladi raziskovalec  2016 - 2019  20 
9.  02273  dr. Dušan Ferluga  Mikrobiologija in imunologija  Upokojeni raziskovalec  2014 - 2019  531 
10.  39720  Zdenka Flis    Tehnični sodelavec  2016 - 2019 
11.  53997  Maja Frelih    Tehnični sodelavec  2019  35 
12.  02127  dr. Nina Gale  Onkologija  Upokojeni raziskovalec  2014 - 2019  406 
13.  53736  Katarina Gašperlin    Tehnični sodelavec  2019 
14.  09275  dr. Damjan Glavač  Kemija  Raziskovalec  2014 - 2019  565 
15.  39128  dr. Gašper Grubelnik  Mikrobiologija in imunologija  Mladi raziskovalec  2016 - 2019  31 
16.  26059  Katarina Hafner    Tehnični sodelavec  2015 - 2017 
17.  27704  dr. Nina Hauptman  Kemija  Raziskovalec  2014 - 2019  105 
18.  33098  dr. Mateja Jelen  Mikrobiologija in imunologija  Tehnični sodelavec  2015 - 2016  47 
19.  26231  dr. Borut Jerman  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2014 - 2015  24 
20.  20201  dr. Maja Jerše  Onkologija  Raziskovalec  2014 - 2019  50 
21.  19130  dr. Jera Jeruc  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2014 - 2019  166 
22.  34275  dr. Daša Jevšinek Skok  Veterina  Raziskovalec  2016 - 2018  86 
23.  11204  dr. Vesna Jurčić  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2014 - 2019  149 
24.  22462  dr. Nika Kojc  Onkologija  Raziskovalec  2014 - 2019  187 
25.  52857  Danijela Kolenc    Tehnični sodelavec  2019  52 
26.  38018  Evelin Krajnc  Farmacija  Tehnični sodelavec  2015 
27.  39721  Vlasta Krfogec    Tehnični sodelavec  2016 - 2017 
28.  07133  dr. David Križaj  Onkologija  Raziskovalec  2014 - 2019  84 
29.  18455  Žiga Kušar  Nevrobiologija  Tehnični sodelavec  2017 - 2019 
30.  53704  Anja Ličen    Tehnični sodelavec  2019 
31.  15472  dr. Boštjan Luzar  Onkologija  Raziskovalec  2014 - 2019  457 
32.  35428  dr. Alenka Matjašič  Onkologija  Tehnični sodelavec  2014 - 2019  36 
33.  27668  mag. Anja Milenković Kramer  Ekonomija  Tehnični sodelavec  2017  12 
34.  53703  Milena Milić    Tehnični sodelavec  2019 
35.  21348  dr. Urša Mohar  Farmacija  Tehnični sodelavec  2017 
36.  50900  Miša Omerzel    Tehnični sodelavec  2017 
37.  53706  Mateja Osvald    Tehnični sodelavec  2019 
38.  53702  Metod Perme    Tehnični sodelavec  2019 
39.  23082  dr. Martina Perše  Onkologija  Raziskovalec  2014 - 2019  206 
40.  26053  dr. Živa Pipan Tkalec  Biologija  Tehnični sodelavec  2017  42 
41.  26058  dr. Jože Pižem  Onkologija  Raziskovalec  2014 - 2019  173 
42.  36130  Jerica Pleško    Tehnični sodelavec  2014 - 2019  33 
43.  07090  dr. Mara Popović  Nevrobiologija  Raziskovalec  2018 - 2019  306 
44.  20345  dr. Uroš Rajčević  Onkologija  Raziskovalec  2014  118 
45.  01502  dr. Metka Ravnik-Glavač  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2014 - 2019  268 
46.  19141  dr. Irena Srebotnik Kirbiš  Onkologija  Tehnični sodelavec  2014 - 2019  92 
47.  14669  dr. Margareta Strojan Fležar  Onkologija  Raziskovalec  2014 - 2019  264 
48.  38406  Sanja Tepavac    Tehnični sodelavec  2015 - 2016 
49.  51957  dr. Ana Unkovič  Medicina  Mladi raziskovalec  2018 - 2019 
50.  51961  dr. Kristian Urh  Medicina  Mladi raziskovalec  2018 - 2019  22 
51.  18362  Daniel Velkavrh    Tehnični sodelavec  2015 - 2017 
52.  07182  dr. Alenka Vizjak  Mikrobiologija in imunologija  Upokojeni raziskovalec  2014 - 2019  377 
53.  12956  dr. Metka Volavšek  Onkologija  Raziskovalec  2014 - 2019  238 
54.  34352  dr. Katarina Vrabec  Onkologija  Mladi raziskovalec  2014 - 2016  18 
55.  50899  Karmen Wechtersbach  Onkologija  Tehnični sodelavec  2017  14 
56.  12955  dr. Nina Zidar  Mikrobiologija in imunologija  Vodja  2014 - 2019  388 
57.  28143  dr. Andrej Zupan  Onkologija  Raziskovalec  2014 - 2019  54 
58.  53996  Milanka Živanović  Onkologija  Tehnični sodelavec  2019 
59.  51028  dr. Margareta Žlajpah  Onkologija  Tehnični sodelavec  2017 - 2018  22 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  48.543 
Povzetek
V raziskavah ploščatih intraepitelijskih lezij (PIL) in invazivnega ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu (PKGV) se bomo osredotočili na pripravo enotne klasifikacije PIL s pomočjo rezultatov mednarodne študije. V delu raziskave, posvečene okužbi s HPV in razvoju PK, bomo odkrivali vlogo nizkorizičnih HPV v tem procesu ter vlogo visokorizičnih HPV pri nastanku različice PK, verukoznem karcinomu (VK). Morebitne spremembe v signalni poti PI3K/Akt/mTOR pri nastanku HPV-pozitivnega in HPV-negativnega PK bodo prispevale k novim spoznanjem na področju karcinogeneze PKGV. Na tkivnih vzorcih materničnega vratu (MV) bomo analizirali napovedni pomen p16 za napredovanje predrakavih sprememb cervikalne intraepitelijske neoplazije (CIN) in podoplanina za odkrivanje zgodnje stromalne invazije PK. Analizirali bomo napovedni pomen DNA ploidije karcinoma prostate pri bolnikih z nizkim tveganjem za napredovanje bolezni.   Na razvoj različnih bolezni vplivajo mutacije v genomu, kakor tudi epigenetski dogodki, ki jih bomo v okviru molekularno-genetskega sklopa programa ugotavljali z uporabo tehnologij kot so sekvenciranje nove generacije, primerjalna genomska hibridizacija, mikromreže, metilacijsko specifični HRM, kvantitativni RT-PCR. Analizirali bomo bolezni, vključno u Leberjevim sindromom, ginekomastijo s psevdoangiomatozno stromalno hiperplazijo in stromalnimi velikankami v povezavi z evrofibromatozo tipa 1, amiotrofično lateralno sklerozo, malignim gliomom, melanocitnimi lezijami in kolorektalnim karcinomom. Uporabili bomo večnivojski molekularno-genetski pristop, tako da bomo določali spremembe na nivoju DNA, mRNA, nekodirajočih RNA in epigenetskem nivoju. S tem odpiramo možnosti za odkrivanje novih bolezenskih sprememb, ki jih v preteklosti zaradi omejitve tehnologij ni bilo možno odkriti, omogočajo pa prepoznanje novih molekularnih označevalcev in molekularnih tarč za diagnostiko in zdravljenje v prihodnosti.   Načrtujemo, da bodo naše raziskave imunskih in neimunskih bolezni ledvic in ožilja še naprej potekale v tesni povezavi med patologijo, laboratorijsko in klinično medicino, kar omogoča neposredni prenos znanstvenih izsledkov v diagnostiko in zdravljenje bolnikov. Med sistemskimi in na ledvico omejenimi boleznimi, katerim je skupna motnja humoralnega imunskega odziva, bo posebni poudarek na opredeljevanju pomena dejavnikov, ki vplivajo na raznolikost poteka zelo pogoste IgA nefropatije (IgAN), na raziskavi bolezni odlaganja monoklonskih imunoglobulinov in ugotavljanju večtirne imunopatogeneze pri bolnikih s protitelesi anti-GBM v serumu. Elektronsko mikroskopski izsledki v korelaciji s histopatologijo in kliniko bodo v ospredju zlasti pri nadaljevanju raziskav okvare ledvic pri fosfolipidozah. Naše izvirne ugotovitve o hantanski nefropatiji v akutni fazi bolezni načrtujemo dopolniti z izsledki o histopatologiji še povsem neraziskane kronične faze bolezni.
