Loading...
PhD Igor Zelnik

PhD Igor Zelnik
no.: 21452 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail igor.zelnikat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
Keywords
ecology, biodiversity, inland aquatic ecosystems, flora, vegetation
Points
663.2
A''
0
A'
346.2
A1/2
533.79
CI10
262
CImax
38
h10
9
A1
2.36
A3
0.13
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 34  304  232  6.82 
Scopus 37  370  287  7.76 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Master's degree  M. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2005 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (110%, RD:10%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Research Group for Limnology  2/4/2009    Assistant professor  Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V1-1427  Water status element at defining the ecologicaly acceptable flow   2014 - 2016  PhD Gorazd Urbanič  2,229 
2. J4-3618  Tartary buckwheat as a new source for functional foods   2010 - 2013  PhD Ivan Kreft  4,355 
3. J4-3609  Quality and functioning of contaminated garden soil as a plant substrate after remediation   2010 - 2012  PhD Domen Leštan  3,570 
4. V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jernej Jogan  10,877 
5. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   2007 - 2008  PhD Boštjan Pokorny  10,182 
6. L1-9737  Impact of Past Landscape management on Current Forest Vegetation   2007 - 2008  PhD Andraž Čarni  1,414 
7. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   2007 - 2008  PhD Nike Krajnc  7,646 
8. L1-7078  Biodiversity of Posočje and nature conservation applications for Natura 2000 sites   2005 - 2007  PhD Igor Dakskobler  3,919 
9. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   2006 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  16,894 
10. L1-6517  Succession line of the birch forests in southeastern Slovenia   2004 - 2007  PhD Andraž Čarni  1,313 
11. V4-0983  Ekološke razmere kot osnova za gospodarjenje z gozdovi (Slovene)   2005 - 2006  PhD Andraž Čarni  1,313 
12. L1-6587  Kras - region biodiversity, successional stages and conservation significance   2004 - 2005  PhD Igor Dakskobler  5,789 
13. V1-0799  Primerjava biocenoz pragozdov z biocenozami gospodarskih gozdov kot pokazatelj antropogenih vplivov na okolje (Slovene)   2004 - 2005  PhD Andraž Čarni  2,297 
14. V4-0442  Vegetacija gozdnih zdrub Slovenije 1:50000 (Slovene)   2002 - 2003  PhD Andraž Čarni  2,883 
15. L1-2437  Biocenotska zgradba pragozdov v Sloveniji in vegetacijska karta 1:50000 (Slovene)   2002  PhD Alojzij Marinček  4,437 
16. T1-2021  Flora, favna in vegetacija regijskega parka Škocjanske jame (Slovene)   2002  PhD Rajko Slapnik  2,754 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0212  Plant Biology   2017 - 2022    5,709 
2. P1-0212  Plant Biology   2013 - 2016  PhD Alenka Gaberščik  5,294 
3. P1-0212  Plant Biology   2010 - 2012  PhD Alenka Gaberščik  4,379 
4. P1-0236  Fauna, flora and vegetation of Slovenia and neighouring regions   2004 - 2008  PhD Andraž Čarni  3,582 
5. P0-0525-0618  Flora, fauna and vegetation of Slovenia and the neibouring areas   2001 - 2003  PhD Andraž Čarni  5,658 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. TRSCA  Managing marsh habitats for conservation of waterfowl of temporary lakes   9/1/2023 - 12/31/2029  Igor Zelnik   
Views history
Favourite