Loading...
PhD Barbara Čeh

PhD Barbara Čeh
no.: 18132 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.00.00  Biotechnical sciences     
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
Keywords
production systems, sistainable agriculture, crops production, soil cultivation, malting barley
Points
369.83
A''
21.34
A'
79.23
A1/2
153.94
CI10
412
CImax
137
h10
9
A1
1.15
A3
3.22
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 17, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 24  393  370  15.42 
Scopus 26  460  432  16.62 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Field crops  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1996 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Institute of Hop Research and Brewing  RG for Plants, Soil and Environment  1/1/2006  Research associate  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2203  Evaluation of genotypes and develoment of crossing families for resistance studies of hop Humulus lupulus L. to severe viroid hop stunting disease   2022 - 2024  PhD Andreja Čerenak  2,404 
2. N4-0270  Development of eco-sustainable systemic technologies and strategies in key Mediterranean crops systems, contributing the small farming socio-economic resilience.   2022 - 2024  PhD Sebastjan Radišek  1,310 
3. V4-2207  Possibilities of herbs production in Slovenia   2022 - 2024  PhD Barbara Čeh  3,005 
4. V4-1611  Cultivation of industrial hemp (Cannabis sativa L.) in Slovenia   2016 - 2019  PhD Barbara Čeh  8,003 
5. V4-1405  Development of technologies for preventing new viroid diseases of hop   2014 - 2016  PhD Sebastjan Radišek  3,466 
6. V4-1412  Providing competitiveness of Slovenian hop growing with flavour hop varieties selection   2014 - 2016  PhD Andreja Čerenak  2,528 
7. V4-1138  Introduction of alternative crops with high content of polyunsaturated fatty acids in the crop rotation, functional use of seeds, oil and secondary products in Slovenia   2011 - 2014  PhD Barbara Čeh  3,176 
8. V4-1112  The use of hops as alternative functional ingridient in animal nutrition   2011 - 2013  PhD Andreja Čerenak  3,356 
9. V4-1131  Sustainable use of water to streanghten plant production potential in Slovenia   2012 - 2013  PhD Marina Pintar  3,479 
10. V4-1068  Biofumigacija kot alternativa kemičnem zatiranju talnih škodljivih organizmov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Sebastjan Radišek  4,134 
11. V4-0483  Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh (Slovene)   2008 - 2011  PhD Barbara Čeh  4,679 
12. V4-0476  Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja (Slovene)   2008 - 2010  PhD Andreja Čerenak  2,928 
13. V4-0383  Proizvodnja surovin in izdelava biodizla in biomaziv za potrebe slovenskega trga (Slovene)   2007 - 2009  PhD Barbara Čeh  4,407 
14. V4-0340  Razvoj in vpeljava sodobnih tehnologij za sanacijo tal na izkrčenih hmeljiščih zaradi okužb s karantensko boleznijo hmeljevo uvelostjo (Verticillium spp.) (Slovene)   2007 - 2008  PhD Sebastjan Radišek  3,329 
15. L4-6414  Biochemical markers of drought stress tolerance in hop plants   2006 - 2007  PhD Andreja Čerenak  2,536 
16. V4-0105  Dolgoročni vpliv gospodarjenja na vsebnost humusa in fizikalnih lastnosti tal ter na rodovitnost njiv v dveh ekoloških območjih Slovenije (Slovene)   2005 - 2006  PhD Anton Tajnšek  1,208 
17. V4-0309  Pridelovanje poljščin za varovanje naravnih virov (Slovene)   2000 - 2001  PhD Anton Tajnšek  1,471 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite