Loading...
MSc Andrej Gulič

MSc Andrej Gulič
no.: 09803 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number 051356041
E-mail andrejgat signuirs.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.08.00  Social sciences  Urbanism   
Keywords
spatial development and planning, regional development and planning, local development and planning, transport and telecommunication infrastructure, European union
Points
734
A''
0
A'
125.74
A1/2
125.74
CI10
0
CImax
0
h10
0
A1
2.12
A3
0.94
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 17, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 0.17 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Sociology  SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 1974 
Master's degree    Urbanism  SI University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering 1988 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Urban planning Institute of the Republic of Slovenia  Spatial Planning  6/1/1980  research fellow  Researcher  Senior Research Associate 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J6-8266  Environmental effects and karst water sources: impacts, vulnerability and adaptation of land use   2017 - 2020  PhD Nataša Viršek Ravbar  5,751 
2. V5-1723  Methodology for defining and gathering business zones and entities of an innovative environment in Slovenia   2018 - 2019  PhD Igor Bizjak  1,894 
3. V5-1653  Development of process and proceedings of integral maritime spatial planning   2016 - 2018  PhD Barbara Goličnik Marušić  2,681 
4. V5-1094  Prilagajanje podnebnim spremembam z orodji prostorskega načrtovanja (Slovene)   2010 - 2012  PhD Mojca Golobič  1,456 
5. V5-0510  Izvajanje regionalne politike v spremenjenih pogojih upravljanja z razvojem zaradi uvedbe novih teritorialnih ravni (Slovene)   2008 - 2010  PhD Peter Stanovnik  2,265 
6. V5-0306  Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne politike (Slovene)   2007 - 2008  PhD Drago Perko  4,194 
7. V5-0307  Umestitev Luke Koper v trajnostni okvir razvoja obalne regije (Slovene)   2007 - 2008  PhD Branko Kontić  1,826 
8. V5-0310  Spremljanje in presoja prostorskih vplivov sektorskih politik (Slovene)   2007 - 2008  PhD Mojca Golobič  1,705 
9. V5-0922  Investicijske prioritete v Sloveniji za obdobje 2007-2013 (Slovene)   2005 - 2006  PhD Damjan Kavaš  3,148 
10. V5-0963  Določitev primerjalnih prednosti območja Alpe-Jadran v širšem evropskem prostoru (Slovene)   2004 - 2005  MSc Andrej Gulič  1,724 
11. V5-0813  Strokovna podpora pogajanjem za novo finančno perspektivo 2007-2013 (Slovene)   2005  PhD Damjan Kavaš  1,995 
12. V5-0959  Razvoj orodij za oblikovanje in spremljanje politike regionalnega razvoja (Slovene)   2005  PhD Damjan Kavaš  1,066 
13. V2-0503  Prostorski vidiki razvoja informacijske družbe (Slovene)   2002 - 2004  MSc Andrej Gulič  901 
14. V5-0722  Krajina kot razvojni dejavnik: Regionalni razvoj in spremembe kulturne krajine (Slovene)   2004  PhD Mojca Golobič  1,248 
15. V2-0692  Razvojne možnosti JPP in poselitve v RS (Slovene)   2004  PhD Drago Sever  4,835 
16. V5-0342  Koncept prostorskega razvoja Slovenije (Slovene)   2000 - 2001  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,367 
17. L5-7929  Strategija regionalnega razvoja Pomurja (Prekmurja in Prlekije) (Slovene)   1998  MSc Andrej Gulič  491 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0100  Spatial Planning   2018 - 2024  PhD Barbara Goličnik Marušić  2,622 
2. P5-0100  Spatial Planning   2014 - 2017  PhD Barbara Goličnik Marušić  3,319 
3. P5-0100  Spatial planning   2010 - 2013  PhD Barbara Goličnik Marušić  5,012 
4. P0-0501-0505  Prostorsko planiranje (Slovene)   2001 - 2003  PhD Breda Mihelič  4,567 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. HORIZON-  Blue Green GOVERNANCE Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal   1/1/2024 - 12/31/2027  Barbara Goličnik Marušić   
2. ERASMUS+-proCURE (JS)  proCURE (JS)   11/1/2023 - 10/31/2025  Sergeja Praper Gulič   
3. INTERREG-PlanToConnect  PlanToConnect Mainstreaming ecological connectivity in spatial planning systems of the Alpine Space   11/1/2022 - 10/31/2025  Andrej Gulič   
4. INTERREG-ASTUS  ASTUS - Alpine Smart Transport and Urbanism Strategies   11/1/2016 - 10/31/2019  Andrej Gulič   
Views history
Favourite