Loading...
PhD Breda Mihelič

PhD Breda Mihelič
no.: 08830 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.08.00  Social sciences  Urbanism   
Keywords
urbanism, history, architecture, cultural heritage, urban morphology, building typology
Points
141.18
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
1
CImax
1
h10
1
A1
0.38
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 22, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 0.25 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Katarina Višnar  Doctoral degree  1/1/2002 - 6/30/2004  22404 
2 PhD Vlasta Vodeb  Doctoral degree  12/1/1999 - 6/30/2004  20404 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Bachelor of Arts in Linguistics and Literature    SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1973 
Master's degree    Art history  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1980 
Doctor's degree  Ph. D.   Art history  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1997 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-0299  Prenova mesta: metodološka orodja za določanje in vrednotenje prednostnih območij in tipov prenove (Slovene)   2006 - 2008  PhD Breda Mihelič  1,363 
2. V5-0975  Sodobne metode in orodja prostorskega načrtovanja in odločanja s poudarkom na inovativnosti procesa planiranja in urejanja prostora (Slovene)   2005  PhD Mojca Golobič  2,266 
3. V5-0974  Ukrepi za izboljšanje bivalne kakovosti v mestih in drugih naseljih (Slovene)   2005  PhD Mojca Šašek Divjak  1,965 
4. V5-0963  Določitev primerjalnih prednosti območja Alpe-Jadran v širšem evropskem prostoru (Slovene)   2005  MSc Andrej Gulič  1,724 
5. V5-0847  Podrobnejša pravila urejanja prostora v urbanih območjih (Slovene)   2003 - 2004  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  2,251 
6. V5-0848  Prostorski vplivi sektorskih politik - pričakovane spremembe prostora in napoved posledične preobrazbe mestnega in podeželskega prostora (Slovene)   2003 - 2004  PhD Mojca Golobič  3,058 
7. Z5-5288  Regalp regionani razvoj in spremembe kulturne krajine: vrednotenje in prilagoditev politik eu in nac. politik za doseganje uravnotež... (slovene)   2003 - 2004  PhD Breda Mihelič  745 
8. V5-0782  Modeli dostopnosti in razvojnih možnosti kulturne dediščine (Slovene)   2004  Franc Zakrajšek  1,066 
9. V5-0721  Prenova mestnih središč: metodologija za usmerjanje prenove in dolgoročni razvoj mestnih središč v slovenskih mestih (Slovene)   2002 - 2004  PhD Breda Mihelič  2,139 
10. V5-0486  Kriteriji za razglašanje spomenikov državnega pomena (Slovene)   2001 - 2003  PhD Breda Mihelič  714 
11. L5-1580  Making of Modern Cities: Impact of Metropolitan Models on the Urban Planning of Slovenian Towns 1890-1945   1999 - 2001  PhD Breda Mihelič  281 
12. V5-0243  Problemi prostorskega planiranja (Slovene)   2000  PhD Breda Mihelič  1,366 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0100  Spatial planning   2009 - 2012  PhD Barbara Goličnik Marušić  5,012 
2. P5-0100  Spatial planning   2004 - 2008  PhD Breda Mihelič  3,748 
3. P0-0501-0505  Prostorsko planiranje (Slovene)   2001 - 2003  PhD Breda Mihelič  4,567 
Views history
Favourite