Loading...
PhD Gregor Urek

PhD Gregor Urek
no.: 05672 source: ARRS

researcher – active in research organisation
E-mail gregor.urekat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Nematology, ecology
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
491.02
A''
57.02
A'
57.02
A1/2
167.85
CI10
518
CImax
54
h10
12
A1
1.5
A3
7.77
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 2, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 51  494  424  8.31 
Scopus 61  621  538  8.82 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Melita Theuerschuh  Bologna doctoral studies  11/1/2011 - 4/6/2016  34421 
2 PhD Janja Lamovšek  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 12/22/2015  32020 
3 PhD Polona Strajnar  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 1/11/2012  28397 
4 Aleš Pajmon  Master's degree  10/1/1997 - 3/31/2000  16212 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Field crops  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1982 
Master's degree    Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1987 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  12/19/1983  Nematological laboratory   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Andrej Simončič  10,658 
2. V4-1802  Management of spotted wing drosophila (Drosophila suzukii) with low risk methods   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Jaka Razinger  5,296 
3. V4-1811  Using Sentinel satellite imagery and selected other remote sensing sources for controlling direct payments in agriculture   11/1/2018 - 4/30/2020  PhD Uroš Žibrat  2,465 
4. V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Andrej Simončič  5,306 
5. V4-1602  Use of low risk plant protection methods in vegetable production   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Jaka Razinger  3,977 
6. L4-7520  Utilization of common bean genetic resources for sustainable crop improvement and healthy food   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Vladimir Meglič  5,156 
7. L4-5525  Epidemiology and Biodiversity Studies of Plant Pathogens   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Maja Ravnikar  5,443 
8. J4-5527  Genomic / transcriptomic approaches to fungus-pest interactions and biological control   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Hans-Josef Schroers  2,345 
9. V4-1103  Grapevine yellows: methods for their early detection and control   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Marina Dermastia  6,058 
10. V4-1075  Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Saša Širca  5,051 
11. V4-1068  Biofumigacija kot alternativa kemičnem zatiranju talnih škodljivih organizmov (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Sebastjan Radišek  3,872 
12. V4-1074  Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji (Slovene)   10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Gregor Urek  4,195 
13. L4-1021  Can global climate changes influence the settlement of tropic plant parasitic species new to Slovenia, the example of Meloidogyne ethiopica?   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Gregor Urek  2,625 
14. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Dušan Jurc  5,586 
15. V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)   1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Irena Mavrič Pleško  5,087 
16. V4-0328  Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska sredstva (Slovene)   1/1/2006 - 1/30/2009  PhD Gregor Urek  3,539 
17. V4-0324  Karakterizatcija patotipov rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostochiensis in ovrednotenje raznolikosti (polimorfizmov) virulentnih genov (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Barbara Gerič Stare  2,567 
18. V4-0336  Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Miran Lakota  5,523 
19. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Maja Jurc  6,590 
20. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Jana Žel  9,127 
21. L4-6294  Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih glukozinolatov (Slovene)   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Matej Stopar  3,936 
22. J4-6275  Diversity and mycotoxins of fungi causing apple core rot   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Hans-Josef Schroers  1,992 
23. L4-6310  Further research of Raspberry bushy dwarf virus, newly discovered virus of grapevine   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Mojca Viršček Marn  1,444 
24. J4-6307  The role of nematode xiphinema rivesi dalmasso, 1969 for transmission of nepoviruses   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Gregor Urek  1,890 
25. L4-6477  Usage of entomopathogenic nematodes in plant protection - the method optimization   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Lea Milevoj  2,689 
26. V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Gregor Urek  3,749 
27. V4-0885  Izdelava podlag, priprava podatkov ter izdelava scenarija za modele FOCUS za namen ocenjevanja tveganja za okolje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Andrej Simončič  4,578 
28. V4-0884  Ostanki ditiokarbamatov v krompirju slovenskih tržnih pridelovalcev v odvisnosti od načina pridelave (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Ana Gregorčič  3,663 
29. V4-0872  Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Gregor Urek  3,788 
30. V1-0912  Vpeljava modelov FOCUS v Sloveniji za namen ocenjevanja tveganja za onesnaževanje vode pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Slovene)   9/1/2004 - 2/28/2006  PhD Andrej Simončič  2,994 
31. V4-0461  Postopki nadziranja in diagnosticiranja nekaterih nevarnih škodljivih organizmov ter študij populacij na različnih geografskih območjih (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2005  PhD Gregor Urek  4,168 
32. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Jože Verbič  8,582 
33. J4-3278  Role of weeds and vectors of PPV for sharka spread in Slovenia   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Mojca Viršček Marn  2,147 
34. V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Andrej Simončič  6,154 
35. V4-0389  Proučevanje eliminacije bakterijskih patogenov v trničarstvu (agrobacterium sp.) (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Gregor Urek  1,671 
36. V4-0284  Izgradnja poenotenega sistema za spremljanje in analizo škodljivih organizmov v kmetijstvu (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Gregor Urek  4,097 
37. L4-1217  Genetic variability of Slovenian phaseous populations and influence of specific genotypes on Dithylencus dipsaci(KUHN, 1857) FILIPJEV, 1936 and Colletotrichum Lindemuthianum (Sacc. et magn.) Bri. et Cav. population growth   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Gregor Urek  2,098 
38. L4-8795  Developing a model of interactive multimedia information system   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Lea Milevoj  2,791 
39. L4-8591  Qick detection of plant mycoplasma with dapi method   1/1/1997 - 12/31/1999    1,456 
40. J4-8596  The influence of pesticides and other chemical substances on soil nematopopulation of apple orchards   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Ana Gregorčič  1,542 
41. V4-9133  Karta geografske razprostranjenosti fitopatogenih in fitofagnih organizmov v Sloveniji (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/1999  PhD Gregor Urek  4,547 
42. J4-7060  Integrirana fitomedicina v Sloveniji II. (Slovene)   1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Jože Maček  4,508 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0431  Next Generation Agriculture   1/1/2022 - 12/31/2027  PhD Jaka Razinger  5,070 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Vladimir Meglič  4,855 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Vladimir Meglič  4,750 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Matej Stopar  9,479 
5. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Matej Stopar  9,956 
6. P0-0502-0401  Plant protection, environment and agricultural area   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Gregor Urek  2,999 
International projects
no. Code Title Period Head
1. FP7-REGPOT-CROPSUSTAIN-316205  Integrated Approaches for Sustainable Crop Production in Slovenia: Resisting Global Changes   10/1/2012 - 3/31/2016  Gregor Urek   
2. FP7-KBBE-PURE-265865  Pesticide Use-and-risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest Management   3/1/2011 - 2/28/2015  Gregor Urek   
Views history
Favourite