Pomen za razvoj znanosti
Poseben pomen bo imela mednarodna študija s poskusom uvedbe enotne klasifikacije PIL GV s sodelovanjem strokovnjakov iz 4 držav. Z morebitnim sprejetjem diagnostičnih kriterijev je lahko naš predlog pomembna osnova za enotno klasifikacijo PIL v prihodnji izdaji knjige WHO Head and Neck Tumours. Izsledki raziskav, povezanih s HPV6/11 v karcinogenezi PK, z okužbo s HPV pri nastanku VK v različnih organih ter s primerjavo sprememb v signalni poti PI3K/Akt/mTOR pri nastanku PK pri HPV-pozitivnih in HPV-negativnih PK bodo pomembno prispevali k znanju o karcinogenezi v povezavi s HPV okužbo. Razumevanje vloge HPV v razvoju različnih tumorjev bo v pomoč tudi pri izbiri populacije za cepljenje. Izražanje p16 je pomembno za ocenjevanje različnih stopenj CIN, kar posledično lahko vpliva na delež CIN visoke stopnje v presejalnem programu zgodnjega odkrivanja raka MV. Sprememba izražanja podoplanina v zgodnji stromalni karcinomski invaziji bi znatno pripomogla k bolj zanesljivi histopatološki oceni PKMV DNA ploidija je dodaten napovedni dejavnik pri karcinomu prostate.   Nove genomske tehnologije so v znatni meri pospešile odkrivanje kodirajočih in nekodirajočih sprememb ter kompleksnosti procesov, ki vodijo do bolezenskega stanja (npr. odkritje gena Notch 1 v povezavi z ploščatoceličnim karcinomom glave in vratu). Pričakujemo spremenjeno izražanje lncRNA pri bolnikih z malignimi gliomi glede na različne stopnje malignosti in diferenciacije. Pričakujemo spremenjeno izražanje miRNA glede na prejeto obliko onkoterapije in preživetje bolnikov z malignimi gliomi. Podobno pričakujemo, da bomo pri vseh zgoraj opisanih vrstah boleznih, ki jih bomo analizirali, zaradi večnivojskega pristopa in uporabe kombinacij različnih tehnologij, odkrili spremembe v DNA, RNA in epigenetske, ki bodo prispevale k razumevanju povezav na nivoju genoma, transkripcije in regulacije, h korelaciji med boleznijo in njenimi molekularnimi osnovami in k izboljšanju diagnostike, prognoze in zdravljenja.   Pričakovati je, da bodo znanstveni dosežki naših raziskav pripomogli k razjasnjevanju nastanka in razvoja določenih imunskih in neimunskih bolezni ledvic in ožilja, boljšemu prepoznavanju bolezni, spremljanju naravnega poteka bolezni ter učinkov zdravljenja. Posebej pomembno je čim bolj natančno raziskati in opredeliti nezaželene, še vedno zelo pomanjkljivo opredeljene stranske učinke zdravila klorokvina v tkivu ledvic pri bolnikih, pri katerih je na osnovi vse bolj številnih objav v literaturi pričakovati njegov ugoden učinek na zdravljenje revmatske bolezni.
Pomen za razvoj Slovenije
Z dosedanjimi raziskavami na področju PIL GV smo postali eden od vodilnih centrov na tem področju doma in v svetu. Zato pričakujemo,da bo načrtovana študija pomembno prispevala k enotnosti ocenjevanja PIL in možnosti primerjave učinkovitosti posameznih oblik zdravljenja. Načrtovane raziskave o povezavi okužbe s HPV in razvojem PKGV bodo dale bolj jasno sliko tega zdravstvenega problema v Sloveniji, saj za sedaj nimamo podrobnejših podatkov, kolikšen del PKGV je povezan z okužbo z visokorizčnimi HPV; zdravljenje HPV-poz. In HPV-neg. PK se med seboj pomembno razlikujeta. Histopatološka diagnoza CIN in PKMV vpliva na incidenco predrakavih sprememb in raka materničnega vratu. Rezultati študije o p16 in podoplaninu bodo prispevali k nacionalnim priporočilom za ocenjevanje teh sprememb. Določanje DNA ploidije bo pripomoglo k individualnemu načrtovanju zdravljenja bolnikov s karcinomom prostate z nizkim ali srednjim tveganjem za ponovitev bolezni.   Predlagane molekularno genetske raziskave bodo omogočile, da v slovenskem prostoru razvijemo nove metodologije in diagnostične pristope. Bolniki z Leberjevim sindromom in  amiotrofično lateralno sklerozo v slovenski populaciji še niso bili raziskani. Prav tako niso opredeljeni genetski dejavniki, ki bi lahko vplivali na zdravljenje malignih gliomov. Predvidevamo, da bomo odkrili nove genomske spremembe, tudi redke duplikacije in delecije, ki bodo v določenih primerih specifične za neko bolezen. V primeru ncRNA pričakujemo nove lnCRNA in miRNA kot potencialne biooznačevalce, ki lahko prispevajo k zgodnejši in zanesljivejši diagnozi, napovedi bolezni ter bolj ciljanemu zdravljenju. Vse to bi v bodoče lahko prispevalo k preventivi in zgodnjemu odkrivanju bolezni ter izboljšalo preživetje bolnikov in zmanjšalo stroške zdravljenja.   Raziskovanje patologije imunskih in neimunskih bolezni ledvic in ožilja v sklopu interdisciplinarnega sodelovanja pomembno prispeva k napredku in vzdrževanju visoke ravni diagnostike in zdravljenja kliničnih bolnikov v Sloveniji. Pospešuje uvajanje novih metod v prakso in omogoča razvoj v skladu z mednarodno uveljavljenimi merili odličnosti. Neposredno korist imajo bolniki s hudimi, klinično sicer težko prepoznavnimi boleznimi ledvic, saj je objektivna natančna biopsijska diagnoza kliničnemu zdravniku pogosto poglavitna opora pri izboru najustreznejšega načina zdravljenja. Sodobne oblike zdravljenja v nefrologiji so lahko zaradi škodljivih stranskih učinkov nevarne, nekatere so drage, vendar učinkovite, če je pričetek zdravljenja pravočasen in temelji na jasno opredeljeni zanesljivi biopsijski diagnozi.   Znanstveni dosežki vseh področij naših raziskav pomembno prispevajo k dvigu kvalitete pouka na dodiplomski in podiplomski stopnji. Poleg tega publikacije naših raziskovalcev v uglednih mednarodnih revijah in vabljena predavanja na mednarodnih kongresih prispevajo k ugledu Slovenije v svetu.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno