Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Politološke raziskave

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.06.00  Družboslovje  Politične vede   

Koda Veda Področje
S170  Družboslovje  Politične in upravne vede 

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Ključne besede
Demokracija, legitimnost, kriza, Slovenija, EU, globalizacija, evropeizacija, institucije, javna uprava, javni sektor, volitve, politične stranke, interesne skupine, civilna družba, protesti, politično znanje, primerjalno raziskovanje, politološko relevantni podatki, politična znanost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  54746  Sara Bauman  Politične vede  Mladi raziskovalec  2020 - 2021  10 
2.  06124  mag. Irena Brinar  Politične vede  Tehnični sodelavec  2015 - 2020  171 
3.  25453  dr. Tomaž Deželan  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  366 
4.  20791  Rebeka Falle Zorman  Sociologija  Tehnični sodelavec  2015 - 2016  281 
5.  09208  dr. Bogomil Ferfila  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  1.107 
6.  03703  dr. Danica Fink Hafner  Politične vede  Vodja  2015 - 2021  682 
7.  39172  dr. Marko Hočevar  Politične vede  Raziskovalec  2021  118 
8.  29896  mag. Anja Kolak  Politične vede  Tehnični sodelavec  2015 - 2018  25 
9.  53552  Valentina Konrad  Politične vede  Mladi raziskovalec  2019 - 2021 
10.  16369  dr. Alenka Krašovec  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  410 
11.  20223  dr. Simona Kustec  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2020  471 
12.  22333  dr. Damjan Lajh  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  507 
13.  50569  dr. Matevž Malčič  Politične vede  Mladi raziskovalec  2017 - 2021 
14.  51175  Polona Mlinarič    Tehnični sodelavec  2019 - 2021 
15.  50901  dr. Elena Nacevska  Politične vede  Raziskovalec  2017 - 2021  36 
16.  34730  dr. Meta Novak  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  223 
17.  16370  dr. Tanja Oblak Črnič  Politične vede  Raziskovalec  2015 - 2021  404 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.190 
Povzetek
Predloženi raziskovalni program predstavlja nadaljevanje raziskovalnega programa Politološke raziskave -  EDINEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA V SLOVENIJI, KI SISTEMATIČNO ZBIRA IN ANALIZIRA RAZLIČNE OBLIKE PODATKOV O DINAMIKI PRVENSTVENO NACIONALNIH INSTITUCIJ IN AKTERJEV – VKLJUČNO Z VOLITVAMI,  ob upoštevanju tako notranjih kot zunanjih spremenljivk.   V novem programskem obdobju je naš glavni   RAZISKOVALNI CILJ:  (1) analiza anatomije politične krize v Sloveniji in Evropski uniji iz primerjalne perspektive, ob sočasnem upoštevanju ekonomske krize; (2) sodelovanje v aktualni normativni razpravi o političnih alternativah in njihovih možnih izidih (predvsem v Evropi) za reševanje problematike upada legitimnosti; in (3) analizaodzivnosti politične elite na politično krizo v kontekstu EU (s posebno pozornostjo na Sloveniji). GLAVNA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA so: Kateri so ključni viri in mehanizmi aktualne globoke politične krize v Sloveniji in EU? V kakšni povezavi so z globalno gospodarsko in finančno krizo ter odzivi nanjo? Kateri so ključni normativni, strukturni in funkcionalni izzivi za reševanje krize? Kateri so alternativni scenariji razvoja slovenskega in EU političnega sistema in kakšne so njihove možne posledice za demokracijo? Kateri akterji, viri in ukrepi lahko zagotovijo alternativne možnosti, ki podpirajo socialno blagostanje, mir in demokracijo; in kateri akterji, viri in ukrepi lahko podpirajo nasprotne scenarije? Pri iskanju odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja se bomo osredotočili na longitudinalno zastavljene RAZISKOVALNE STEBRE (predstavljeni v SLIKI 1 v prilogi). Glavne RAZISKOVALNE STRATEGIJE so:  (1) študija Slovenije iz mednarodne primerjalne perspektive; (2) povezovanje raziskav, osredotočenih na Slovenijo, z aktualnimi razpravami o alternativnih intelektualnih in političnih odzivih na globalno politično krizo – zlasti v EU; (3) povezovanje politološkega in interdisciplinarnega raziskovanja; kot tudi (4) komunikacija z deležniki skozi celoten raziskovalni proces. RAZISKOVALNE METODE: Raziskovanje bo temeljilo na kvalitativni in kvantitativni metodologiji ter načrtu kombinacije metod (pojasnjevalni sekvenčni načrt, vkoreninjen načrt, konvergenčni simultani načrt), ki vključujejo tako naše lastno zbiranje podatkov, kot tudi sekundarno analizo drugih razpoložljivih podatkovnih baz.   PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI: (1) nadaljnja krepitev mednarodnega sodelovanja, ki bo privedla do aktivne participacije v evropskih razpravah o alternativnih paradigmah in povečala mednarodne objave v prestižnih mednarodnih revijah; (2) razvojedinstvenih politološko relevantnih podatkovnih baz, ki pokrivajo volitve od leta 1990 naprej in njihov prenos vArhiv družboslovnih podatkov; (3) komunikacija z deležniki skozi raziskovalni proces z namenom izboljšanja kakovosti in uporabnosti ter prenosaraziskovalnih rezultatov; in (4) prenos družboslovnega in EU-specifičnega znanja v šolski proces na vseh treh ravneh izobraževalnega sistema.
Pomen za razvoj znanosti
Izvajanje raziskovalnega programa politološkega raziskovanja je ključno pri razvoju politološke znanosti v Sloveniji in njene vpetosti v glavna politološka področja in tokove politologije v svetovnem merilu. KVALITETNO POLITOLOŠKO RAZISKOVANJE v Sloveniji pa pomeni tudi bogatitev spoznanj empiričnega raziskovanja v specifičnem družbenem, ekonomskem, kulturnem in političnem okolju ter s tem prispeva k razvoju sodobnih politoloških teorij. Z že doseženo stopnjo VKLJUČEVANJA V REGIONALNE in V SVETOVNE politološke povezave je slovensko politološko raziskovanje že postalo vidno v mednarodni akademski skupnosti. V prihodnje načrtujemo KREPITEV SAMOSTOJNEGA INOVATIVNEGA POLITOLOŠKEGA prispevka k mednarodnemu politološkemu znanju na podlagi mednarodnoprimerjalnega raziskovanja in povezovanja politično-filozofskih in politoloških analiz ter s tem bolj ambiciozno vlogo v mednarodni znanstveni politološki skupnosti.
Pomen za razvoj Slovenije
A) TRAJNOSTNI RAZVOJ:Raziskovalni program je pomemben za Slovenijo tako kot drugi programi, ki posegajo v polje slovenske nacionalne identitete in kulture, še posebej pa za razvoj javno dostopnih podatkovnih baz s področja raziskovanja političnih fenomenov. POLITIČNE USTANOVE, NJIHOVO DELOVANJE, POLITIČNA KULTURA IN CIVILNO DRUŽBENE POLITIČNE AKTIVNOSTI ter njihovo spreminjanje skozi zgodovino so vsaj do neke mere vselej unikatne za posamezne družbe. Raziskovalni rezultati (še zlasti rezultati mednarodno primerjalnih raziskav) so dragoceni v procesu (PRE) OBLIKOVANJA INSTITUCIJ V SLOVENIJI, saj se slovenska družba in njen politični (pod)sistem prilagaja družbenemu, politično­kulturnemu in institucionalnemu okolju Evropske unije. V kontekstu evropeizacije slovenske politike so vse bolj pomembna tudi vprašanja KREPITVE KOMPETENTEGA DELOVANJA slovenske politične elite, javne uprave, političnih strank in civilne družbe novim okoliščinam oblikovanjanin izvajanja javnih politik, v katerih bo uveljavljanje slovenskih interesov oziroma interesov slovenskih igralcev relativno težavno in kompleksno. Pričakujemo, da bodo slovenske politične ustanove v prihodnje še v večji meri izražale potrebo po sodelovanju s politološko stroko ­ še zlasti v povezavi s konkretnimi vprašanji izgrajevanja ustanov (institution­building) in komunikacijskih kanalov za učinkovito mnogonivojsko politično odločanje in implementacijo skupnih evropskih politik v Sloveniji. B) TEHNOLOŠKI RAZVOJ ­PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Glede na to, da so raziskovalci iz skupine za politološke raziskave (dr. Fink Hafner, dr. Kustec Lipicer in dr. Zajc) koordinatorji  magistrskih in doktorskih politoloških študijev na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, je pretok raziskovalnih spoznanj v strukturiranje vsebin podiplomskega študija kot tudi povezovanje raziskovalnega dela s podiplomskim študijem (slednje je s strani MŠZŠ v zadnjem času še posebej spodbujeno), zagotovljeno v veliki meri. Prav v te študije se v veliki meri vpisujejo zaposleni v slovenski javni upravi. UPORABNE RAZISKAVE: Praksa ciljnih raziskovalnih projektov je že doslej zagotavljala prenos uporabnih politoloških spoznanj v prakso delovanja političnih ustanov (zlasti oblikovanje metodologij za evalvacijo konkretnih politik, evalvacija konkretnih politik). SVETOVALNO DELO, EKSPERTIZE: nadaljevanje in razvoj dosedanje prakse.  C) UTRJEVANJE NACIONALNE IDENTITETE: Delo raziskovalne skupine bo pomembno prispevalo k a) nacionalnim spoznanjem o mednarodnih PREDNOSTIH IN SLABOSTIH delovanja slovenskega političnega sistema in slovenske politične znanosti; k b) PREPOZNAVNOSTI Slovenije v mednarodni javnosti (slednje zlasti z objavami v tujini, predstavljanju raziskovalnih ugotovitev v okviru sodelovanja s številnimi tujimi raziskovalnimi organizacijami, udeležbo na mednarodnih znanstvenih konferencah in delavnicah v tujini, organizacijo mednarodnih znanstvenih konferenc in delavnic v Sloveniji). V okoliščinah evropskega povezovanja načrtujemo ne le DISEMINACIJO raziskovalnih spoznanj, ki kažejo na podobnosti in razlike med Slovenijo, starimi in novimi članicami EU, temveč tudi prispevke k aktualnim razpravam o dejavnikih politične krize v EU in njenem alternativah njenega reševanja. Raziskovalno delo bo prispevalu tudi k c) RAZVOJU SLOVENSKEGA POLITOLOŠKEGA IZRAZOSLOVJA d) k UTRJEVANJU DEMOKRATIČNIH VZGOJNIH PRAKS v prenovljenih osnovnih šolah in e) UVELJAVLJANJE SLOVENSKE POLITOLOGIJE V MEDNARODNI POLITOLOŠKI SKUPNOSTI (predvsem z večjim objavljanjem v tujini in s strokovnim delom v mednarodnih projektih in politoloških regionalnih in svetovnih asociacijah
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno