Loading...
PhD Gregor Urek

PhD Gregor Urek
no.: 05672 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail gregor.urekat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Nematology, ecology
Points
375.16
A''
40
A'
40
A1/2
122.35
CI10
598
CImax
67
h10
13
A1
1.14
A3
2
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 28, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 54  583  508  9.41 
Scopus 65  728  639  9.83 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Melita Theuerschuh  Bologna doctoral studies  11/1/2011 - 4/6/2016  34421 
2 PhD Janja Lamovšek  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 12/22/2015  32020 
3 PhD Polona Strajnar  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 1/11/2012  28397 
4 Aleš Pajmon  Master's degree  10/1/1997 - 3/31/2000  16212 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Field crops  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1982 
Master's degree    Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1987 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  12/19/1983  Nematological laboratory    Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Andrej Simončič  11,259 
2. V4-1802  Management of spotted wing drosophila (Drosophila suzukii) with low risk methods   2018 - 2021  PhD Jaka Razinger  5,674 
3. V4-1811  Using Sentinel satellite imagery and selected other remote sensing sources for controlling direct payments in agriculture   2018 - 2020  PhD Uroš Žibrat  2,651 
4. V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia   2016 - 2019  PhD Andrej Simončič  5,614 
5. V4-1602  Use of low risk plant protection methods in vegetable production   2016 - 2019  PhD Jaka Razinger  4,251 
6. L4-7520  Utilization of common bean genetic resources for sustainable crop improvement and healthy food   2016 - 2018  PhD Vladimir Meglič  5,442 
7. L4-5525  Epidemiology and Biodiversity Studies of Plant Pathogens   2013 - 2016  PhD Maja Ravnikar  5,767 
8. J4-5527  Genomic / transcriptomic approaches to fungus-pest interactions and biological control   2013 - 2016  PhD Hans-Josef Schroers  2,502 
9. V4-1103  Grapevine yellows: methods for their early detection and control   2011 - 2014  PhD Marina Dermastia  6,357 
10. V4-1075  Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Slovene)   2010 - 2013  PhD Saša Širca  5,371 
11. V4-1068  Biofumigacija kot alternativa kemičnem zatiranju talnih škodljivih organizmov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Sebastjan Radišek  4,062 
12. V4-1074  Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Gregor Urek  4,372 
13. L4-1021  Can global climate changes influence the settlement of tropic plant parasitic species new to Slovenia, the example of Meloidogyne ethiopica?   2008 - 2011  PhD Gregor Urek  2,776 
14. V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)   2007 - 2009  PhD Irena Mavrič Pleško  5,357 
15. V4-0328  Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska sredstva (Slovene)   2006 - 2009  PhD Gregor Urek  3,676 
16. V4-0324  Karakterizatcija patotipov rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostochiensis in ovrednotenje raznolikosti (polimorfizmov) virulentnih genov (Slovene)   2007 - 2008  PhD Barbara Gerič Stare  2,694 
17. V4-0336  Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji (Slovene)   2007 - 2008  PhD Miran Lakota  5,746 
18. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   2007 - 2008  PhD Maja Jurc  6,938 
19. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel  9,506 
20. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   2007  PhD Dušan Jurc  5,971 
21. J4-6275  Diversity and mycotoxins of fungi causing apple core rot   2004 - 2007  PhD Hans-Josef Schroers  2,064 
22. L4-6310  Further research of Raspberry bushy dwarf virus, newly discovered virus of grapevine   2004 - 2007  PhD Mojca Viršček Marn  1,484 
23. J4-6307  The role of nematode xiphinema rivesi dalmasso, 1969 for transmission of nepoviruses   2004 - 2007  PhD Gregor Urek  1,947 
24. L4-6477  Usage of entomopathogenic nematodes in plant protection - the method optimization   2004 - 2007  PhD Lea Milevoj  2,776 
25. V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)   2004 - 2006  PhD Gregor Urek  3,879 
26. V4-0885  Izdelava podlag, priprava podatkov ter izdelava scenarija za modele FOCUS za namen ocenjevanja tveganja za okolje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2006  PhD Andrej Simončič  4,759 
27. V4-0884  Ostanki ditiokarbamatov v krompirju slovenskih tržnih pridelovalcev v odvisnosti od načina pridelave (Slovene)   2003 - 2006  PhD Ana Gregorčič  3,793 
28. V4-0872  Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte (Slovene)   2003 - 2006  PhD Gregor Urek  3,942 
29. V1-0912  Vpeljava modelov FOCUS v Sloveniji za namen ocenjevanja tveganja za onesnaževanje vode pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Slovene)   2005 - 2006  PhD Andrej Simončič  3,103 
30. L4-6294  Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih glukozinolatov (Slovene)   2004 - 2005  PhD Matej Stopar  4,072 
31. V4-0461  Postopki nadziranja in diagnosticiranja nekaterih nevarnih škodljivih organizmov ter študij populacij na različnih geografskih območjih (Slovene)   2002 - 2005  PhD Gregor Urek  4,283 
32. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2003 - 2005  PhD Jože Verbič  8,860 
33. J4-3278  Role of weeds and vectors of PPV for sharka spread in Slovenia   2002 - 2004  PhD Mojca Viršček Marn  2,218 
34. V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)   2001 - 2003  PhD Andrej Simončič  6,322 
35. V4-0389  Proučevanje eliminacije bakterijskih patogenov v trničarstvu (agrobacterium sp.) (Slovene)   2000 - 2003  PhD Gregor Urek  1,706 
36. V4-0284  Izgradnja poenotenega sistema za spremljanje in analizo škodljivih organizmov v kmetijstvu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Gregor Urek  4,229 
37. L4-1217  Genetic variability of Slovenian phaseous populations and influence of specific genotypes on Dithylencus dipsaci(KUHN, 1857) FILIPJEV, 1936 and Colletotrichum Lindemuthianum (Sacc. et magn.) Bri. et Cav. population growth   1999 - 2001  PhD Gregor Urek  2,182 
38. J4-8596  The influence of pesticides and other chemical substances on soil nematopopulation of apple orchards   1998 - 1999  PhD Ana Gregorčič  1,573 
39. L4-8795  Developing a model of interactive multimedia information system   1997 - 1999  PhD Lea Milevoj  2,891 
40. L4-8591  Qick detection of plant mycoplasma with dapi method   1997 - 1999    1,514 
41. V4-9133  Karta geografske razprostranjenosti fitopatogenih in fitofagnih organizmov v Sloveniji (Slovene)   1997 - 1999  PhD Gregor Urek  4,700 
42. J4-7060  Integrirana fitomedicina v Sloveniji II. (Slovene)   1995 - 1998  PhD Jože Maček  4,585 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0431  Next Generation Agriculture   2022 - 2024  PhD Jaka Razinger  5,501 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   2018 - 2021  PhD Vladimir Meglič  5,242 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   2013 - 2017  PhD Vladimir Meglič  5,049 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   2009 - 2012  PhD Matej Stopar  9,860 
5. P4-0133  Sustainable Agriculture   2004 - 2008  PhD Matej Stopar  10,309 
6. P0-0502-0401  Plant protection, environment and agricultural area   2001 - 2003  PhD Gregor Urek  3,077 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. FP7-REGPOT-CROPSUSTAIN-316205  Integrated Approaches for Sustainable Crop Production in Slovenia: Resisting Global Changes   10/1/2012 - 3/31/2016  Gregor Urek   
2. FP7-KBBE-PURE-265865  Pesticide Use-and-risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest Management   3/1/2011 - 2/28/2015  Gregor Urek   
Views history
Favourite