Loading...
Groups source: ARIS

Research Team at the Institute for Comparative Law, Ljubljana

Research activity

Code Science Field Subfield
5.05.00  Social sciences  Law   

Code Science Field
S110  Social sciences  Juridical sciences 
S114  Social sciences  Comparative law 
S115  Social sciences  Philosophy and theory of law 
Keywords
law, corporate and trade law, labor law, constitutional law, international law, civil law and torts
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
8,680.6
A''
755.91
A'
1,867.16
A1/2
4,251.63
CI10
188
CImax
44
h10
7
A1
27.77
A3
4.18
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 17, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 43  203  159  3.7 
Scopus 63  249  196  3.11 
Researchers (18)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  25496  PhD Meta Ahtik  Social sciences  Researcher  138 
2.  29373  PhD Samo Bardutzky  Social sciences  Researcher  179 
3.  29834  PhD Jaka Cepec  Social sciences  Researcher  230 
4.  25611  PhD Matija Damjan  Social sciences  Researcher  301 
5.  12049  PhD Miha Juhart  Law  Researcher  813 
6.  57076  Tjaša Kalin  Social sciences  Researcher 
7.  51259  Marjan Kos  Law  Researcher  68 
8.  21620  PhD Damjan Možina  Law  Researcher  487 
9.  17039  PhD Klemen Podobnik  Law  Researcher  413 
10.  24286  PhD Vasilka Sancin  Social sciences  Researcher  1,066 
11.  57281  Lucija Strojan  Law  Researcher  17 
12.  27793  Saša Šest    Junior expert or technical associate 
13.  29372  PhD Tilen Štajnpihler Božič  Law  Researcher  121 
14.  52415  PhD Katja Štemberger Brizani  Social sciences  Researcher  86 
15.  24285  PhD Ana Vlahek  Social sciences  Researcher  408 
16.  22362  PhD Saša Zagorc  Law  Researcher  418 
17.  14309  PhD Katarina Zajc  Economics  Researcher  350 
18.  17042  PhD Viktorija Žnidaršič Skubic  Law  Researcher  434 
Research projects (34) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J5-1792  LAW OF DEBTORS AND CREDITORS - A NORMATIVE AND EMPIRICAL LEGAL ANALYSIS  7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Jaka Cepec  5,419 
2.  L5-9341  Modernisation of the legal regulation of insurance contract  7/1/2018 - 6/30/2020  PhD Miha Juhart  5,245 
3.  V5-1632  The National Assembly's Autonomy in All Aspects of Its Manifestations  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Vasilka Sancin  3,089 
4.  L5-6821  Reform of Consumer Law in the Republic of Slovenia  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Ana Vlahek  5,874 
5.  V5-1091  Evidentiranje pravnih režimov v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2011  PhD Miha Juhart  1,960 
6.  V5-0457  Pravna ureditev uresničevanja javnega interesa v zvezi s premoženjem v javni lasti (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Lojze Ude  1,170 
7.  V5-0454  Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic na internetu - vidik javnih institucij (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Marija Breznik Močnik  1,819 
8.  V5-0415  Pomen neodvisnih direktorjev v upravnih odborih delniških družb (Slovene)  9/1/2008 - 10/31/2009  PhD Klemen Podobnik  2,038 
9.  V5-0506  Pravna ureditev evidenitranja stvarnih pravic na gospodarski javni infrastrukturi (Slovene)  9/1/2008 - 6/30/2009  PhD Miha Juhart  1,458 
10.  M5-0185  Analiza potreb po poznavanju mednarodnega prava o oboroženih spopadih in mednarodnega humanitarnega prava ter izdelava strokovnega dela za potrebe Slovenske vojske (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2008  PhD Danilo Tuerk  2,250 
11.  L5-6538  Arbitration Law Reform in Slovenia  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Lojze Ude  2,088 
12.  L5-5239  DEVELOPEMENT OF CONSTITUTIONAL LAW AND EU  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Franc Grad  1,278 
13.  V5-0821  Reforma volilnega sistema za državni svet (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Franc Grad  1,670 
14.  V5-0623  Reforma dednega prava, upoštevanje novejše evropske trende (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Viktorija Žnidaršič Skubic  1,740 
15.  V5-0778  Primerjalna ureditev policijskih varnostnih sistemov ter nadzor nad njimi (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Igor Kaučič  2,141 
16.  V5-0616  Proučitev institucije Državnega sveta RS ter izbranih drugih domov sveta (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Franc Grad  2,141 
17.  J5-3120  International arbitration  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Franc Grad  1,087 
18.  V5-0594  Mednarodna analiza in ocena odnosa RS do možnih scenarijev razvoja evropske integracije (Slovene)  3/1/2002 - 10/31/2003  PhD Miha Pogačnik  705 
19.  V5-0617  Evropska migracijska politka: analiza zakonodaje in politik EU in držav članic EU (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Janez Kranjc  780 
20.  V5-0627  Financiranje in delovanje občin in pokrajih ter vzpostavitev modela finančne izravnave med občinami oziroma med občinami in pokrajino (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Bojan Tičar  307 
21.  V5-0491  Upravnopravni instituti azila in tujcev (Slovene)  1/1/2002 - 11/30/2002  PhD Janez Kranjc  780 
22.  V5-0497  Prilagoditev državnega zbora evropskim integracijskim procesom (pravni vidiki) (Slovene)  11/1/2001 - 11/30/2002  PhD Franc Grad  1,974 
23.  V5-0271  Analiza in priprava osnov za mednarodno pogodbo o pristopu RS k EU (Slovene)  11/1/1999 - 1/30/2002  PhD Peter Grilc  1,552 
24.  V5-0272  Konceptualni razvoj državljanjstva v pravni ureditvi RS po letu 1991 (Slovene)  11/1/1999 - 11/30/2001  PhD Janez Kranjc  780 
25.  V5-0275  Mirno reševanje mejne problematike z Republiko Hrvaško (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Miha Pogačnik  705 
26.  V5-0273  Volilna zakonodaja na področju volitev v Evropski parlament (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Franc Grad  973 
27.  V5-0274  Zakonske podlage za statusno ureditev oseb javnega prava (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Rajko Pirnat  1,275 
28.  J5-1309  Pravni vidiki varstva nacionalne identitete s posebnim poudarkom na evropsko združevanje (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Albin Igličar  5,058 
29.  J5-1324  Pravo in etika (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Ada Polajnar-Pavčnik  4,709 
30.  J5-9021  Vpliv delovno in socialnopravnih norm na zaposlovanje in brezposelnost (Slovene)  1/1/1997 - 6/30/2001  PhD Anjuta Bubnov-Škoberne  1,689 
31.  J5-7778  Razumevanje prava (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Miha Juhart  4,794 
32.  V5-0270  Primerjalno-pravna analiza postopkov posredovanja (mediacije), pomiritve (koncilacije), zgodnje nevtralne obravnave (ENE) kot oblik alt (Slovene)  11/1/1999 - 4/30/2000  PhD Polonca Končar  2,584 
33.  V5-0192  Statusnopravni problemi pravnih oseb na področju javnega prava (Slovene)  10/1/1998 - 6/30/1999  PhD Rajko Pirnat  6,195 
34.  V5-0193  Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v RS (Slovene)  10/1/1998 - 2/28/1999  PhD Polonca Končar  4,163 
ARIS research and infrastructure programmes (5) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P5-0337  Legal challenges of the information society  1/1/2018 - 12/31/2027  PhD Katarina Zajc  5,527 
2.  P5-0337  Legal challenges of the information society  1/1/2015 - 12/31/2017  PhD Viktorija Žnidaršič Skubic  5,608 
3.  P5-0337  Pravni izzivi informacijske družbe (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Bojan Bugarič  6,381 
4.  P5-0337  The influence of European law on Slovenian private law  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Lojze Ude  3,601 
5.  P0-0501-1608  Primerjalno pravo (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Leopold-Marijan Pavčnik  13,426 
Views history
Favourite