Loading...
PhD Bojan Tičar

PhD Bojan Tičar
no.: 14566 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail bojan.ticarat signum.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.05.00  Social sciences  Law   
Keywords
law, corporate law, taxes, tax systems, direct taxes, legal persons
Points
882.63
A''
0
A'
342.28
A1/2
508.94
CI10
29
CImax
6
h10
3
A1
2.92
A3
0.01
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 16, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 13  37  30  2.31 
Scopus 14  36  29  2.07 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Law  SI 1990 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 1995 
Doctor's degree  Ph. D.   Law  SI University of Ljubljana, Faculty of law 2001 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (20%, RD:20%)  Science and Research Centre Koper  Pravni inštitut (Slovene)  1/1/2023  Research counsellor  Researcher   
Full time employment (100%, RD:10%)  University of Maribor Faculty of Criminal Justice  Inštitut za varstvoslovje (Slovene)  9/1/2005  Professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-4582  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS DIRECTORS' RESPONSIBILITY   2023 - 2024  PhD Rado Bohinc  2,687 
2. V5-1942  The effectiveness of systemic surveillance of the police in the field of respect for human rights and legal and professional standards of police work   2019 - 2021  PhD Benjamin Flander  2,026 
3. J5-4233  LEGAL AND ECONOMICS ASPETS OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR AS A TOOL FOR OVERCOME ECONOMIC AND DEVELOPMENT CRISIS   2011 - 2014  PhD Rado Bohinc  4,139 
4. J5-2171  Ekološka kriminaliteta - kriminološki, viktimološki, kriminalnopreventivni, psihološki in pravni vidiki (Slovene)   2009 - 2012  PhD Gorazd Meško  6,212 
5. J5-9156  Legal aspects and information technology support in the process of democratization of governance of public and private legal entities and industrial relations   2007 - 2010  PhD Rado Bohinc  2,646 
6. V5-0444  Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis) (Slovene)   2008 - 2010  PhD Nada Trunk Širca  3,445 
7. V5-0420  Nacionalno ogrodje visokošolskih kvalifikacij (Slovene)   2008 - 2009  PhD Zvone Vodovnik  4,978 
8. M5-0171  Razvoj modela za izbor kandidatov za tajno sodelovanje (Slovene)   2007 - 2008  PhD Milan Pagon  7,565 
9. J5-6218  Economic Analysis of Law and Legal Institutions in Slovenia as a New Member of the EU   2004 - 2007  PhD Franjo Štiblar  2,078 
10. J5-6553  Influence of the european union law on the slovene tax-law system   2004 - 2005  PhD Bojan Škof  5,053 
11. L5-3276  Corporate Governance and Efficiency of Slovenian Economy (Economic and Legal Analysis)   2002 - 2004  PhD Franjo Štiblar  2,075 
12. L5-5239  DEVELOPEMENT OF CONSTITUTIONAL LAW AND EU   2003  PhD Franc Grad  1,272 
13. V5-0594  Mednarodna analiza in ocena odnosa RS do možnih scenarijev razvoja evropske integracije (Slovene)   2003  PhD Miha Pogačnik  701 
14. V5-0627  Financiranje in delovanje občin in pokrajih ter vzpostavitev modela finančne izravnave med občinami oziroma med občinami in pokrajino (Slovene)   2002 - 2003  PhD Bojan Tičar  303 
15. V5-0497  Prilagoditev državnega zbora evropskim integracijskim procesom (pravni vidiki) (Slovene)   2001  PhD Franc Grad  1,967 
16. V5-0271  Analiza in priprava osnov za mednarodno pogodbo o pristopu RS k EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Peter Grilc  1,546 
17. V5-0275  Mirno reševanje mejne problematike z Republiko Hrvaško (Slovene)   2000 - 2001  PhD Miha Pogačnik  701 
18. V5-0274  Zakonske podlage za statusno ureditev oseb javnega prava (Slovene)   2000 - 2001  PhD Rajko Pirnat  1,271 
19. V5-0192  Statusnopravni problemi pravnih oseb na področju javnega prava (Slovene)   1999  PhD Rajko Pirnat  6,185 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0397  Security and safety in local communities - comparison of rural and urban environments   2019 - 2024  PhD Gorazd Meško  7,646 
2. P5-0397  Security and safety in local communities   2015 - 2018  PhD Gorazd Meško  5,877 
3. P5-0049  Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (Slovene)   2009 - 2014  PhD Dušan Lesjak  9,494 
4. P0-0501-1608  Primerjalno pravo (Slovene)   2001 - 2003  PhD Leopold-Marijan Pavčnik  13,402 
Views history
Favourite