Loading...
PhD Jana Boben

PhD Jana Boben
no.: 22614 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail jana.bobenat signmf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
Keywords
Tissue cultures, micribuology, virology, molecular biology, serology
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
186
CImax
54
h10
6
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 28, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 296  241  30.13 
Scopus 11  391  296  26.91 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Microbiology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2006 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:0%)  University of Ljubljana, Faculty of Medicine  Institute of Microbiology and Immunology  1/1/2010  Analyst  Researcher  Teaching Assistant with Doctorate 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J3-4168  Pathogenomics and systems biology of new virulence factors in pathogenic bacteria   2012  PhD Dušan Kordiš  2,128 
2. V4-0523  Karakterizacija novih bakterijskih in fitoplazemskih bolezni, ki ogrožajo sadno drevje; razvoj metod za detekcijo povzročiteljev in is (Slovene)   2008  PhD Maja Ravnikar  6,001 
3. V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)   2007 - 2008  PhD Irena Mavrič Pleško  5,424 
4. V4-0343  Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst - pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne? (Slovene)   2007 - 2008  PhD Nikita Fajt  4,691 
5. M1-0145  Razvoj metod za določanje virusov v pitnih vodah v primeru terorističnega napada in naravnih nesrečah (Slovene)   2006 - 2008  PhD Kristina Gruden  5,236 
6. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   2007 - 2008  PhD Vladimir Meglič  8,770 
7. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel  9,624 
8. L4-6050  Development of quantitative real-time PCR for virus determination after purification procedure using monolithic cromatographic supports (CIM®)   2004 - 2007  PhD Aleš Štrancar  3,782 
9. V4-0872  Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte (Slovene)   2004 - 2006  PhD Gregor Urek  3,987 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0165  Plant Physiolgy and Biotechnolgy   2004 - 2006  PhD Maja Ravnikar  4,007 
2. P0-0505-0105  Rastlinska fiziologija in biotehnologija (Slovene)   2003  PhD Maja Ravnikar  2,999 
Views history
Favourite