Loading...
Organisations source: ARIS

Institute for Comparative Law Studies, Faculty of Law, University of Ljubljana

Research activity

Code Science Field Subfield
5.05.00  Social sciences  Law   

Code Science Field
S110  Social sciences  Juridical sciences 
S114  Social sciences  Comparative law 
S115  Social sciences  Philosophy and theory of law 

Code Description
Consultancy 
Research 
Education 
Non commercial 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
11,616.06
A''
1,065.46
A'
3,023.58
A1/2
5,796.95
CI10
195
CImax
42
h10
8
A1
37.56
A3
7.22
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 9, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 50  195  152  3.04 
Scopus 60  241  190  3.17 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 1608-001  Research Team at the Institute for Comparative Law, Ljubljana  PhD Damjan Možina   6,187 
Researchers (23)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 25496  PhD Meta Ahtik  Social sciences  Researcher  137 
2. 29373  PhD Samo Bardutzky  Social sciences  Researcher  168 
3. 17016  PhD Maja Bogataj Jančič  Law  Researcher  90 
4. 29834  PhD Jaka Cepec  Social sciences  Researcher  202 
5. 25611  PhD Matija Damjan  Social sciences  Researcher  282 
6. 13029  PhD Aleš Galič  Law  Researcher  755 
7. 12049  PhD Miha Juhart  Law  Researcher  779 
8. 57076  Tjaša Kalin  Social sciences  Researcher 
9. 51259  Marjan Kos  Law  Researcher  57 
10. 23414  PhD Jerca Kramberger Škerl  Law  Researcher  263 
11. 38045  PhD Karmen Lutman  Law  Researcher  136 
12. 21620  PhD Damjan Možina  Law  Researcher  422 
13. 17039  PhD Klemen Podobnik  Law  Researcher  408 
14. 33214  PhD Neža Pogorelčnik Vogrinc  Law  Researcher  134 
15. 24286  PhD Vasilka Sancin  Social sciences  Researcher  1,012 
16. 57281  Lucija Strojan  Law  Researcher 
17. 27793  Saša Šest    Junior expert or technical associate 
18. 29372  PhD Tilen Štajnpihler Božič  Law  Researcher  117 
19. 52415  PhD Katja Štemberger Brizani  Social sciences  Researcher  70 
20. 24285  PhD Ana Vlahek  Social sciences  Researcher  398 
21. 22362  PhD Saša Zagorc  Law  Researcher  407 
22. 14309  PhD Katarina Zajc  Economics  Researcher  338 
23. 17042  PhD Viktorija Žnidaršič Skubic  Law  Researcher  431 
Research projects (41) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. V5-2383  Theoretical and Practical Aspects of the Modernisation of Administrative Procedure in Slovenia  10/1/2023 - 9/30/2026  PhD Bruna Žuber   3,010 
2. J5-4583  Izbira sodnikov pod drobnogledom: sodniška neodvisnost, zakonitost in odlike (Slovene)  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Samo Bardutzky   2,300 
3. V5-2389  NODSI: Normative and Organisational Analysis of Open Data in Slovenia  10/1/2023 - 3/31/2025  PhD Tina Jukić   1,635 
4. J5-3107  Development and use of artificial intelligence in the light of negative and positive obligations of a State to ensure the right to life  10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Vasilka Sancin   2,784 
5. L5-3182  The impact of the European regulation of electronic communications and competition law on the legal position of telecommunications networks  10/1/2021 - 9/30/2023  PhD Matija Damjan   3,279 
6. J7-1821  Legal and economic analysis of regulatory changes as a consequence of ageing of population  7/1/2019 - 12/31/2022  PhD Gregor Dugar   7,763 
7. V5-2116  Collective judicial redress in cases of mass harm sustained by the consumers and other groups of victims in Slovenia  9/1/2021 - 8/31/2022  PhD Ana Vlahek   1,264 
8. J5-1792  LAW OF DEBTORS AND CREDITORS - A NORMATIVE AND EMPIRICAL LEGAL ANALYSIS  7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Jaka Cepec   5,175 
9. L5-9341  Modernisation of the legal regulation of insurance contract  7/1/2018 - 6/30/2020  PhD Miha Juhart   5,019 
10. V5-1632  The National Assembly's Autonomy in All Aspects of Its Manifestations  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Vasilka Sancin   2,975 
11. L5-6821  Reform of Consumer Law in the Republic of Slovenia  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Ana Vlahek   5,665 
12. V5-1091  Evidentiranje pravnih režimov v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2011  PhD Miha Juhart   1,883 
13. V5-0457  Pravna ureditev uresničevanja javnega interesa v zvezi s premoženjem v javni lasti (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Lojze Ude   1,142 
14. V5-0454  Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic na internetu - vidik javnih institucij (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Marija Breznik Močnik   1,767 
15. V5-0415  Pomen neodvisnih direktorjev v upravnih odborih delniških družb (Slovene)  9/1/2008 - 10/31/2009  PhD Klemen Podobnik   2,026 
16. V5-0506  Pravna ureditev evidenitranja stvarnih pravic na gospodarski javni infrastrukturi (Slovene)  9/1/2008 - 6/30/2009  PhD Miha Juhart   1,398 
17. M5-0185  Analiza potreb po poznavanju mednarodnega prava o oboroženih spopadih in mednarodnega humanitarnega prava ter izdelava strokovnega dela za potrebe Slovenske vojske (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2008  PhD Danilo Tuerk   2,182 
18. L5-6538  Arbitration Law Reform in Slovenia  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Lojze Ude   2,050 
19. L5-5239  DEVELOPEMENT OF CONSTITUTIONAL LAW AND EU  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Franc Grad   1,250 
20. V5-0821  Reforma volilnega sistema za državni svet (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Franc Grad   1,652 
21. V5-0623  Reforma dednega prava, upoštevanje novejše evropske trende (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Viktorija Žnidaršič Skubic   1,734 
22. V5-0778  Primerjalna ureditev policijskih varnostnih sistemov ter nadzor nad njimi (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Igor Kaučič   2,117 
23. V5-0616  Proučitev institucije Državnega sveta RS ter izbranih drugih domov sveta (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Franc Grad   2,117 
24. J5-3120  International arbitration  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Franc Grad   1,082 
25. V5-0594  Mednarodna analiza in ocena odnosa RS do možnih scenarijev razvoja evropske integracije (Slovene)  3/1/2002 - 10/31/2003  PhD Miha Pogačnik   686 
26. V5-0617  Evropska migracijska politka: analiza zakonodaje in politik EU in držav članic EU (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Janez Kranjc   762 
27. V5-0627  Financiranje in delovanje občin in pokrajih ter vzpostavitev modela finančne izravnave med občinami oziroma med občinami in pokrajino (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Bojan Tičar   289 
28. V5-0491  Upravnopravni instituti azila in tujcev (Slovene)  1/1/2002 - 11/30/2002  PhD Janez Kranjc   762 
29. V5-0497  Prilagoditev državnega zbora evropskim integracijskim procesom (pravni vidiki) (Slovene)  11/1/2001 - 11/30/2002  PhD Franc Grad   1,938 
30. V5-0271  Analiza in priprava osnov za mednarodno pogodbo o pristopu RS k EU (Slovene)  11/1/1999 - 1/30/2002  PhD Peter Grilc   1,526 
31. V5-0272  Konceptualni razvoj državljanjstva v pravni ureditvi RS po letu 1991 (Slovene)  11/1/1999 - 11/30/2001  PhD Janez Kranjc   762 
32. V5-0275  Mirno reševanje mejne problematike z Republiko Hrvaško (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Miha Pogačnik   686 
33. V5-0273  Volilna zakonodaja na področju volitev v Evropski parlament (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Franc Grad   963 
34. V5-0274  Zakonske podlage za statusno ureditev oseb javnega prava (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Rajko Pirnat   1,249 
35. J5-1309  Pravni vidiki varstva nacionalne identitete s posebnim poudarkom na evropsko združevanje (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Albin Igličar   4,977 
36. J5-1324  Pravo in etika (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Ada Polajnar-Pavčnik   4,638 
37. J5-9021  Vpliv delovno in socialnopravnih norm na zaposlovanje in brezposelnost (Slovene)  1/1/1997 - 6/30/2001  PhD Anjuta Bubnov-Škoberne   1,657 
38. J5-7778  Razumevanje prava (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Miha Juhart   4,708 
39. V5-0270  Primerjalno-pravna analiza postopkov posredovanja (mediacije), pomiritve (koncilacije), zgodnje nevtralne obravnave (ENE) kot oblik alt (Slovene)  11/1/1999 - 4/30/2000  PhD Polonca Končar   2,566 
40. V5-0192  Statusnopravni problemi pravnih oseb na področju javnega prava (Slovene)  10/1/1998 - 6/30/1999  PhD Rajko Pirnat   6,139 
41. V5-0193  Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v RS (Slovene)  10/1/1998 - 2/28/1999  PhD Polonca Končar   4,108 
ARIS research and infrastructure programmes (5) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. P5-0337  Legal challenges of the information society  1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Katarina Zajc   5,176 
2. P5-0337  Legal challenges of the information society  1/1/2015 - 12/31/2017  PhD Viktorija Žnidaršič Skubic   5,374 
3. P5-0337  Pravni izzivi informacijske družbe (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Bojan Bugarič   6,152 
4. P5-0337  The influence of European law on Slovenian private law  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Lojze Ude   3,497 
5. P0-0501-1608  Primerjalno pravo (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Leopold-Marijan Pavčnik   13,235 
International projects (1) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. LLP-ADAM-5016  Establishment of education based support for the Court Experts' performance  1/1/2007 - 12/31/2010   
Mentors for junior researchers (3)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 03096  PhD Lojze Ude  Law  Researcher 
2. 04993  PhD Albin Igličar  Law  Researcher 
3. 05827  PhD Franc Grad  Law  Researcher 
Views history
Favourite