Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Bio-psiho-socialni konteksti kineziologije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.00  Družboslovje  Šport   
5.09.00  Družboslovje  Psihologija   

Koda Veda Področje
S273  Družboslovje  Telesna kultura, motorično učenje, šport 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
5.01  Družbene vede  Psihologija in kognitivne znanosti 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24470  dr. Tina Bregant  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2016 - 2017  474 
2.  15330  dr. Aleš Dolenec  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  344 
3.  21541  dr. Petra Golja  Srce in ožilje  Raziskovalec  2016 - 2017  307 
4.  20405  dr. Gregor Jurak  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  1.095 
5.  15329  dr. Damir Karpljuk  Šport  Raziskovalec  2014 - 2017  1.356 
6.  18704  dr. Marjeta Kovač  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  1.488 
7.  30640  dr. Andreja Kukec  Medicina  Raziskovalec  2015 - 2017  369 
8.  04957  dr. Bojan Leskošek  Šport  Raziskovalec  2014 - 2017  438 
9.  16126  Radoje Milić  Vzgoja in izobraževanje  Tehnični sodelavec  2014 - 2016  148 
10.  20444  dr. Maja Pajek  Šport  Raziskovalec  2014 - 2017  546 
11.  16066  dr. Tomaž Pavlin  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2014 - 2017  745 
12.  28553  dr. Petra Prevc  Šport  Raziskovalec  2014 - 2017  69 
13.  50017  dr. Vedrana Sember  Vzgoja in izobraževanje  Tehnični sodelavec  2017  167 
14.  38157  dr. Darjan Smajla  Šport  Mladi raziskovalec  2015 - 2017  74 
15.  22384  dr. Gregor Starc  Šport  Raziskovalec  2014 - 2017  747 
16.  04959  dr. Vojko Strojnik  Vzgoja in izobraževanje  Vodja  2014 - 2017  585 
17.  24603  dr. Igor Štirn  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  271 
18.  18082  dr. Katja Tomažin  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  300 
19.  13758  dr. Matej Tušak  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  1.154 
20.  06162  dr. Anton Ušaj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2016  372 
21.  10063  dr. Mateja Videmšek  Šport  Raziskovalec  2014 - 2017  1.241 
22.  05991  dr. Lijana Zaletel-Kragelj  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2014 - 2017  546 
23.  23480  dr. Joca Zurc  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2016  769 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  47.554 
2.  0587  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport  Ljubljana  1627040  19.070 
Povzetek
Programska skupina se ukvarja z dvema ciljnima skupinama (otroci in mladina ter odrasli in starostniki), s sinergijo raziskovanja na obeh področjih pa skuša maksimizirati interpretativne učinke in praktično uporabnost izsledkov. Na področju otrok in mladine se bo programska skupina v naslednjem obdobju ukvarjala z vsebino razvojnih trendov in okoljskih vplivov na telesni in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladine, na področju odraslih in starostnikov pa z vsebino športne vadbe kot kvalitete življenja odraslih. V raziskovalnem delu se programska skupina skuša kar najbolj približati najsodobnejšim epistemološkim tokovom v razvoju antropološke kineziologije in k celostni obravnavi raziskovalnih problemov. Programska skupina se usmerja predvsem na povezovanje učinkov človeškega gibanja z družboslovnimi znanostmi pedagogike, sociologije, psihologije, ekonomije, pa tudi s področjem medicine, v okviru teh pa so zasnovani podprojekti, s sinergijo katerih želimo narediti korak naprej v razumevanju dejavnikov, ki opredeljujejo človekovo gibanje in tudi v povezovanju različnih znanstvenih disciplin.
Pomen za razvoj znanosti
I. Razvojni trendi in okoljski vplivi na telesni in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladine - ugotavljanje trendov telesnega in gibalnega razvoja v sedanji populaciji otrok in mladine v Sloveniji - ugotavljanje prehranjevalnih navad v sedanji populaciji otrok in mladine v Sloveniji - ugotavljanje zdravstvenega statusa v sedanji populaciji otrok in mladine v Sloveniji - ugotavljanje povezanosti med gibalnim in telesnim razvojem ter obolevnostjo v sedanji populaciji otrok in mladine v Sloveniji - izdelava nacionalnih standardov telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, ki jih bo mogoče uporabljati v kineziološkem in pediatričnem raziskovanju - dopolnitev ene izmed najobsežnejših zbirk populacijskih podatkov o gibalnih in telesnih značilnosti otrok na svetu, ki omogoča izdelavo napovedovalnih modelov telesnega in gibalnega razvoja - izdelave kriterijev funkcionalne učinkovitosti otrok in mladine v povezavi s telesnimi značilnostmi - omogočanje primerjave z nekaterimi sorodnimi spremljavami, opravljenimi v svetu - pojasnjevanje modela gibalnih sposobnosti - izdelava kriterijev vpliva biološkega razvoja na gibalno učinkovitost otrok in mladine   II. Športna vadba kot kvaliteta življenja odraslih - ugotavljanje povezanosti med različnimi vrstami kondicijske vadbe starostnikov in njihovim bio-psiho-socialni odzivom - razvoj novih tehnologij za diagnostiko - razvoj raziskovalne skupine, ki bo združevala strokovnjake s področja kineziologije, medicine, fizioterapije, socialno delo in tehničnih znanosti, ki bodo lahko interdisciplinarno reševali tovrstne probleme na opisanih strokovnih področjih - razvoj novih raziskav za njihovo aplikacijo v specifičnih okoliščinah – posameznih starostnih skupinah, problemih z gibalnim aparatom, delovne obremenitve, rekreacija - razvoj novih znanj na področju kontrole in razvoja stabilnosti stopala in metodike za učenje aktivnega postavljanja noge na tla - razvoj metod za diagnostiko utrujenosti - razvoj programske opreme in diagnostičnih postopkov za analizo utrujenosti - razvoj mobilne in spletne aplikacije za načrtovanje in nadzor telesne vadbe v okviru razvojnega centra Savinja iz Žalca
Pomen za razvoj Slovenije
I. Razvojni trendi in okoljski vplivi na telesni in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladine - pomen za mednarodno razpoznavnost z vključevanjem podatkov v projekt Svetovne zdravstvene organizacije - pomen za razvoj stroke z omogočanjem centralne obdelave podatkov o telesnem in gibalnem razvoju slovenskih otrok in mladine - pomen za dostopanje do tujih znanj, ki je omogočen s sodelovanjem s Svetovno zdravstveno organizacijo - pomen za oblikovanje ustreznih politik na področju javnega zdravja in izobraževanja s ciljem zmanjševanja telesne nedejavnosti - pomen za ozaveščanje širše javnosti o problematiki negativnih trendov telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine - pomen za vzgojo kadrov z usposabljanjem kadrov, ki delajo na področju športa otrok in mladine - pomen za razvoj stroke s povezavo z Medicinsko Fakulteto, Fakulteto za družbene vede, Biotehniško fakulteto, Inštitutom za varovanje zdravja, Filozofsko fakulteto in Pediatrično bolnišnico   II. Športna vadba kot kvaliteta življenja odraslih - neposredni pomen za družbo s prispevanju k boljšemu zdravju in funkcionalnim zmožnostim starejših oseb, kar pomeni manj zdravstvenih in socialnih stroškov - pomen za vzgojo kadrov z usposabljanjem kadrov, ki delajo na tem področju (od prostovoljcev, zaposlenih v domu za starejše osebe, športnih inštruktorjev do magistrskega programa, kjer bo vadba starejših oseb imela eno osrednjih vlog in je trenutno v pripravi) - pomen za družbeno infrastrukturo z razvojem vadbenih centrov za starejše osebe in vključevanju te dejavnosti v domove za starejše osebe - pomen za razvoj stroke s povezavo z Visoko šolo za zdravstvo, Fakulteto za socialno delo in Fakulteto za elektrotehniko - pomen za povečanje možnosti zaposlovanja, saj vadba za starejše osebe še ni vsebinsko in kadrovsko podprta, delež starejših oseb v slovenski populaciji pa narašča - pomen za gospodarstvo z razvojem nove mobilne in spletne aplikacije borbe proti stresu na delovnem mestu
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno