Loading...
Groups source: ARIS

Psyhological studies

Research activity

Code Science Field Subfield
5.00.00  Social sciences     
5.09.00  Social sciences  Psychology   
Keywords
personality, personality development, cognitive processes, cognitive chemata, cognitive development, learning, attitudes, values, organisational culture, stress, psychosocial stress, drug addiction, risk behavior, intelligence, artificial intelligenece, crativity, multivariate analysis
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
17,185.51
A''
3,374.72
A'
7,804.56
A1/2
9,509.27
CI10
13,536
CImax
1,096
h10
56
A1
59.65
A3
1.97
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 17, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 475  13,552  13,008  27.39 
Scopus 534  16,443  15,700  29.4 
Researchers (40)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  50536  Lea Alič  Psychology  Researcher  10 
2.  18463  PhD Andreja Avsec  Psychology  Researcher  295 
3.  23596  PhD Katarina Babnik  Psychology  Researcher  296 
4.  22647  PhD Boštjan Bajec  Psychology  Researcher  158 
5.  30367  PhD Eva Boštjančič  Psychology  Researcher  806 
6.  50832  Mark Floyd Bračič  Psychology  Researcher  24 
7.  09182  PhD Valentin Bucik  Psychology  Researcher  654 
8.  37645  PhD Jure Demšar  Computer science and informatics  Researcher  87 
9.  23783  PhD Katja Depolli Steiner  Psychology  Researcher  60 
10.  20922  PhD Urška Fekonja  Psychology  Researcher  310 
11.  55865  Timotej Glavač  Psychology  Researcher  21 
12.  38371  PhD Kaja Hacin Beyazoglu  Psychology  Researcher  62 
13.  56587  Polona Jančar  Psychology  Researcher 
14.  21336  PhD Tina Kavčič  Psychology  Researcher  374 
15.  13425  PhD Darja Kobal Grum  Psychology  Researcher  640 
16.  24437  PhD Luka Komidar  Psychology  Researcher  150 
17.  50304  Aleksij Kraljič  Neurobiology  Researcher  15 
18.  51939  PhD Žan Lep  Psychology  Researcher  208 
19.  17892  PhD Robert Masten  Psychology  Researcher  322 
20.  38946  Andraž Matkovič  Neurobiology  Researcher  53 
21.  56860  Lara Oblak  Psychology  Researcher 
22.  06835  PhD Sonja Pečjak  Psychology  Researcher  848 
23.  10811  PhD Cirila Peklaj  Social sciences  Researcher  417 
24.  31278  PhD Tina Pirc  Social sciences  Researcher  125 
25.  18919  PhD Anja Podlesek  Psychology  Researcher  542 
26.  58156  Nika Pogorelc Jesih  Psychology  Researcher 
27.  58569  Dominik Pogorevc  Psychology  Researcher 
28.  15446  PhD Melita Puklek Levpušček  Psychology  Researcher  409 
29.  50534  PhD Nina Purg Suljič  Psychology  Researcher  36 
30.  17893  PhD Grega Repovš  Psychology  Researcher  490 
31.  10825  PhD Velko S. Rus  Social sciences  Researcher  416 
32.  36162  PhD Anka Slana Ozimič  Neurobiology  Researcher  127 
33.  17836  PhD Gregor Sočan  Psychology  Researcher  224 
34.  15062  PhD Matija Svetina  Psychology  Researcher  363 
35.  58568  Ana Šemrov  Psychology  Researcher 
36.  55079  PhD Tanja Šraj Lebar  Psychology  Researcher  21 
37.  58155  Taja Vidonja  Psychology  Researcher 
38.  39636  PhD Gaja Zager Kocjan  Psychology  Researcher  120 
39.  07671  PhD Maja Zupančič  Psychology  Researcher  852 
40.  28100  PhD Gregor Žvelc  Psychology  Researcher  309 
Research projects (59) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J3-9264  Decomposing cognition: Working memory mechanism and representations  7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Grega Repovš  3,455 
2.  J5-9437  Effectiveness of different types of scaffolds in self-regulated e-learning  7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Cirila Peklaj  4,378 
3.  J5-9348  Social acceptability of territorial effects in RES scenarios  7/1/2018 - 6/30/2020  PhD Mojca Golobič  2,575 
4.  J7-8275  Stable and dynamic EEG and fMRI functional connectivity patterns and their relation to individual differences  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Grega Repovš  3,866 
5.  J3-8200  Subjective Cognitive Complaint: Defining the entity and the determination of markers predictive of progression to Mild Cognitive Impairment and Dementia  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Zvezdan Pirtošek  2,570 
6.  L1-7542  Advancement of computationally intensive methods for efficient modern general-purpose statistical analysis and inference  3/1/2016 - 2/28/2019  PhD Erik Štrumbelj  6,581 
7.  J3-7320  Influence of different neuronavigation procedures on treatment efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in depression  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Peter Pregelj  3,214 
8.  J6-7282  Probing the cognitive basis of the cartographic hierarchy of functional projections in the noun phrase  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Rok Žaucer  909 
9.  V5-1655  Encouraging early and academic literacy within family, preschool and school  10/1/2016 - 9/30/2018  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,973 
10.  J5-6814  Explaining Effective and Efficient Problem Solving of the Triplet Relationship in Science Concepts Representations  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Saša Aleksej Glažar  6,271 
11.  J7-6829  Mechanisms of functional brain integration underlying efficient cognitive control  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Grega Repovš  4,484 
12.  J2-5495  Measuring psychophysiological parameters as input data for computerized adaptive testing  8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Janko Drnovšek  3,211 
13.  J7-5553  Multimodal study of working memory  8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Grega Repovš  3,059 
14.  J7-5569  Relation between the acquisiton of the dual and of the number system as an indicator of the connection/independence of language and general cognition  8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Franc Marušič  2,067 
15.  J2-4180  Development of a practice-oriented method for the seismic risk assessment of building structures and equipment  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Peter Fajfar  3,928 
16.  J5-4281  »RAZKORAK« Longitudinal study in competence potential of university graduates and a gap between graduates' competences and labour market requirements in technology, education and health  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Andreja Istenič  8,073 
17.  J5-4054  The general factor of personality: its psychological meaning, psychosocial correlates and biological basis.  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Janek Musek  5,248 
18.  V5-1026  Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Milena Valenčič Zuljan  11,606 
19.  V5-1027  Odnos do znanja v družbi znanja (Slovene)  1/1/2010 - 9/30/2012  PhD Alenka Gril  3,475 
20.  L5-2051  BIOPSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI USPEšNE REHABILITACIJE šPORTNIKA PO POšKODBI (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Matej Tušak  4,441 
21.  J5-2233  Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in zgodnje pismenosti (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Urška Fekonja  2,227 
22.  J5-2038  Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Maja Zupančič  2,425 
23.  J5-0165  PERSONALITY, COGNITION AND WELL-BEING  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Janek Musek  2,786 
24.  V5-0471  Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek umeščanja jedrskih objektov (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Marko Polič  5,355 
25.  V5-0433  Šola v družbah dela brez dela (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Slavko Gaber  472 
26.  M2-0210  AviD: AvdioVizualna Identifikacija in ugotavljanje verodostojnosti govorca za zagotavljanje varne komunikacije (Slovene)  8/1/2007 - 12/31/2009  PhD France Mihelič  5,980 
27.  V5-0503  Izobraževanje o grajenem okolju za trajnostni razvoj Slovenije (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2009  PhD Tadeja Zupančič  2,333 
28.  V5-0229  Izobraževanje učiteljev za nove kompetence za družbo znanja ter vloga teh kompetenc pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Cirila Peklaj  3,073 
29.  Z5-7285  Personality and social development during childhood  9/1/2005 - 5/31/2008  PhD Maja Zupančič  1,065 
30.  M5-0189  Človeški viri v vojski (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Matej Tušak  3,583 
31.  M5-0155  Razvoj modela preventive pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Matija Svetina  3,913 
32.  J5-6450  Medkulturna primerjava temeljnih osebnostnih dimenzij v otroštvu: stabilnosti in spremembe (Slovene)  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Maja Zupančič  3,978 
33.  J5-6534  Personality and self-concept in the frame of positive psychology  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Janek Musek  2,696 
34.  L5-6407  Psychological characteristics and the leadership styles in slovene sport  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Matej Tušak  4,239 
35.  L5-6240  Development of speech processing tests: cognitive psychological and audiologiological perspective  2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Valentin Bucik  2,224 
36.  V5-0936  Bralna motivacija kot dejavnik učne uspešnosti učencev v osnovni šoli (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2006  PhD Sonja Pečjak  1,342 
37.  V5-0935  Vloga psiholoških in družinskih dejavnikov v učni uspešnosti osnovnošolcev (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2006  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,676 
38.  V5-0544  Vpliv vrtca na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v šoli (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2006  PhD Maja Zupančič  4,273 
39.  V5-0826  Govorni razvoj in razvoj bralne pismenosti v vrtcu in šoli (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,962 
40.  M5-0059  Psihološki vidiki obvladovanja stresnih obremenitev pri izvajanju nalog v tujini (Slovene)  8/1/2004 - 8/31/2006  PhD Marko Polič  3,254 
41.  J5-5102  Developmental Microgenetic Analysis of Logical Thinking in Children  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Matija Svetina  1,307 
42.  V5-0663  Samoevalvacija predšolske vzgoje v vrtcu: zagotavljanje kakovosti (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,547 
43.  J5-3448  Basic aspects of emotional-cognitive abilities: critical approach toward discussion of the emotional intelligence construct   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Sonja Pečjak  1,768 
44.  J3-3076  Lipid peroxidation and functional damage in target tissues and organs in citizens of Idrija and mercury miners exposed to the elemental mercury  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Joško Osredkar  6,171 
45.  V5-0546  Večanje zanimanja za naravoslovje z dinamično vizualizacijo naravoslovnih zakonitosti in sodelovalnim učenjem (Slovene)  11/1/2001 - 8/31/2003  PhD Margareta Vrtačnik  2,141 
46.  V5-0528  Stališča voznikov do tveganja v cestnem prometu (Slovene)  11/1/2001 - 4/30/2003  PhD Marko Polič  1,856 
47.  V5-0332  Ugotavljanje in zagotavljanje predšolske vzgoje v vrtcih (Slovene)  7/1/2000 - 6/30/2002  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  1,309 
48.  V5-0329  Zdravstveni, socialni status, motivacija in pogoji za trening vrhunskih, prespektivnih in nekdanjih vrhunskih športnikov (Slovene)  7/1/2000 - 6/30/2002  PhD Maks Tušak  738 
49.  J3-2375  Farmakološko uravnavanje hrepenenja po kokainu (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Lilijana Šprah  496 
50.  V5-0249  Priprava razvojnih skla za ugotavljanje in spremljanje otrokovega razvoja v predšolskem obdobju (Slovene)  6/1/1999 - 1/30/2002  PhD Ludvik Horvat  2,845 
51.  L5-0088  Slovenian revision of Binet-Simon iIntelligence scale  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Ludvik Horvat  2,112 
52.  J5-0223  Social, political, economic and value orientations of Slovenians  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Vid Pečjak  3,791 
53.  T4-7559  The landscape heritage of Slovenia and its contribution to the national territorial identity  1/1/1996 - 12/31/2000  Dušan Ogrin  2,347 
54.  J5-9018  Developmental analysis of structural universalities and socio-cultural specifics of toddler's play  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Maja Zupančič  852 
55.  L5-9016  Impact of national and organizational culture on leadership effectiveness  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Edvard Konrad  537 
56.  J5-9019  Intelligence, mental speed, and personality traits  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Valentin Bucik  1,057 
57.  L5-9017  Razvoj modela motivacije IZOF za diagnostiko predtekmovalnih stanj (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Maks Tušak  749 
58.  V5-0194  Vpliv potresa 12.04.1998 na Bovškem na stavbe, ljudi in okolje (Slovene)  10/1/1998 - 9/30/1999  PhD Miha Tomaževič  5,366 
59.  J5-7216  Osebnost in politična pripadnost (Slovene)  1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Vid Pečjak  2,433 
ARIS research and infrastructure programmes (12) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P5-0062  Applied developmental psychology  1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Maja Zupančič  4,758 
2.  P3-0338  Physiological mechanisms of neurological disorers and diseases  1/1/2014 - 12/31/2019  PhD Simon Podnar  3,982 
3.  P5-0110  Psychological and neuroscientific aspects of cognitive control, personality and subjective well-being  1/1/2015 - 12/31/2018  PhD Anja Podlesek  4,692 
4.  P5-0062  Applied developmental psychology  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Maja Zupančič  4,702 
5.  P5-0110  Psihološke raziskave-osebnost, kognicija in odločanje v življenjski perspektivi (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Cirila Peklaj  6,360 
6.  P3-0338  Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Simon Podnar  4,334 
7.  P3-0338  Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni (Slovene)  7/1/2004 - 12/31/2008  PhD Simon Podnar  3,917 
8.  P3-0124  Metabolic and hereditary factors of reproductive health, delivery  7/1/2004 - 12/31/2008  PhD Živa Novak-Antolič  5,083 
9.  P5-0062  Applied developmental psychology  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Maja Zupančič  4,586 
10.  P5-0142  Bio-psycho-social context of kinesiology  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Janko Strel  9,989 
11.  P5-0110  Personality and cognition in the decision making processes  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Janek Musek  6,361 
12.  P0-0523-0581  Psihološke raziskave (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Janek Musek  10,602 
Views history
Favourite