Loading...
PhD Nike Krajnc

PhD Nike Krajnc
no.: 17034 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail nike.krajncat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Wood biomass, forestry policy, forest economics, wood market, private forest owners
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
341.13
A''
42.97
A'
70.42
A1/2
225.15
CI10
184
CImax
39
h10
6
A1
1.14
A3
10
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on January 29, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  186  168  7.64 
Scopus 22  201  187  8.5 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. Forestry    SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1996 
Master's degree  M. Sc.   Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2005 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  11/1/1996     
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2013  Efficient management of private forests to support wood mobilization   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Nike Krajnc  2,351 
2. V4-2016  Possibilities of hardwood utilisation in the Slovenian bioeconomy   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Peter Prislan  5,745 
3. J4-2541  Impacts of climate change on production and properties of beech and spruce wood biomass in Slovenia and the evaluation of related potentials for bioeconomy growth   9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Peter Prislan  4,983 
4. V4-2124  Economic, environmental and social aspects of wood processing and its use and carbon sequestration   9/1/2021 - 2/28/2023  PhD Balazs David  2,227 
5. V4-1824  Bridging gaps in Bioeconomy: from Foresty and Agriculture Biomass to Innovative Technological solutions (BRIDGE2BIO   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Luka Juvančič  6,618 
6. V4-1812  Development of indicators and methodology for monitoring of forest contractors   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Nike Krajnc  2,886 
7. V4-1823  Development of organizational and technical support for effective actions against the outbreaks of forest pests   11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Barbara Piškur  5,266 
8. V4-1615  Forestry contractors quality assessment system   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Nike Krajnc  2,924 
9. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Luka Juvančič  6,213 
10. V4-1624  The impact of CTL technology to forest and determination of criteria for its implementation   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Janez Krč  2,729 
11. V4-1122  Wood potentials for perspective wood production chains in Slovenia   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Nike Krajnc  4,784 
12. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Hojka Kraigher  9,678 
13. V4-1139  Determination of carbon footprint of primary wood products   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Miha Humar  4,084 
14. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Primož Simončič  4,684 
15. V4-1075  Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Saša Širca  5,048 
16. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Dušan Jurc  7,236 
17. V4-1010  Možnosti za prestrukturiranje slovenske lesne industrije (Slovene)   10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Miha Humar  8,188 
18. V4-0494  Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam glede na pričakovane spremembe značilnosti in prostorske razporeditve gozdov (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Lado Kutnar  2,722 
19. V4-0521  Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Mirko Medved  2,757 
20. V4-0491  Pomen gozdno-lesne proizvodne verige za blaženje podnebnih sprememb (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Nike Krajnc  3,353 
21. V4-0489  Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 6/30/2010  PhD Zorka Novak Pintarič  6,119 
22. V4-0345  Intenziviranje pridobivanja in rabe lesa kot podlaga za razvoj trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Mirko Medved  1,829 
23. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nike Krajnc  7,191 
24. L4-7163  Rational use of wood in the context of sustainable forest management   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Miha Humar  13,014 
25. V4-0988  Konkurenčnost in posledice rabe novih tehnologij v zasebnih gozdovih ter ukrepi za povezovanje lastnikov gozdov (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Janez Krč  2,531 
26. V4-0991  Vplivni dejavniki poškodb pri gozdnem delu in celoviti ukrepi za zmanjševanje posledic (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Mirko Medved  1,971 
27. V4-0990  Vrednotenje sedanjega in prihodnjega pomena gozdnih proizvodov v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Nike Krajnc  1,948 
28. V4-0446  Tehnologija pridobivanja lesa in vplivi na gozdno okolje (Slovene)   1/1/2002 - 1/30/2006  PhD Boštjan Košir  5,384 
29. V4-0447  Tehnološki razvoj pridobivanja lesa pri gozdnih posestnikih (Slovene)   11/1/2001 - 2/28/2005  MSc Robert Robek  1,590 
30. V4-0448  Ocenjevanje socialnih, ekonomskih, tehnoloških in okoljskih vplivov rabe lesne biomase (Slovene)   11/1/2001 - 4/30/2004  MSc Robert Robek  1,439 
31. V4-0180  Proučitev možnosti za spodbujanje rabe lesa za kurjavo kot prispevek k energetski samooskrbi slovenskega podeželja (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Mirko Medved  1,551 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Hojka Kraigher  10,103 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Hojka Kraigher  11,105 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Hojka Kraigher  10,815 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,073 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Hojka Kraigher  8,776 
Views history
Favourite