Loading...
Viljem Šijanec

Viljem Šijanec
no.: 17780 source: ARIS

expert or technical associate – not employed in research organisation
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L4-9315  EcoFAR: Food security and climate change mitigation by means of ecological farming development - conservation tillage, bioeffectors and sustainable weed management   2018  PhD Klemen Eler  5,148 
2. J4-8219  Gardens with remediated soils: hazard mitigation and safe food production   2017 - 2018  PhD Domen Leštan  1,640 
3. J4-6808  Green and sustainable remediation of contaminated soils for urban land use   2014 - 2017  PhD Domen Leštan  1,878 
4. L1-5456  CONTROL OF HARMFUL CYANOBACTERIA BLOOM IN FRESH-WATER BODIES   2014 - 2016  PhD Domen Leštan  886 
5. J2-5462  Development of new technologies for separation and treatment of black and grey water   2014 - 2016  PhD Tjaša Griessler Bulc  3,494 
6. J4-4224  Sustainable land use in relation to soil and crop quality   2011 - 2014  PhD Franc Batič  10,963 
7. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2013  PhD Franc Čuš  8,036 
8. J4-3609  Quality and functioning of contaminated garden soil as a plant substrate after remediation   2011 - 2013  PhD Domen Leštan  3,504 
9. L1-2320  Remediacija s kovinami onesnaženih tal v Mežiški dolini z uporabo ligandov in elektrokemijskih naprednih oksidacijskih procesov (Slovene)   2011 - 2012  PhD Domen Leštan  1,336 
10. V3-0548  Vpeljava funkcionalnih orodij za oceno tveganja uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sistem upravljanja (Slovene)   2008 - 2011  PhD Marjetka Suhadolc  1,881 
11. V4-0109  Trajnostni tehnološki ukrepi za izboljšanje vodno retenzijskih lastnosti tal z namenom zmanjševanja tveganja v poljedelski pridelavi zaradi suše (Slovene)   2005 - 2006  PhD Rok Mihelič  5,444 
12. V4-0450  Sonaravni sistemi obdelave tal za tehnološko učinkovito in okolju prijazno kmetijstvo (poljedelstvo) (Slovene)   2004 - 2005  PhD Franc Lobnik  2,449 
13. J4-6134  Soil gentle remediation method for bioavailable heavy metal stripping   2004  PhD Domen Leštan  964 
14. L4-7378  Tla kot naravni vir in škodljive snovi v naravnih in agro-ekosistemih (Slovene)   1996 - 1998  PhD Nataša Jaecks Vidic  3,188 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   2009 - 2014  PhD Franc Batič  9,735 
2. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   2004 - 2008  PhD Franc Batič  9,705 
3. P0-0514-0481  Pedologija in varstvo okolja (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franc Lobnik  3,652 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite