Loading...
PhD Marko Pahor

PhD Marko Pahor
no.: 19248 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 589 26 29
E-mail marko.pahorat signef.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.02.02  Social sciences  Economics  Business sciences 
Keywords
Economics, economic sciences, business sciences, statistics, finance
Points
445.34
A''
97.34
A'
264.71
A1/2
274.71
CI10
191
CImax
25
h10
8
A1
1.61
A3
1.53
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 23, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  168  145  6.59 
Scopus 27  232  206  7.63 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. A. Economics  Economics  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1998 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2001 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2003 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (20%, RD:20%)  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB)  Research Centre of the Faculty of Economics  11/1/1998  Full professor  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-2246  Impact of sports / physical activity on economic and social health costs   2022 - 2023  PhD Daša Farčnik  2,674 
2. J5-7387  Influence of formal and informal corporate communications on capital markets   2016 - 2018  PhD Aljoša Valentinčič  2,782 
3. J5-5536  Comparative analysis of enterprises’ reactions to external shocks in countries of Southeast Europe, PIGS, and »core European countries«   2013 - 2016  PhD Janez Prašnikar  7,038 
4. J5-4169  Analysis of firm-level investment in tangible and intangible capital from the perspective of future competitive advantages of Slovene firms   2011 - 2012  PhD Janez Prašnikar  7,778 
5. V1-1003  Stroški in napake v uradnih anketah (Slovene)   2011 - 2012  PhD Mojca Bavdaž  2,401 
6. V5-1043  Analiza povpraševanja po delu v Sloveniji v okviru modela strateškega prestrukturiranja podjetij (Slovene)   2010 - 2012  PhD Polona Domadenik Muren  3,614 
7. V5-1042  Ekonomski in pravni vidiki vzpostavitve in izvedbe prožne varnosti na trgu dela (Slovene)   2010 - 2012  PhD Marko Pahor  4,315 
8. V5-0466  Spremljanje in predvidevanje potreb po kompetencah (Slovene)   2008 - 2010  PhD Marko Pahor  2,070 
9. V5-0445  Financiranje visokega šolstva za tretje tisočletje (Slovene)   2008 - 2010  PhD Rok Strašek  6,625 
10. V5-0413  Oblikovanje modela merjenja uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij (Slovene)   2008 - 2009  PhD Tanja Mihalič  5,307 
11. V5-0920  Oblikovanje modela za povezovanje turističnih produktov v širšo mednarodno turistično območje. Povezovanje turističnih destinacij na območju Severnega Jadra (Slovene)   2005  PhD Janez Prašnikar  3,602 
12. V5-0606  Primerjalna analiza investicijskega obnašanja slovenskih podjetij z vidika kratkoročnih in dolgoročnih vplivov na gospodarsko rast (Slovene)   2004  PhD Janez Prašnikar  1,845 
13. L5-3462  New entry and economic performance of Slovenian' firms on SouthEast markets (markets of former Yugoslavia)   2002 - 2004  PhD Irena Vida  11,877 
14. V5-0519  Analiza obnašanja slovenskih podjetij v obdobju 1996-2005 (Slovene)   2003  PhD Janez Prašnikar  3,183 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite