Loading...
PhD Franc Lobnik

PhD Franc Lobnik
no.: 00952 source: ARIS

researcher – retired
E-mail franc.lobnikat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.02  Biotechnical sciences  Plant production  Soil and micro-climate 
1.08.00  Natural sciences and mathematics  Control and care of the environment   
Keywords
soil science, environment, soil information system, agronomy
Points
5.88
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
167
CImax
56
h10
7
A1
0.02
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 27, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 13  257  241  18.54 
Scopus 14  303  285  20.36 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Nataša Jaecks Vidic  Doctoral degree  1/1/1989 - 4/30/1993  04847 
2 PhD Marko Zupan  Doctoral degree  10/20/1987 - 10/19/1990  08834 
3 METKA TROBIŠ-LEDNIK  Doctoral degree  7/1/1987 - 6/30/1991  08607 
4 VASJA HAFNER  Doctoral degree  7/1/1986 - 3/1/1995  05012 
5 GORDANA VEBER  Doctoral degree  4/25/1986 - 4/26/1991  06848 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI 1968 
Doctor's degree    Agronomy Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1978 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V1-1051  Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja - modelni pristop na primeru Celjske kotline (Slovene)   2010 - 2012  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  6,026 
2. V4-1057  Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora (Slovene)   2010 - 2011  PhD Anka Lisec  6,254 
3. V3-0548  Vpeljava funkcionalnih orodij za oceno tveganja uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sistem upravljanja (Slovene)   2008 - 2011  PhD Marjetka Suhadolc  1,915 
4. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008  PhD Luka Juvančič  6,297 
5. J4-7315  The response of soil organic matter and natural ecosystems (primarily forests) to climate change   2005 - 2008  PhD Nataša Jaecks Vidic  3,422 
6. V4-0109  Trajnostni tehnološki ukrepi za izboljšanje vodno retenzijskih lastnosti tal z namenom zmanjševanja tveganja v poljedelski pridelavi zaradi suše (Slovene)   2005 - 2006  PhD Rok Mihelič  5,577 
7. V4-0450  Sonaravni sistemi obdelave tal za tehnološko učinkovito in okolju prijazno kmetijstvo (poljedelstvo) (Slovene)   2002 - 2005  PhD Franc Lobnik  2,529 
8. V4-0460  Izdelava meril za pripravo postopkov in programov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih z omejeno uporabo (Slovene)   2003 - 2004  PhD Andrej Simončič  4,949 
9. V4-0418  Izdelava okolju sprejemljivejših postopkov gnojenja v skladu z nitratno smernico pri različni vodni bilanci v tleh na prodih in peskih (Slovene)   2001 - 2003  PhD Nataša Jaecks Vidic  2,878 
10. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Milan Pogačnik  8,246 
11. V4-0405  Zasnova metodologije za predstavitev sistema vrednostenja kmetijskih zemljišč (Slovene)   2000 - 2003  PhD Franc Lobnik  2,434 
12. J4-0694  Remediacija tal z glivnim inokulumom in rastlinskimi hiperakumulatorji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Domen Leštan  3,961 
13. J4-1423  Tla v naravnih in agro-eko sistemih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Nataša Jaecks Vidic  4,501 
14. V4-0204  Vzpostavitev monitoring mreže onesnaženja v kmetijstvu (Slovene)   1999 - 2000  PhD Franc Lobnik  2,310 
15. L4-1434  Optimization of composting for safe and economical recycling of municipal or agricultural organic wastes - model based on the case of municipality Ptuj   2000  PhD Domen Leštan  2,433 
16. J2-9056  The effects of soil parameters on the behaviour of selected exogene substances (terbuthylazine, cadmium) in soil ecosystems   1997 - 1999  PhD Franc Lobnik  2,453 
17. L4-7378  Tla kot naravni vir in škodljive snovi v naravnih in agro-ekosistemih (Slovene)   1998  PhD Nataša Jaecks Vidic  3,260 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   2009 - 2014  PhD Franc Batič  9,959 
2. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   2004 - 2008  PhD Franc Batič  9,894 
3. P0-0514-0481  Pedologija in varstvo okolja (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franc Lobnik  3,759 
4. P0-0509-0104  Sensors and hyphenated systems in analytical chemistry '   2001 - 2003  PhD Božidar Ogorevc  1,705 
Views history
Favourite