Loading...
PhD Primož Dolenc

PhD Primož Dolenc
no.: 24565 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.02.02  Social sciences  Economics  Business sciences 
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
86.58
A''
0
A'
59.84
A1/2
59.84
CI10
61
CImax
12
h10
6
A1
0.31
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 1, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 10  71  66  6.6 
Scopus 14  74  67  4.79 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1999 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2002 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2006 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-4233  LEGAL AND ECONOMICS ASPETS OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR AS A TOOL FOR OVERCOME ECONOMIC AND DEVELOPMENT CRISIS   2011 - 2014  PhD Rado Bohinc  4,092 
2. J5-4143  Theoretical Aspects and Empirical Analysis of Labour Market Impact of Flexicurity   2011 - 2014  PhD Milan Vodopivec  4,000 
3. V5-1043  Analiza povpraševanja po delu v Sloveniji v okviru modela strateškega prestrukturiranja podjetij (Slovene)   2010 - 2012  PhD Polona Domadenik Muren  3,661 
4. V5-1042  Ekonomski in pravni vidiki vzpostavitve in izvedbe prožne varnosti na trgu dela (Slovene)   2010 - 2012  PhD Marko Pahor  4,361 
5. V5-1044  Upravljanje z raznolikostjo v slovenskih podjetjih: raziskovalna analiza (Slovene)   2010 - 2012  PhD Boštjan Antončič  3,046 
6. V5-0468  Analiza institucionalne strukture trga dela v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Milan Vodopivec  3,870 
7. V5-0403  Vzpostavitev sistemov merjenja učinkovitost in uspešnost javnega sektorja v Sloveniji na mikro in makro nivoju (Slovene)   2008 - 2010  PhD Aleksander Aristovnik  4,197 
8. V5-0445  Financiranje visokega šolstva za tretje tisočletje (Slovene)   2008 - 2010  PhD Rok Strašek  6,706 
9. V5-0467  PDI model gospodarske rasti - sektorska realokacija dela in gospodarske rast (Slovene)   2008 - 2009  PhD Matjaž Novak  4,463 
10. V5-0284  Posodobitev socialnega zavarovanja in izboljšanje zaposljivosti starejših (Slovene)   2007 - 2008  PhD Milan Vodopivec  1,021 
11. M5-0184  Sektorska analiza ekonomske povezanosti Slovenske vojske in gospodarstva (Slovene)   2006 - 2008  PhD Egon Žižmond  3,472 
12. V5-0928  Analiza mobilnosti dela in fleksibilnosti sistema plač (Slovene)   2005  PhD Milan Vodopivec  1,679 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0049  Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (Slovene)   2009 - 2014  PhD Dušan Lesjak  9,394 
Views history
Favourite