Loading...
MSc Biba Tominc

MSc Biba Tominc
no.: 21511 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.08.00  Social sciences  Urbanism   
Keywords
urban planning, management planning
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
8
CImax
4
h10
2
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 23, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 10 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:100%)  Urban planning Institute of the Republic of Slovenia  Spatial Planning 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. H5-8285  C3PLACES; using ICT for co-creation of inclusive public places   2017 - 2020  PhD Barbara Goličnik Marušić  655 
2. V5-1653  Development of process and proceedings of integral maritime spatial planning   2016 - 2018  PhD Barbara Goličnik Marušić  2,665 
3. J5-7323  The role of open space in urban neighbourhoods for the healthy childhood and active ageing   2016 - 2017  PhD Mojca Golobič  3,369 
4. V5-1651  Analysis of options for implementing of urban projects using public-private partnership   2017  PhD Bojan Bugarič  3,632 
5. L5-2381  Ukrepi za uresničevanje pravic invalidv do dostopa brez ovir: inventarizacija obstoječih grajenih ovir v grajenem okolju in v pomembnih javnih objektih po Sloveniji (Slovene)   2009 - 2011  PhD Richard Sendi  2,046 
6. L5-0012  Measures for the realisation of the rights of the disabled to barrier-free access   2008 - 2009  PhD Richard Sendi  1,873 
7. V5-0299  Prenova mesta: metodološka orodja za določanje in vrednotenje prednostnih območij in tipov prenove (Slovene)   2008  PhD Breda Mihelič  1,362 
8. V5-0302  Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem območju (Slovene)   2007 - 2008  PhD Dejan Rebernik  2,877 
9. M1-0176  Raziskava možnosti optimizacije v cestnem prometu glede na zgodovino prometa (Slovene)   2006 - 2007  PhD Tomaž Pisanski  6,393 
10. J5-6029  Sustainable spatial development: of Slovenia: from central places to a network of localities   2004 - 2006  PhD Drago Kos  2,526 
11. V5-0974  Ukrepi za izboljšanje bivalne kakovosti v mestih in drugih naseljih (Slovene)   2005 - 2006  PhD Mojca Šašek Divjak  1,954 
12. V5-0976  Podrobnejša pravila urejanja javnih zelenih površin v mestih in naseljih (Slovene)   2005 - 2006  MSc Ina Šuklje Erjavec  544 
13. V2-0503  Prostorski vidiki razvoja informacijske družbe (Slovene)   2002 - 2004  MSc Andrej Gulič  901 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. I0-0016  Infrastrukturna dejavnost UI (Slovene)   2015 - 2018  Boštjan Cotič  1,151 
2. P5-0100  Spatial planning   2010 - 2012  PhD Barbara Goličnik Marušić  4,990 
3. P5-0100  Spatial planning   2004 - 2008  PhD Breda Mihelič  3,734 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite