Loading...
PhD Barbara Čeh

PhD Barbara Čeh
no.: 18132 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.00.00  Biotechnical sciences     
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
Keywords
production systems, sistainable agriculture, crops production, soil cultivation, malting barley
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
360.81
A''
21.34
A'
49.69
A1/2
129.44
CI10
326
CImax
116
h10
8
A1
1.09
A3
4.33
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 1, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  315  295  13.41 
Scopus 24  354  330  13.75 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Field crops  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1996 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Institute of Hop Research and Brewing  RG for Plants, Soil and Environment  1/1/2006  Research associate   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. N4-0270  Development of eco-sustainable systemic technologies and strategies in key Mediterranean crops systems, contributing the small farming socio-economic resilience.   7/1/2022 - 6/30/2025  PhD Sebastjan Radišek  1,222 
2. V4-1611  Cultivation of industrial hemp (Cannabis sativa L.) in Slovenia   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Barbara Čeh  7,558 
3. V4-1405  Development of technologies for preventing new viroid diseases of hop   7/1/2014 - 12/31/2016  PhD Sebastjan Radišek  3,303 
4. V4-1412  Providing competitiveness of Slovenian hop growing with flavour hop varieties selection   7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Andreja Čerenak  2,365 
5. V4-1138  Introduction of alternative crops with high content of polyunsaturated fatty acids in the crop rotation, functional use of seeds, oil and secondary products in Slovenia   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Barbara Čeh  3,027 
6. V4-1112  The use of hops as alternative functional ingridient in animal nutrition   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Andreja Čerenak  3,135 
7. V4-1131  Sustainable use of water to streanghten plant production potential in Slovenia   10/1/2011 - 3/31/2013  PhD Marina Pintar  3,268 
8. V4-1068  Biofumigacija kot alternativa kemičnem zatiranju talnih škodljivih organizmov (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Sebastjan Radišek  3,872 
9. V4-0483  Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh (Slovene)   1/1/2008 - 1/30/2011  PhD Barbara Čeh  4,446 
10. V4-0476  Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Andreja Čerenak  2,712 
11. V4-0383  Proizvodnja surovin in izdelava biodizla in biomaziv za potrebe slovenskega trga (Slovene)   4/1/2007 - 9/30/2009  PhD Barbara Čeh  4,208 
12. V4-0340  Razvoj in vpeljava sodobnih tehnologij za sanacijo tal na izkrčenih hmeljiščih zaradi okužb s karantensko boleznijo hmeljevo uvelostjo (Verticillium spp.) (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Sebastjan Radišek  3,173 
13. L4-6414  Biochemical markers of drought stress tolerance in hop plants   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Andreja Čerenak  2,467 
14. V4-0105  Dolgoročni vpliv gospodarjenja na vsebnost humusa in fizikalnih lastnosti tal ter na rodovitnost njiv v dveh ekoloških območjih Slovenije (Slovene)   9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Anton Tajnšek  1,156 
15. V4-0309  Pridelovanje poljščin za varovanje naravnih virov (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Anton Tajnšek  1,420 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0121  Biochemical and Biophysical-chemical characterization of natural substances   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Nataša Poklar Ulrih  2,784 
2. P4-0121  Biochemical and biophysical characterization of natural compounds   1/1/2014 - 12/31/2017  PhD Nataša Poklar Ulrih  3,129 
3. P4-0121  Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi (Slovene)   1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Nataša Poklar Ulrih  3,828 
4. P4-0121  Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi (Slovene)   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Veronika Abram  3,261 
5. P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Branka Javornik  5,623 
6. P0-0512-0481  Integrated agronomy   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Anton Tajnšek  4,704 
Views history
Favourite