Loading...
PhD Barbara Lampič

PhD Barbara Lampič
no.: 16049 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number 01 241 12 58
E-mail barbara.lampicat signff.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.00.00  Humanities     
6.12.00  Humanities  Geography   
Keywords
environment protection, agricultural and agricultural pollution, spatial and regional development, rural development
Points
402.68
A''
0
A'
127.48
A1/2
164.15
CI10
63
CImax
16
h10
4
A1
1.26
A3
1.18
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 21, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 0.75 
Scopus 33  92  78  2.36 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  Faculty degree  Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1995 
Doctor's degree  Ph. D.   Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 2002 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Geographical Research at Scientific Institute  10/1/2002  Researcher  Associate professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. J7-4598    10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Naja Marot  3,030 
2. J7-4641    10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Sonja Ifko  6,659 
3. V6-2281  Supplement to the Record of Hidden War Cemeteries and the Register of War Cemeteries with data on hidden war cemeteries in underground caves   10/1/2022 - 9/30/2024  PhD Peter Mikša  2,348 
4. V6-2029  CONFLICTS IN RURAL AREAS AS STIMULATORS OF SOLUTIONS SEARCHING AND DEVELOPMENT   11/1/2020 - 1/31/2023  PhD Irma Potočnik Slavič  2,739 
5. V5-2030  PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT OF WINE AND GASTRONOMY TOURISM ON FARMS (VINGATUR)   11/1/2020 - 1/31/2023  PhD Simon Kerma  6,765 
6. V4-1631  Potentials and obstacles for supplementary activities development on farms in Slovenia   10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Andrej Udovč  1,821 
7. L6-6852  Landscape diversity and hotspots of Slovenia   10/1/2014 - 9/30/2017  PhD Drago Perko  7,257 
8. V6-1510  Comprehensive methodology for inventory and analysis of derelict land, implementation of the pilot census and establishment of the up-to-date register   10/1/2015 - 5/31/2017  PhD Barbara Lampič  3,904 
9. J6-4016  The adaptation patterns of human activities to the environmental changes after Last Glacial Maximum in Slovenia   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Dušan Plut  7,364 
10. J6-4245  The Space of Slovenian Literary Culture: Literary History and the GIS-Based Spatial Analysis   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Marko Juvan  6,651 
11. V4-1148  Development orientation of farms in Slovenia   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Andrej Udovč  2,527 
12. V7-1118  Economics of organic farming in Slovenia   1/1/2011 - 9/30/2013  PhD Črtomir Rozman  6,741 
13. V4-1063  Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Renata Slabe Erker  2,731 
14. V5-1014  Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Irma Potočnik Slavič  2,648 
15. V1-1088  Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostna razvojna priložnost Slovenije (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Metka Špes  7,094 
16. L6-0596  Regional development characteristics and development potentials of Spodnje Podravje region   2/1/2008 - 1/30/2010  PhD Dejan Rebernik  3,603 
17. J6-9632  Sustainable development of urban ecosystems   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Dušan Plut  3,229 
18. V5-0298  Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države; trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Dušan Plut  3,526 
19. V5-0302  Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem območju (Slovene)   10/1/2006 - 6/30/2008  PhD Dejan Rebernik  2,757 
20. V5-0273  Razvojne možnosti slovenskih manjšin v sosednjih državah (Slovene)   10/1/2006 - 4/30/2008  PhD Jernej Zupančič  3,756 
21. J6-6070  International mobility of slovenian population and development of the identity   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Jernej Zupančič  3,251 
22. J6-6004  Traffic and tourism and their environmental impacts   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Metka Špes  4,243 
23. V5-0971  Kako reševati vzroke in posledice (ne)načrtnega širjenja poselitvenih območij v Sloveniji in v združeni Evropi? (Slovene)   9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Andreja Cirman  1,645 
24. V4-0755  Strukturni problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja v evropski razsežnosti (Slovene)   10/1/2002 - 3/31/2005  PhD Marijan Mihael Klemenčič  1,623 
25. Z6-5312  Valorization of the sensitivity of regional natural resources in Slovenia   1/1/2003 - 12/31/2004  PhD Dušan Plut  2,283 
26. V5-0490  Indikatorji o okolju in razvoju kot pomoč odločitvam (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Metka Špes  2,254 
27. J6-2106  Zmogljivost okolja kot podlaga za uravnotežen razvoj pri načrtovanju posegov (Slovene)   1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Metka Špes  2,071 
28. J6-7810  Models of geographical investigation of sustainable regional development   1/1/1996 - 12/31/2000  PhD Marjan Ravbar  5,436 
29. J6-8617  The Influence Of The Quality Of The Environment And Ecological Awareness On The Sustainable Development Of Urban Landscapes   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Metka Špes  1,573 
30. L6-8622  The Vulnerability Of The Environment As A Limiting Factor To Spatial Development In Slovenia   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Metka Špes  2,093 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia   1/1/2022 - 12/31/2027  PhD Barbara Lampič  4,735 
2. P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia   1/1/2017 - 12/31/2021  PhD Barbara Lampič  5,053 
3. P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia   1/1/2013 - 12/31/2016  PhD Barbara Lampič  6,297 
4. P6-0229  Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (Slovene)   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Dušan Plut  7,925 
5. P6-0229  Geografija regionalnih virov in regionalni razvoj Slovenije (Slovene)   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Dušan Plut  3,831 
International projects
Views history
Favourite