Loading...
PhD Jožef Vižintin

PhD Jožef Vižintin
no.: 00812 source: ARIS

researcher – retired
E-mail joze.vizintinat signtint.fs.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
2.11.03  Engineering sciences and technologies  Mechanical design  Special development know-how 
Keywords
Wear, lubrication, friction, maintenance, technical diagnostic, surface engineering
Points
23.53
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
2,656
CImax
233
h10
28
A1
0.06
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 1, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 106  3,501  3,063  28.9 
Scopus 146  4,467  3,925  26.88 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 Jurij Kern  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 2/28/2013  35398 
2 PhD Gabrijel Peršin  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 12/20/2013  32080 
3 Anton Urevc  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 11/30/2013  30907 
4 MSc Blaž Suhač  Master's degree  11/1/2005 - 4/30/2008  26560 
5 PhD Boštjan Zajec  Doctoral degree  10/1/2003 - 9/30/2005  24461 
6 Denis Hren  Doctoral degree  10/1/2000 - 10/31/2003  20660 
7 PhD Anton Vezjak  Doctoral degree  10/1/2000 - 3/31/2003  19047 
8 PhD Marjan Trstenjak  Doctoral degree  11/1/1995 - 10/31/1999  15697 
9 MSc Robert Šraj  Master's degree  6/1/1994 - 5/31/1997  14883 
10 Aleš Arnšek  Doctoral degree  12/20/1993 - 10/14/1999  14557 
11 PhD Mitjan Kalin  Doctoral degree  12/20/1993 - 12/31/1998  14556 
12 MSc Igor Lipušček  Master's degree  1/1/1991 - 12/31/1993  11701 
13 SAMO KOSMAČ  Master's degree  4/1/1989 - 3/31/1992  10538 
14 PhD Milan Kambič  Master's degree  12/2/1987 - 12/1/1990  01163 
15 MSc MIRKO ANŽELJ  Master's degree  4/1/1986 - 3/31/1990  04303 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Construction  SI University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering 1972 
Master's degree  Master of Science  Computer Science and Information Technology  SI University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering 1975 
Doctor's degree  Ph. D.   Computer Science and Information Technology  SI University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering 1979 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L2-4160  Prognostics and health management of mechanical drives based on novel MEMS sensor networks   2011 - 2014  PhD Jožef Vižintin  3,804 
2. L2-2110  Integrirani Diagnostični Sistem za Pogonske sklope (Slovene)   2009 - 2012  PhD Jožef Vižintin  3,498 
3. J2-2115  Uporaba nanodelcev kot aditivov v mazivih in tornih materialih (Slovene)   2009  PhD Mitjan Kalin  4,885 
4. J2-9631  Mechanisms and formation of tribological nanolayers in boundary lubrication of DLC coatings   2007 - 2009  PhD Mitjan Kalin  2,792 
5. V4-0383  Proizvodnja surovin in izdelava biodizla in biomaziv za potrebe slovenskega trga (Slovene)   2008 - 2009  PhD Barbara Čeh  4,363 
6. L2-9407  Developement of components and systems of Water power-control hydraulics   2007 - 2008  PhD Jožef Pezdirnik  2,770 
7. L2-7298  An intelligent system for condition monitoring of rotating machinery   2005 - 2008  PhD Jožef Vižintin  2,208 
8. M2-0125  Pametne funkcionalne prevleke za povečanje obstojnosti struktur in komponent za obrambne namene (Slovene)   2006 - 2008  PhD Peter Panjan  10,463 
9. L2-6590  Possibilities for oil-free or micro-nano lubricated tribological systems   2004 - 2007  PhD Jožef Vižintin  2,650 
10. M2-0014  Razvoj sistema s hitrotekočo digitalno barvno kamero za uporabo pri preučevanju strelnega orožja (Slovene)   2004 - 2006  PhD Iztok Golobič  3,709 
11. L2-5107  Development of the brake pads for the brakes using C/C-SiC composite disks   2003 - 2005  PhD Mitjan Kalin  2,189 
12. L2-1470  Varen in okolju prijazen traktor za kmetijstvo v omejenih razmerah (Slovene)   1999 - 2001  PhD Niko Herakovič  9,392 
13. J2-0738  Raziskava vplivov maziva na utrujanje Si3N4 pri kotaljenju (Slovene)   1998 - 2001  PhD Jožef Vižintin  2,906 
14. L2-8557  Integrated diagnostic methods   1999  PhD Jožef Vižintin  2,142 
15. J2-7161  Raziskava vplivov mehanske obdelave površine na utrujanje silicijevega nitrida pri kotaljenju (Slovene)   1995 - 1998  PhD Jožef Vižintin  2,154 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P2-0231  TRIBOLOGY   2009 - 2014  PhD Mitjan Kalin  4,066 
2. P2-0231  TRIBOLOGY   2004 - 2008  PhD Jožef Vižintin  2,893 
3. P0-0510-0782  Tribology   2001 - 2003  PhD Jožef Vižintin  2,901 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. EUREKA-project/id/5800  Surface Engineering for Sustainable Production and Products   1/1/2010 - 12/31/2015  Jožef Vižintin   
2. ERA NET-SiNACERDI  Sibased Nanostructured composite materials and reinforced ductile iron for high wear application   1/1/2011 - 12/31/2014     
3. ESRR-KC STV  Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja   1/1/2010 - 12/31/2013     
4. EUREKA-project/id/3603  European Network For Industrial Wear Prevention   1/1/2005 - 12/31/2010  Jožef Vižintin   
5. EUREKA-project/id/3932  Production technology optimization for rollers from Semi High Speed Steel   1/1/2007 - 12/31/2009  Jožef Vižintin   
6. FP4-INCO-47283  Environmental friendly lubricants in deep drawing of steel sheet metal   2/1/1999 - 1/31/2002  Jožef Vižintin   
Views history
Favourite