Loading...
PhD Franc Čuš

PhD Franc Čuš
no.: 21613 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail franc.cusat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.07  Biotechnical sciences  Plant production  Technology of vegetal origin food 
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Viticulture, enology, biotechnology, grapevine physiology, fermantation, yeats, yeats population, yeats metabolism, production of hydrogen sulfide (H2S)
Points
356.66
A''
0
A'
37.15
A1/2
94.32
CI10
315
CImax
59
h10
11
A1
1.03
A3
1.49
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 17, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  395  347  15.77 
Scopus 25  403  354  14.16 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Polona Zabukovec  Bologna doctoral studies  10/1/2015 - 9/29/2022  38190 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1999 
  B. Sc.   Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2005 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Research group for Agrochemistry and Enology  1/3/2006  Research associate  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L4-50141  Wine provenance: geo-climatic, microbiological or human construct? Example of Slovene blaufrankish wines   2023 - 2024  PhD Katja Šuklje  2,041 
2. J4-4552  Adaptation of wine yeasts to climate change   2022 - 2024  PhD Neža Čadež  4,316 
3. V4-2381  Knowledge hub for green, sustainable and innovative Mediterranean agriculture - MED-STI-K   2023 - 2024  PhD Maja Podgornik  6,582 
4. V4-2202  Guidelines for adapting grape and wine production to climate change and market demands   2022 - 2024  PhD Franc Čuš  5,273 
5. V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture   2014 - 2017  PhD Borut Bohanec  10,724 
6. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2013  PhD Franc Čuš  8,226 
7. L4-2042  VPLIV TEHNOLOšKIH POSTOPKOV NA OHRANJANJE AROMATSKEGA POTENCIALA V TEHNOLOGIJI PRIDELAVE VIN (Slovene)   2009 - 2012  PhD Marin Berovič  6,311 
8. J4-0838  Influence of interactions between yeasts on wine fermentation and maturation   2008 - 2011  PhD Peter Raspor  5,045 
9. V4-0518  Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP (Slovene)   2008 - 2010  PhD Franc Čuš  2,372 
10. L4-9667  The use of oxygen in the new vinification technologies of the white and red   2007 - 2009  PhD Mitja Kocjančič  2,196 
11. V4-0321  Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj (Slovene)   2007 - 2008  PhD Branka Mozetič Vodopivec  5,510 
12. V4-0323  Spremljanje dinamike razgradnje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v integrirani pridelavi grozdja in vina (Slovene)   2007 - 2008  PhD Ana Gregorčič  1,781 
13. V4-0591  Vpliv izbranih fitofarmacevtskih sredstev za združbo kvasovk grozdne jagode (Slovene)   2002 - 2005  PhD Peter Raspor  4,081 
14. V4-0742  Možnosti izboljšanja kakovosti grozdja z uravnavanjem vodnega statusa pri vinski trti (Slovene)   2004  MSc Boris Koruza  2,083 
15. V4-0304  Naravni fenolni in antioksidanti v slovenskem gorzdju in vinih (Slovene)   2001  PhD Urška Vrhovšek  2,524 
16. V4-0278  Razvoj tehnoloških postopkov v integrirani pridelavi grozdja in uskladitev smernic z normativi EU (Slovene)   2001  PhD Stanislav Vršič  2,408 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   2018 - 2024  PhD Marjeta Čandek Potokar  10,428 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   2013 - 2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,475 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   2009 - 2012  PhD Matej Stopar  9,920 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   2006 - 2008  PhD Matej Stopar  10,355 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. EKSRP-EIP  Adjustment of grape production to climate change and conservation of biodiversity   1/10/2021 - 1/9/2024     
Views history
Favourite