Loading...
Groups source: ARIS

Institute of Structural and Earthquake Engineering

Research activity

Code Science Field Subfield
2.01.03  Engineering sciences and technologies  Civil engineering  Constructions in civil engineering 
2.01.04  Engineering sciences and technologies  Civil engineering  Earthquake engineering 
2.01.06  Engineering sciences and technologies  Civil engineering  Computer integrated construction of objects 
Keywords
Civil engineering, structures, earthquake engineering, construction IT, computer applications, numerical analysis
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
9,164.96
A''
1,256.81
A'
4,450.95
A1/2
5,370.19
CI10
6,085
CImax
303
h10
39
A1
31.84
A3
9.57
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 16, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 296  5,784  5,066  17.11 
Scopus 429  7,986  6,981  16.27 
Researchers (23)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  36443  PhD Anže Babič  Civil engineering  Researcher  159 
2.  10562  PhD Boštjan Brank  Civil engineering  Researcher  465 
3.  58407  Anja Brelih  Civil engineering  Researcher  13 
4.  18683  PhD Tomo Cerovšek  Civil engineering  Researcher  842 
5.  17759  PhD Matevž Dolenc  Civil engineering  Researcher  259 
6.  18793  PhD Matjaž Dolšek  Civil engineering  Researcher  778 
7.  26550  PhD Jaka Dujc  Civil engineering  Researcher  50 
8.  58692  Neja Fazarinc    Junior expert or technical associate 
9.  56282  Tomislav Franković  Civil engineering  Researcher 
10.  24339  PhD Matija Gams  Civil engineering  Researcher  206 
11.  11409  PhD Tatjana Isaković  Civil engineering  Researcher  532 
12.  20326  PhD Andreja Istenič  Educational studies  Researcher  325 
13.  53603  Antonio Janevski  Civil engineering  Researcher  16 
14.  55899  Nemanja Krtinić  Civil engineering  Researcher 
15.  53352  PhD Blaž Kurent  Civil engineering  Researcher  26 
16.  58410  Gordan Praštalo  Civil engineering  Researcher 
17.  32691  PhD Jure Snoj  Civil engineering  Researcher  72 
18.  55897  Milena Tomić  Civil engineering  Researcher 
19.  08375  PhD Žiga Turk  Civil engineering  Researcher  536 
20.  58691  Luz Elizabeth Vasquez Munoz    Junior expert or technical associate 
21.  56372  PhD Tomo Veldin  Mechanics  Researcher 
22.  07711  Andrej Vitek  Civil engineering  Junior expert or technical associate  44 
23.  34367  PhD Blaž Zoubek  Civil engineering  Researcher  50 
Research projects (26) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J2-1722  Computational Modelling of Fracture in Brittle, Quasi-Brittle and Ductile Structures  7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Boštjan Brank  1,332 
2.  J2-8159  Seismic Stress Test of Built Environment  6/1/2017 - 5/31/2020  PhD Matjaž Dolšek  1,886 
3.  J2-7316  Seismic resilience and strengthening of precast industrial buildings with concrete claddings  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Matej Fischinger  2,615 
4.  J2-6749  SEISMIC BEHAVIOUR OF MULTISTORY SHEAR-WALLS WITH OPENINGS  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Miha Tomaževič  2,794 
5.  J2-5461  Design of structures for tolerable seismic risk using non-linear methods of analysis  8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Matjaž Dolšek  3,744 
6.  J2-4262  A Conceputal Model and an Open Knowledge Base of Energy in Buildings  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Boštjan Brank  3,676 
7.  J2-4180  Development of a practice-oriented method for the seismic risk assessment of building structures and equipment  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Peter Fajfar  3,917 
8.  J5-4281  »RAZKORAK« Longitudinal study in competence potential of university graduates and a gap between graduates' competences and labour market requirements in technology, education and health  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Andreja Istenič  8,046 
9.  J2-0845  High-throughput computing environment for seismic risk assessment  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Matjaž Dolšek  1,978 
10.  J2-9703  Research on probabilistic seismic risk assessment of structures  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Matjaž Dolšek  1,130 
11.  J2-6667  Research in nonlinear seismic response of structures  2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Peter Fajfar  1,153 
12.  V2-0128  SiGNET - razvoj in implementacija tehnologij Grid v evropskem projektu EGEE s prenosom v slovenski e-prostor (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Marko Mikuž  3,801 
13.  V2-0890  GRID.SI: infrastruktura Grid za virtualne organizacije (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Žiga Turk  3,424 
14.  Z2-5245  Development of a method for seismic risk assessment of buildings  1/1/2003 - 12/31/2004  PhD Peter Fajfar  1,511 
15.  Z2-3535  Development of practice-oriented procedures for seismic design  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Damjan Marušić  1,095 
16.  Z2-3140  Web services for structural analysis using the finite element method  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Matevž Dolenc  1,489 
17.  J2-0243  Metoda projektiranja kontroliranega potresnega odziva tridimenzionalnih konstrukcij (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Peter Fajfar  2,593 
18.  J2-0646  Modeliranje kompozitnih laminatov z optimizacijskimi metodami (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Boštjan Brank  699 
19.  J2-0807  Kondor - construction document management as a method for achieving cic  7/1/1998 - 6/30/2000  PhD Žiga Turk  1,352 
20.  J2-9066  Commech-2: computational modelling in nonlinear continuum mechanics  7/1/1997 - 6/30/2000  PhD Frano Damjanić  495 
21.  J2-9058  Innovative methods for seismic protection of bridges  7/1/1997 - 6/30/2000  PhD Matej Fischinger  982 
22.  J2-7504  Cad za robotizirano sestavljanje armature (slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Janez Duhovnik  618 
23.  L2-7596  Rezervna varnost mostnih konstrukcij iz vzporednih prednapetih nosilcev (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Aleš Žnidarič  2,268 
24.  L2-7713  Kompjuterizacija gradbeno-tehničnih uredb (COBRA) (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Žiga Turk  1,090 
25.  L2-7693  Promoh - sistem za računalniško podprto projektiranje in proizvodnjo montažnih hiš (slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Dejan Žlajpah  40 
26.  J2-7016  Razvoj konsistentne in pregledne metodologije za potresnovarno projektiranje (Slovene)  1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Peter Fajfar  1,953 
ARIS research and infrastructure programmes (8) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P2-0185  Earthquake ingineering  1/1/2015 - 12/31/2018  PhD Matej Fischinger  4,728 
2.  P2-0210  E-Construction  1/1/2015 - 12/31/2018  PhD Žiga Turk  3,477 
3.  P2-0185  Earthquake ingineering  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Peter Fajfar  5,043 
4.  P2-0210  E-Construction  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Žiga Turk  3,766 
5.  P2-0185  Earthquake ingineering  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Peter Fajfar  5,335 
6.  P2-0210  E-Construction  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Žiga Turk  3,551 
7.  P0-0505-0792  Earthquake Engineering  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Peter Fajfar  2,688 
8.  P0-0506-0792  Structures and Construction Information Technology  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Žiga Turk  2,313 
Views history
Favourite