Loading...
PhD Franc Batič

PhD Franc Batič
no.: 02085 source: ARRS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
1.03.02  Natural sciences and mathematics  Biology  Botany 
Keywords
general botany, plant ecology, ecophysiology, bioindication, lichenology
Points
250.67
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
702
CImax
75
h10
15
A1
0.67
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 31, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 56  1,099  930  16.61 
Scopus 68  1,362  1,149  16.9 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1. Applied Botany, Genetics and Ecology    Research programme video presentation 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Mitja Ferlan  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 3/31/2013  29164 
2 PhD Matjaž Glavan  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 4/30/2011  28495 
3 PhD Klemen Eler  Uniform doctoral studies  10/1/2003 - 3/31/2007  24416 
4 PhD Helena Poličnik  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 6/30/2007  23000 
5 MSc Polonca Bitenc  Master's degree  1/1/2002 - 6/30/2003  21799 
6 PhD Matjaž Čater  Doctoral degree  11/1/1995 - 10/31/2000  15493 
7 PhD Natalija Vidergar Gorjup  Doctoral degree  10/15/1994 - 4/30/2001  15244 
8 DRAGAN MATIJAŠIČ  Professional training  12/1/1989 - 11/30/1991  11225 
9 PhD Hojka Kraigher  Doctoral degree  6/1/1988 - 5/31/1994  07127 
10 PhD Primož Simončič  Doctoral degree  5/1/1988 - 5/31/1995  10264 
11 PhD Cvetka Ribarič Lasnik  Doctoral degree  7/1/1987 - 8/31/1995  08604 
12 ZORAN BELEC  Professional training  4/1/1987 - 3/31/1989  08534 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1972 
Doctor's degree  Ph. D.   Botany/Ecophysiology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1984 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1403  EMERGING TOXIC SUBSTANCES IN THE SLOVENIAN FEED   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Breda Jakovac Strajn  3,368 
2. J4-4224  Sustainable land use in relation to soil and crop quality   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Franc Batič  10,767 
3. V4-1072  Kombinacijske sposobnosti genotipov koruze iz genske banke na gospodarsko pomembne lastnosti (Slovene)   10/1/2010 - 1/30/2013  PhD Ludvik Rozman  3,585 
4. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Andrej Simončič  5,928 
5. V4-0536  Emisije ogljikovega dioksida ob spremembah rabe kmetijskih zemljišč na Primorskem krasu (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Franc Batič  2,646 
6. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Tine Grebenc  5,739 
7. V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)   9/1/2008 - 1/30/2011  PhD Andrej Simončič  4,633 
8. J4-1009  Afforestation of karstic grasslands and the changes of their carbon sink capacity   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Dominik Vodnik  4,917 
9. V4-0478  Vpliv sonaravne reje domačih in divjih živali na biodiverziteto kraškega travinja in izboljšanje rodovitnosti tal (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Marjan Kosec  3,534 
10. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Robert Brus  7,851 
11. L7-7600  Development of relational database information system on natural national heredity   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Dea Baričevič  4,141 
12. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Boštjan Pokorny  16,513 
13. V4-0867  Sistemi sobivanja domačih in divjih živali (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Milan Pogačnik  4,901 
14. V4-0439  Vpliv okoljskih razmer na gozdno drevje (Slovene)   11/1/2001 - 1/30/2006  PhD Marko Kovač  1,906 
15. Z4-3196  Interrelations of different stress factors in selected plants.   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Dominik Vodnik  1,468 
16. V1-0481  Raziskava značilnosti krajine in krajinske pestrosti (Slovene)   11/1/2001 - 10/31/2003  PhD Ivan Marušič  2,126 
17. J4-2186  Povečanje atmosferskih koncentracij CO2 in fotooksidantov ter kroženje ogljika v naravnih sistemih tla - rastlina (Slovene)   1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Dominik Vodnik  2,355 
18. L4-1416  Atmosphere and Triglav National Park II. Biodiversity and Stress in the Subalpine Belt   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Franc Batič  1,737 
19. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Hojka Kraigher  5,863 
20. L4-0529  Forest fires in Slovenia   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Maja Jurc  2,391 
21. J4-7427  Kakovost pridelkov glede na sestavo rastlinskih metabolitov (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Ivan Kreft  5,287 
22. V4-0173  Vpliv onesnaženega zraka in drugih okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme (Slovene)   6/1/1998 - 12/31/2000  PhD Milan Hočevar  3,776 
23. J4-0625  Composite samples   7/1/1998 - 6/30/2000  PhD Katarina Košmelj  1,581 
24. L4-8567  Interaction effect of biotic and abiotic stress factors to development of common oak   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Primož Simončič  2,807 
25. J4-8615  Investigation of photooxidant impact on chosen indicator species   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Franc Batič  2,402 
26. L4-8825  Quality of vegetables grown on hidroponics in rookwool   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Jože Osvald  1,722 
27. J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Hojka Kraigher  4,984 
28. L4-8823  Vpliv različnih tehnoloških postopkov in naravnih danosti na kakovost slovenskega sadja; združen z L4-9026 (Slovene)   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Franci Štampar  2,750 
29. L4-7354  Vpliv listne površine, fotosintetske aktivnosti in hormonskega stanja plodičev na redno rodnost jablane po uporabi sredstev za redčenje (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Franc Batič  4,270 
30. V2-9138  Ukrepi približevanja zahtevam okoljske zakonodaje Evropske Unije (Slovene)   11/1/1997 - 10/31/1998  PhD Viktor Grilc  4,252 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0085  Agroecosystems   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Domen Leštan  7,505 
2. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Franc Batič  9,565 
3. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Franc Batič  9,575 
4. P0-0511-0481  Applied botany, genetics and ecology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Franc Batič  3,774 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Hojka Kraigher  8,843 
6. P0-0503-0404  Gozdno načrtovanje, gojenje gozdov in prostor (Slovene)   1/1/1999 - 4/30/2002  PhD Milan Hočevar  2,706 
Views history
Favourite