Loading...
Groups source: ARIS

Geomatika in geoinformacijska infrastruktura (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
2.07.00  Engineering sciences and technologies  Computer science and informatics   
2.17.00  Engineering sciences and technologies  Geodesy   
2.20.00  Engineering sciences and technologies  Hydrology   

Code Science Field
P515  Natural sciences and mathematics  Geodesy 
P510  Natural sciences and mathematics  Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology 
P470  Natural sciences and mathematics  Hydrogeology, geographical and geological engineering 
T260  Technological sciences  Physical planning 
Keywords
Geodesy, cartography, photogrametry, geomatics, geographical information systems, real estate, land cadastre, nautical cartography, computer aided design, map projections, thematic cartography
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
1,147.66
A''
77.52
A'
286.24
A1/2
286.24
CI10
383
CImax
90
h10
9
A1
3.47
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 19, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 66  403  325  4.92 
Scopus 124  590  452  3.65 
Researchers (37)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  50999  Maja Baloh  Geodesy  Researcher  13 
2.  31158  Blaž Barborič  Geodesy  Researcher  194 
3.  13841  Milan Brajnik  Geodesy  Researcher  28 
4.  10700  MSc Vasja Bric  Geodesy  Researcher  111 
5.  39789  Barbara Černič  Geodesy  Researcher  43 
6.  17371  Jani Demšar  Geodesy  Researcher  158 
7.  31160  Vesna Dežman Kete  Geodesy  Researcher  63 
8.  39786  Niko Fabiani  Geodesy  Researcher  64 
9.  31161  Dominik Fajdiga  Geodesy  Researcher  62 
10.  31162  Janja Hari  Geodesy  Researcher  36 
11.  17560  Miran Janežič  Geodesy  Researcher  157 
12.  53219  Ajda Kafol Stojanović  Geodesy  Researcher  55 
13.  20553  MSc Igor Karničnik  Geodesy  Researcher  126 
14.  31166  Primož Kete  Geodesy  Researcher  321 
15.  56188  Tina Kmetec  Geodesy  Researcher 
16.  17372  Maja Kogoj    Junior expert or technical associate 
17.  31169  Blaž Kovačič  Geodesy  Researcher  84 
18.  53213  Lucija Krajnc  Geodesy  Researcher  12 
19.  56189  Marija Kurent  Geodesy  Researcher 
20.  30795  PhD Peter Lamovec  Geodesy  Researcher  26 
21.  54487  Marina Lovrić  Geodesy  Researcher  24 
22.  51608  Alen Mangafić  Geodesy  Researcher  57 
23.  16134  Branko Mihelič  Geodesy  Researcher  109 
24.  11342  MSc Edvard Mivšek  Geodesy  Researcher  97 
25.  55127  Natalija Novak  Geodesy  Researcher  11 
26.  14796  MSc Katja Oven  Geodesy  Researcher  172 
27.  31157  Urška Polajnar  Geodesy  Researcher  25 
28.  05892  PhD Dalibor Radovan  Geodesy  Researcher  541 
29.  10869  MSc Roman Rener  Geodesy  Researcher  104 
30.  39788  Tanja Skumavc  Geodesy  Researcher  18 
31.  31172  Katja Tič  Geodesy  Researcher  48 
32.  23564  PhD Mihaela Triglav Čekada  Geodesy  Researcher  328 
33.  17370  Stanislav Tršan    Junior expert or technical associate 
34.  53216  Maruša Vertačnik  Geodesy  Researcher  10 
35.  39787  Marko Zore  Geodesy  Researcher  32 
36.  24314  PhD Tomaž Žagar  Geodesy  Researcher  71 
37.  31173  Helena Žnidaršič  Geodesy  Researcher  28 
Research projects (31) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  L2-1826  Lidar-facilitated volunteered geographic information for topographic change detection  7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Mihaela Triglav Čekada  2,070 
2.  V2-1924  Permanent geodetic marks as a basis for the high-quality performance of the geodetic profession  11/1/2019 - 4/30/2021  PhD Mihaela Triglav Čekada  3,709 
3.  J2-8176  Predictive analytics based on location-associated context enrichment  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Domen Mongus  2,332 
4.  V5-1723  Methodology for defining and gathering business zones and entities of an innovative environment in Slovenia  4/1/2018 - 9/30/2019  PhD Igor Bizjak  1,885 
5.  V2-1729  The increase of reliability of public GNSS network SIGNAL and combined zero order geodetic network  4/1/2018 - 9/30/2019  PhD Mihaela Triglav Čekada  2,180 
6.  V2-1620  Automatic procedures for the identification of changes in the actual use of agricultural land  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Mihaela Triglav Čekada  2,995 
7.  V5-1653  Development of process and proceedings of integral maritime spatial planning  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Barbara Goličnik Marušić  2,665 
