Loading...
Groups source: ARIS

Research Team at the Institute for Comparative Law, Ljubljana

Research activity

Code Science Field Subfield
5.05.00  Social sciences  Law   

Code Science Field
S110  Social sciences  Juridical sciences 
S114  Social sciences  Comparative law 
S115  Social sciences  Philosophy and theory of law 
Keywords
law, corporate and trade law, labor law, constitutional law, international law, civil law and torts
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
11,614.06
A''
1,065.46
A'
3,023.58
A1/2
5,796.95
CI10
195
CImax
42
h10
8
A1
37.55
A3
7.22
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 3, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 50  195  152  3.04 
Scopus 60  241  190  3.17 
Researchers (23)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  25496  PhD Meta Ahtik  Social sciences  Researcher  137 
2.  29373  PhD Samo Bardutzky  Social sciences  Researcher  168 
3.  17016  PhD Maja Bogataj Jančič  Law  Researcher  90 
4.  29834  PhD Jaka Cepec  Social sciences  Researcher  202 
5.  25611  PhD Matija Damjan  Social sciences  Researcher  280 
6.  13029  PhD Aleš Galič  Law  Researcher  755 
7.  12049  PhD Miha Juhart  Law  Researcher  779 
8.  57076  Tjaša Kalin  Social sciences  Researcher 
9.  51259  Marjan Kos  Law  Researcher  57 
10.  23414  PhD Jerca Kramberger Škerl  Law  Researcher  263 
11.  38045  PhD Karmen Lutman  Law  Researcher  136 
12.  21620  PhD Damjan Možina  Law  Researcher  422 
13.  17039  PhD Klemen Podobnik  Law  Researcher  407 
14.  33214  PhD Neža Pogorelčnik Vogrinc  Law  Researcher  134 
15.  24286  PhD Vasilka Sancin  Social sciences  Researcher  1,009 
16.  57281  Lucija Strojan  Law  Researcher 
17.  27793  Saša Šest    Junior expert or technical associate 
18.  29372  PhD Tilen Štajnpihler Božič  Law  Researcher  117 
19.  52415  PhD Katja Štemberger Brizani  Social sciences  Researcher  70 
20.  24285  PhD Ana Vlahek  Social sciences  Researcher  398 
21.  22362  PhD Saša Zagorc  Law  Researcher  407 
22.  14309  PhD Katarina Zajc  Economics  Researcher  338 
23.  17042  PhD Viktorija Žnidaršič Skubic  Law  Researcher  431 
Research projects (34) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J5-1792  LAW OF DEBTORS AND CREDITORS - A NORMATIVE AND EMPIRICAL LEGAL ANALYSIS  7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Jaka Cepec  5,168 
2.  L5-9341  Modernisation of the legal regulation of insurance contract  7/1/2018 - 6/30/2020  PhD Miha Juhart  5,015 
3.  V5-1632  The National Assembly's Autonomy in All Aspects of Its Manifestations  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Vasilka Sancin  2,968 
4.  L5-6821  Reform of Consumer Law in the Republic of Slovenia  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Ana Vlahek  5,661 
5.  V5-1091  Evidentiranje pravnih režimov v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2011  PhD Miha Juhart  1,881 
6.  V5-0457  Pravna ureditev uresničevanja javnega interesa v zvezi s premoženjem v javni lasti (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Lojze Ude  1,140 
7.  V5-0454  Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic na internetu - vidik javnih institucij (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Marija Breznik Močnik  1,761 
8.  V5-0415  Pomen neodvisnih direktorjev v upravnih odborih delniških družb (Slovene)  9/1/2008 - 10/31/2009  PhD Klemen Podobnik  2,025 
9.  V5-0506  Pravna ureditev evidenitranja stvarnih pravic na gospodarski javni infrastrukturi (Slovene)  9/1/2008 - 6/30/2009  PhD Miha Juhart  1,396 
10.  M5-0185  Analiza potreb po poznavanju mednarodnega prava o oboroženih spopadih in mednarodnega humanitarnega prava ter izdelava strokovnega dela za potrebe Slovenske vojske (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2008  PhD Danilo Tuerk  2,179 
11.  L5-6538  Arbitration Law Reform in Slovenia  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Lojze Ude  2,048 
12.  L5-5239  DEVELOPEMENT OF CONSTITUTIONAL LAW AND EU  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Franc Grad  1,250 
13.  V5-0821  Reforma volilnega sistema za državni svet (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Franc Grad  1,652 
14.  V5-0623  Reforma dednega prava, upoštevanje novejše evropske trende (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Viktorija Žnidaršič Skubic  1,734 
15.  V5-0778  Primerjalna ureditev policijskih varnostnih sistemov ter nadzor nad njimi (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Igor Kaučič  2,117 
16.  V5-0616  Proučitev institucije Državnega sveta RS ter izbranih drugih domov sveta (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Franc Grad  2,117 
17.  J5-3120  International arbitration  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Franc Grad  1,082 
18.  V5-0594  Mednarodna analiza in ocena odnosa RS do možnih scenarijev razvoja evropske integracije (Slovene)  3/1/2002 - 10/31/2003  PhD Miha Pogačnik  686 
19.  V5-0617  Evropska migracijska politka: analiza zakonodaje in politik EU in držav članic EU (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Janez Kranjc  762 
20.  V5-0627  Financiranje in delovanje občin in pokrajih ter vzpostavitev modela finančne izravnave med občinami oziroma med občinami in pokrajino (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Bojan Tičar  289 
21.  V5-0491  Upravnopravni instituti azila in tujcev (Slovene)  1/1/2002 - 11/30/2002  PhD Janez Kranjc  762 
22.  V5-0497  Prilagoditev državnega zbora evropskim integracijskim procesom (pravni vidiki) (Slovene)  11/1/2001 - 11/30/2002  PhD Franc Grad  1,938 
23.  V5-0271  Analiza in priprava osnov za mednarodno pogodbo o pristopu RS k EU (Slovene)  11/1/1999 - 1/30/2002  PhD Peter Grilc  1,526 
24.  V5-0272  Konceptualni razvoj državljanjstva v pravni ureditvi RS po letu 1991 (Slovene)  11/1/1999 - 11/30/2001  PhD Janez Kranjc  762 
25.  V5-0275  Mirno reševanje mejne problematike z Republiko Hrvaško (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Miha Pogačnik  686 
26.  V5-0273  Volilna zakonodaja na področju volitev v Evropski parlament (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Franc Grad  963 
27.  V5-0274  Zakonske podlage za statusno ureditev oseb javnega prava (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Rajko Pirnat  1,249 
28.  J5-1309  Pravni vidiki varstva nacionalne identitete s posebnim poudarkom na evropsko združevanje (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Albin Igličar  4,976 
29.  J5-1324  Pravo in etika (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Ada Polajnar-Pavčnik  4,637 
30.  J5-9021  Vpliv delovno in socialnopravnih norm na zaposlovanje in brezposelnost (Slovene)  1/1/1997 - 6/30/2001  PhD Anjuta Bubnov-Škoberne  1,657 
31.  J5-7778  Razumevanje prava (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Miha Juhart  4,707 
32.  V5-0270  Primerjalno-pravna analiza postopkov posredovanja (mediacije), pomiritve (koncilacije), zgodnje nevtralne obravnave (ENE) kot oblik alt (Slovene)  11/1/1999 - 4/30/2000  PhD Polonca Končar  2,566 
33.  V5-0192  Statusnopravni problemi pravnih oseb na področju javnega prava (Slovene)  10/1/1998 - 6/30/1999  PhD Rajko Pirnat  6,139 
34.  V5-0193  Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v RS (Slovene)  10/1/1998 - 2/28/1999  PhD Polonca Končar  4,108 
ARIS research and infrastructure programmes (5) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P5-0337  Legal challenges of the information society  1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Katarina Zajc  5,170 
2.  P5-0337  Legal challenges of the information society  1/1/2015 - 12/31/2017  PhD Viktorija Žnidaršič Skubic  5,368 
3.  P5-0337  Pravni izzivi informacijske družbe (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Bojan Bugarič  6,146 
4.  P5-0337  The influence of European law on Slovenian private law  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Lojze Ude  3,494 
5.  P0-0501-1608  Primerjalno pravo (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Leopold-Marijan Pavčnik  13,232 
Views history
Favourite