Loading...
PhD Mojca Golobič

PhD Mojca Golobič
no.: 16378 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number 01 320 30 65
E-mail mojca.golobicat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.08.00  Social sciences  Urbanism   

Code Science Field
S240  Social sciences  Town and country planning 
Keywords
spatial planning, landscape planning, impact assessments, landscape evaluation and management
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
521.28
A''
187.7
A'
267.7
A1/2
296.1
CI10
292
CImax
37
h10
10
A1
1.9
A3
0.51
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 26  271  232  8.92 
Scopus 31  356  310  10 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
2.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 Barbara Kostanjšek  Bologna doctoral studies  10/1/2018 - 9/30/2022  51864 
2 PhD Tadej Bevk  Bologna doctoral studies  10/1/2015 - 11/26/2020  38159 
3 PhD Naja Marot  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 10/18/2010  28550 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Diploma in landscape architecture  Landscape Architecture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Doctor's degree  Ph. D.   Landscape Architecture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2002 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:50%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Landscape Architecture  10/1/2009  Associate professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J7-4598  Spatial management, and status of recreational infrastructure and recreational habits in the context of social changes in the last three decades   2022 - 2024  PhD Naja Marot  3,390 
2. J7-3157  Fostering energy transition through integrated landscape visioning: social learning in different regional institutional contexts   2021 - 2024  PhD Mojca Golobič  738 
3. V5-2135  Renewal of Regional Distribution of Landscape Types and Outstanding landscapes in Slovenia and their digitalization   2021 - 2024  PhD Mojca Golobič  1,436 
4. V5-2154  Development and proposal for implementation of the instrument to support the harmonisation of the sectoral and other development policies with the Spatial Development Strategy of Slovenia (TIA-SI)   2021 - 2022  PhD Naja Marot  800 
5. V4-2136  Methodolofg of landscape impact assessmenTt within the EIA framework   2021 - 2022  PhD Tadej Bevk  600 
6. V5-1937  Defining ecological corridors on the Slovenia national level as a support to spatial planning, nature and other resources' management   2019 - 2021  PhD Nadja Penko Seidl  1,541 
7. J5-9348  Social acceptability of territorial effects in RES scenarios   2018 - 2020  PhD Mojca Golobič  2,575 
8. V5-1730  Upgrade of the methodology for designation of nationally important landscape identity areas   2018 - 2020  PhD Mojca Golobič  1,679 
9. J5-7323  The role of open space in urban neighbourhoods for the healthy childhood and active ageing   2016 - 2017  PhD Mojca Golobič  3,401 
10. V4-1434  Definition of landscape heterogenity and landscape characteristics, significant for the preservation of biodiversity   2014 - 2015  PhD Mojca Golobič  1,937 
11. V2-1424  Feasibility study of land operations execution in the protected and protective areas   2014 - 2015  PhD Anka Lisec  5,602 
12. J5-4271  The role of urban green areas for quality of life   2011 - 2013  PhD Mojca Golobič  1,048 
13. V1-1086  Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje (Slovene)   2011 - 2012  PhD Aleš Mlakar  1,624 
14. V5-1094  Prilagajanje podnebnim spremembam z orodji prostorskega načrtovanja (Slovene)   2010 - 2012  PhD Mojca Golobič  1,456 
15. V5-0307  Umestitev Luke Koper v trajnostni okvir razvoja obalne regije (Slovene)   2007 - 2008  PhD Branko Kontić  1,826 
16. V5-0310  Spremljanje in presoja prostorskih vplivov sektorskih politik (Slovene)   2006 - 2008  PhD Mojca Golobič  1,705 
17. V4-0984  Analiza načrtovalskega sistema za gospodarjenje z gozdovi in razvoj celostnih metodologij za spremljanje stanja in usmerjanja razvoja gozdnih ekosistemov, skupin gozdnega drevja in prostostoječega gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij (Slovene)   2005 - 2006  PhD Milan Hočevar  1,208 
18. V5-0975  Sodobne metode in orodja prostorskega načrtovanja in odločanja s poudarkom na inovativnosti procesa planiranja in urejanja prostora (Slovene)   2004 - 2006  PhD Mojca Golobič  2,266 
19. V2-0956  Razvojne možnosti železniških prog za visoke hitrosti v RS (Slovene)   2005 - 2006  PhD Aljaž Plevnik  2,502 
20. V5-0848  Prostorski vplivi sektorskih politik - pričakovane spremembe prostora in napoved posledične preobrazbe mestnega in podeželskega prostora (Slovene)   2003 - 2005  PhD Mojca Golobič  3,058 
21. Z5-5288  Regalp regionani razvoj in spremembe kulturne krajine: vrednotenje in prilagoditev politik eu in nac. politik za doseganje uravnotež... (slovene)   2003 - 2004  PhD Breda Mihelič  745 
22. V2-0507  Model vzpostavitve participativnega prostorskega planiranja z uporabo internetnih tehnologij (Slovene)   2002 - 2004  MSc Zlatka Ploštajner  766 
23. V5-0722  Krajina kot razvojni dejavnik: Regionalni razvoj in spremembe kulturne krajine (Slovene)   2002 - 2004  PhD Mojca Golobič  1,248 
24. V2-0692  Razvojne možnosti JPP in poselitve v RS (Slovene)   2004  PhD Drago Sever  4,835 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0009  Landscape as living environment   2018 - 2024  PhD Mojca Golobič  985 
2. P4-0009  Landscape as living environment   2013 - 2017  PhD Mojca Golobič  1,687 
3. P4-0009  Landscape Planning and Environmental Conservation   2010 - 2012  PhD Mojca Golobič  2,223 
4. P5-0100  Spatial planning   2009  PhD Barbara Goličnik Marušić  5,012 
5. P5-0100  Spatial planning   2004 - 2008  PhD Breda Mihelič  3,748 
6. P0-0501-0505  Prostorsko planiranje (Slovene)   2001 - 2003  PhD Breda Mihelič  4,567 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. COST-TU1401  Renewable energy and landscape quality (RELY)   10/16/2014 - 10/15/2018     
2. ETC-PR11844  Development of territorial Impact Assessment   1/1/2010 - 12/31/2012  Mojca Golobič   
Biography
prof. dr. Mojca GOLOBIČ is head of the Department for Landscape architecture at Biotechnical faculty, University of Ljubljana, where she has a full time teaching position and leads the research program “landscape as a living environment”. Her teaching and research work focusses on methods in environmental and land-use planning, quality of urban environment, policy evaluation and public participation.
Views history
Favourite