8.  V6-1510  Comprehensive methodology for inventory and analysis of derelict land, implementation of the pilot census and establishment of the up-to-date register  10/1/2015 - 5/31/2017  PhD Barbara Lampič  4,054 
9.  J2-5479  Morphological operators for pattern recognition in large point-clouds  8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Borut Žalik  2,187 
10.  Z2-4182  The possibilities of combined usage of lidar and archive non-metric images  7/1/2011 - 7/31/2013  PhD Mihaela Triglav Čekada  328 
11.  J2-3625  Determination and evaluation of irregular solar activities' impact to satellite positioning   5/1/2010 - 4/30/2013  PhD Janez Bešter  4,871 
12.  V2-1095  Kombinirani visokoločljivostni postopki zajemanja, razpoznavanja in vzdrževanja prostorskih podatkov (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Tomaž Žagar  3,168 
13.  V2-1096  Zasnova temeljne večnamenske državne geoinformacijske infrastrukture (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Dalibor Radovan  2,909 
14.  M4-0225  Določitev magnetne deliknacije za območje Slovenije in primerjava z globalnimi modeli zemeljskega magnetnega polja (Slovene)  8/1/2007 - 12/31/2009  PhD Dušan Fefer  3,432 
15.  V5-0504  Večnamenskost registra nepremičnin v podporo povečanja institucionalne učinkovitosti in izboljšanja kakovosti storitev (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2009  PhD Ivo Lavrač  5,362 
16.  L6-7136  The Triglav Glacier as an Indicator of Climate Changes  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Matej Gabrovec  2,274 
17.  M6-0158  Za svobodo domovine: Fronta v Julijcih 1915-1917 (Slovene)  6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Petra Svoljšak  19,834 
18.  L2-6183  Development of the transition models into the new official coordinate system of Slovenia and description of quality assurance of spatial data  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Bojan Stopar  3,318 
19.  M5-0049  Razvoj karte 'joint operations graphics' (Slovene)  8/1/2004 - 9/30/2005  PhD Branko Janez Rojc  2,026 
20.  V2-0857  Novelacija in nadgradnja informacijskega sistema o zemeljskih plazovih in vključitev v bazo GIS_UJME (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Mihael Ribičič  5,965 
21.  V2-0970  Določitev primernih podatkovnih podlag in način njihove uporabe v različnih procesih prostorskega planiranja ter oblikovanje predloga sistema kratkoročnih š (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Dušan Petrovič  2,186 
22.  V2-0979  Zasnova protokola prehoda nacionalne geoinformacijske infrastrukture v evropski koordinatni sistem in raziskave njegovih posledic za različne državne resorj (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Bojan Stopar  4,784 
23.  V2-0957  Zasnova topografsko-hidrografskega informacijskega sistema za spremljanje priobalnega pasu in obalne črte slovenskega morja (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Branko Janez Rojc  670 
24.  V2-0852  Analiza možnosti uporabe podatkov o gospodarski javni infrastrukturi pri prostorskem načrtovanju (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2004  PhD Dušan Petrovič  2,170 
25.  V2-0709  Postopki izboljšave podatkov zemljiškega katastra (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  MSc Borut Pegan Žvokelj  260 
26.  V2-0708  Tridimenzionalne upodobitve topografskih podatkov kot osnova za potrebe prostorskega planiranja (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Dušan Petrovič  2,174 
27.  L2-3033  Establishment of a new national coordinate system of Slovenia  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Bojan Stopar  3,239 
28.  V2-0851  Analiza možnosti uporabe javnih podatkov o nepremičninah kot osnova za oblikovanje zemljiške politike (Slovene)  10/1/2003 - 3/31/2004  PhD Mojca Kosmatin Fras  1,601 
29.  V2-0710  Razvoj sistema kontrole državnih prostorskih podatkov (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Dalibor Radovan  541 
30.  L2-0940  Metodologija primarne fotogrametrične baze zgrajenih objektov (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Branko Janez Rojc  2,367 
31.  L2-7715  Pregledne karte Republike Slovenije: sistem tematskih prikazov vojaške vsebine preglednih kart (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Branko Janez Rojc  2,376 
ARIS research and infrastructure programmes (1) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  I0-0041  Upravljanje ter vzdrževanje merskega skenerja DSW600 za aerofotografije velikega formata (Slovene)  1/1/2015 - 12/31/2021  MSc Vasja Bric  1,026 
Views history
Favourite