Loading...
PhD Boris Jesih

PhD Boris Jesih
no.: 01965 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 200 18 76
E-mail boris.jesihat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.11.00  Social sciences  Ethnic studies   
5.06.00  Social sciences  Political science   
Keywords
National questions, ethnic minorites, ethic studies, political participation, Slovena in Carinthia
Points
242.78
A''
56.36
A'
56.36
A1/2
86.36
CI10
2
CImax
2
h10
1
A1
0.79
A3
0.09
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 18, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
    Political Science  SI 1980 
Master's degree    Political Science  SI 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Political Science  SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 2003 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Institute for Ethnic Studies  Institute for Ethnic Studies  9/1/2019  Research associate  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-3117  POLITICAL PARTICIPATION OF NATIONAL MINORITIES AND PERSONS BELONGING TO THEM: COMPARATIVE STUDY OF POLITICAL PARTICIPATION OF SLOVENE COMMUNITIES IN THE NEIGHBORING COUNTRIES OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA   2021 - 2024  PhD Mitja Žagar  3,207 
2. J5-4130  Minority protection and rights as factors of integration and diversity management: Case and comparative studies of countries of Central and South Eastern Europe   2012  PhD Mitja Žagar  2,982 
3. J6-0838  Language and Economics   2008 - 2011  PhD Sonja Novak-Lukanović  2,701 
4. J6-9446  Development opportunities of Slovenian border areas after the entrance of the Republic of Slovenia into the Schengen space   2008 - 2009  PhD Milan Bufon  3,798 
5. V5-0273  Razvojne možnosti slovenskih manjšin v sosednjih državah (Slovene)   2007 - 2008  PhD Jernej Zupančič  3,890 
6. J6-6070  International mobility of slovenian population and development of the identity   2004 - 2007  PhD Jernej Zupančič  3,341 
7. J5-6261  The role of national minorities in interethnic relations after Slovenia's joining the EU   2004 - 2007  PhD Boris Jesih  3,500 
8. V6-0118  Strategija RS za oblikovanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter opredelitev institucionalnih in razvojnih usmeritev po vstopu v EU (Slovene)   2005 - 2006  PhD Jernej Zupančič  8,557 
9. J5-3543  The proccesses of ethnic differentation in Slovenia: confronting the perceptions   2002 - 2004  PhD Irena Šumi  3,424 
10. V5-0533  Slovenija in nadaljni razvoj Evropske unije (Slovene)   2001 - 2003  PhD Jernej Zupančič  3,365 
11. J5-7782  Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru (Slovene)   1998 - 2001  PhD Albina Nećak-Lük  2,697 
12. J5-7776  Etnična razsežnost integracijskih procesov v pluralnih družbah ter upravljanje in razreševanje konfliktov (Slovene)   1998 - 2001  PhD Mitja Žagar  3,228 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite