Loading...
PhD Milan Vodopivec

PhD Milan Vodopivec
no.: 09745 source: ARIS

researcher – retired
E-mail Milan.Vodopivecat signgmail.com
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.00  Social sciences  Economics   
5.01.00  Social sciences  Educational studies   
Keywords
labor market, unemployment insurance, active labor market programs, education
Points
191.46
A''
26.17
A'
166.25
A1/2
166.25
CI10
324
CImax
58
h10
10
A1
0.75
A3
0.03
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 27  474  453  16.78 
Scopus 31  689  661  21.32 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 Nejc Cvörnjek  Bologna doctoral studies  10/1/2015 - 9/30/2021  38178 
2 PhD Aleš Trunk  Bologna doctoral studies  1/1/2014 - 6/20/2018  36490 
3 PhD Matija Vodopivec  Bologna doctoral studies  12/1/2011 - 5/31/2016  34620 
4 PhD Suzana Laporšek  Uniform doctoral studies  10/1/2009 - 10/9/2014  32173 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1978 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1984 
Doctor's degree  Ph. D.   Economics  US 1989 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-8232  The impact of labour market events on health status   2017 - 2020  PhD Milan Vodopivec  2,069 
2. J5-4143  Theoretical Aspects and Empirical Analysis of Labour Market Impact of Flexicurity   2011 - 2014  PhD Milan Vodopivec  4,043 
3. V5-1043  Analiza povpraševanja po delu v Sloveniji v okviru modela strateškega prestrukturiranja podjetij (Slovene)   2011 - 2012  PhD Polona Domadenik Muren  3,724 
4. V5-1041  Instutucionalna evalvacija Zavoda RS za zaposlovanje (Slovene)   2010 - 2012  PhD Milan Vodopivec  1,296 
5. J5-2130  STRUKTURNE SPREMEMBE, TRENDI SPECIALIZACIJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ (Slovene)   2009 - 2011  PhD Štefan Bojnec  3,267 
6. V5-0468  Analiza institucionalne strukture trga dela v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Milan Vodopivec  3,938 
7. V5-0445  Financiranje visokega šolstva za tretje tisočletje (Slovene)   2008 - 2010  PhD Rok Strašek  6,811 
8. V5-0444  Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis) (Slovene)   2008 - 2010  PhD Nada Trunk Širca  3,395 
9. V5-0420  Nacionalno ogrodje visokošolskih kvalifikacij (Slovene)   2008 - 2009  PhD Zvone Vodovnik  4,970 
10. V5-0467  PDI model gospodarske rasti - sektorska realokacija dela in gospodarske rast (Slovene)   2008 - 2009  PhD Matjaž Novak  4,487 
11. J5-9316  Lifelong learning and the quality of life in later life periods   2007 - 2008  PhD Milan Vodopivec  1,981 
12. V5-0284  Posodobitev socialnega zavarovanja in izboljšanje zaposljivosti starejših (Slovene)   2006 - 2008  PhD Milan Vodopivec  1,026 
13. V5-0224  Sistem financiranja terciarnega izobraževanja, njegova pravičnost in ekonomska učinkovitost (Slovene)   2008  PhD Milena Bevc  2,785 
14. V5-0225  Abstraktna struktura kot izdelani oz. optimalni model mreže visokega šolstva (Slovene)   2006 - 2008  PhD Rok Strašek  1,726 
15. L5-7120  Accreditation of Non-Formal and Informal Learning at Higher-Education   2005 - 2007  PhD Milan Vodopivec  2,357 
16. V5-0928  Analiza mobilnosti dela in fleksibilnosti sistema plač (Slovene)   2004 - 2005  PhD Milan Vodopivec  1,681 
17. L5-3034  Introduction of "conditional fee" into higher education   2002  PhD Sergij Gabršček  797 
18. L5-3347  The effects of the change of the Slovenian unemployment insurance law   2002  PhD Milan Vodopivec  335 
19. L5-0323  Prilagajanje slovenskega trga dela tržnemu gospodarjenju (Slovene)   1999 - 2001  PhD Milan Vodopivec  264 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0049  Management of education and employability in knowledge society   2019 - 2022  PhD Dušan Lesjak  8,805 
2. P5-0049  Management of education and emloyment in knowledge society   2015 - 2018  PhD Dušan Lesjak  9,100 
3. P5-0049  Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (Slovene)   2009 - 2014  PhD Dušan Lesjak  9,478 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. DG Employment, Social Affairs and Inclusion-DG  DG - Development of reform strategies for social protection in Slovenia   10/1/2015 - 9/30/2017  Milan Vodopivec   
Views history
Favourite