Loading...
PhD Tomaž Skrbinšek

PhD Tomaž Skrbinšek
no.: 25992 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
1.05.00  Natural sciences and mathematics  Biochemistry and molecular biology   
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
213.05
A''
14.11
A'
64.64
A1/2
125.43
CI10
1,676
CImax
1,085
h10
15
A1
0.7
A3
7.38
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 29, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 33  1,727  1,595  48.33 
Scopus 33  1,834  1,694  51.33 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (90%, RD:90%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Research Group for Animal Ecology 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V1-2228  Identification of plant and animal species in food chain using DNA barcoding and metabarcoding   2022 - 2023  PhD Tomaž Skrbinšek  1,399 
2. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   2021 - 2023  PhD Tine Grebenc  7,687 
3. V1-2031  Carnivores affect ungulates: determination of species-specific predation rate and the importance for management of wild large mammals in Slovenia   2020 - 2021  PhD Ivan Kos  2,993 
4. N1-0096    2019  PhD Peter Trontelj  842 
5. J4-7362  Development of a multi-method approach to study wildlife behavior: investigating human-bear conflicts in contrasting landscapes of Europe   2016 - 2018  PhD Klemen Jerina  3,240 
6. V1-1626  Distribution, abundance, population trends and potentional expansion of golden jackal (Canis aureus L.) v Sloveniji   2016 - 2018  PhD Ivan Kos  2,335 
7. L1-6731  Toward the conservation of the European cave salamander (Proteus anguinus): monitoring guidelines, current status estimation and identification of evolutionarily significant units   2014 - 2017  PhD Peter Trontelj  1,462 
8. V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jernej Jogan  10,550 
9. L1-2196  Računska orodja za varstveno genetiko in genetski monitoring rjavega medveda (Ursus arctos) (Slovene)   2009 - 2012  PhD Peter Trontelj  1,449 
10. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2009 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,763 
11. V4-0497  Prostorsko-populacijska dinamika prostoživečih živali v slovenskih gozdovih kot posledica klimatskih sprememb (Slovene)   2008 - 2010  PhD Ivan Kos  4,166 
12. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   2007 - 2008  PhD Tine Grebenc  4,554 
13. M1-0148  Naravovarstveno ovrednotenje izbranih vojaških območij v Sloveniji: Primerjalna študija z referenčnimi območji (Slovene)   2007  PhD Davorin Tome  5,461 
14. J1-6199  Copper homeostasis in the digestive glands of crustacea   2005 - 2007  PhD Boris Sket  1,880 
15. L1-6484  Conservation genetics of bear, red deer and lynx in Slovenia   2005 - 2007  PhD Peter Trontelj  3,294 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0184  Integrative zoology and speleobiology   2020 - 2023  PhD Cene Fišer  4,120 
2. P1-0184  Integrative zoology and speleobiology   2015 - 2019  PhD Cene Fišer  4,608 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite