Loading...
MSc Marko Čepon

MSc Marko Čepon
no.: 05096 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.01  Biotechnical sciences  Animal production  Genetics and selection 
4.02.03  Biotechnical sciences  Animal production  Ethology and technology in stock-breeding 
Keywords
animal breeding, cattle breeding, genetics, selection, growth, carcass quality
Points
61.15
A''
0
A'
0
A1/2
3.98
CI10
30
CImax
6
h10
4
A1
0.16
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 13  30  23  1.77 
Scopus 23  53  36  1.57 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agricultural Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1982 
Master's degree    Genetics and Selection  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (103%, RD:10%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Animal Breeding  7/18/1983  Lecturer  Assistant with Master's Degree  Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1613  THE INTRODUCTION OF GENOMIC SELECTION AND GENOTYPING IN DAIRY CATTLE BREED IN SLOVENIA   2016 - 2019  PhD Marija Klopčič  5,192 
2. V4-1415  Technological economic models of beef production on grassland   2014 - 2016  PhD Drago Babnik  4,445 
3. V4-1084  Uvedba genomske selekcije v slovensko govedorejo na primeru rjave pasme (Slovene)   2010 - 2012  PhD Gregor Gorjanc  2,864 
4. J4-9252  MAS for fattening, carcass, and meat quality traits in dual purpose cattle   2007 - 2010  PhD Milena Kovač  4,750 
5. L4-9301  Genetic evaluation of lifetime production   2007 - 2009  PhD Špela Malovrh  3,464 
6. J4-6191  Comparasion of statistical models for longitudinal data in animal breeding   2004 - 2007  PhD Milena Kovač  3,781 
7. V4-0883  Interakcija genotip-okolje za lastnosti mlečnosti v selekcijskem programu za govedo (Slovene)   2004 - 2006  PhD Betka Logar  3,720 
8. V4-0880  Analiza učinkovitosti selekcijskih programov domačih živali za prirejo mesa in vpliv na spremembe kakovosti proizvodov (Slovene)   2003 - 2006  PhD Milena Kovač  3,845 
9. V4-0740  Kakovost na travinju prirejenega mesa (Slovene)   2004 - 2005  PhD Silvester Žgur  3,590 
10. V4-0472  Kakovost jajc in perutninskega mesa iz sonaravnih rej (Slovene)   2002 - 2004  PhD Antonija Holcman  4,431 
11. V4-0457  Ohranitev dednih lastnosti visoko proizvodnih govejih plemenic okuženih z virusom IBR/IPV z metodo in-vitro pridobivanja zarodkov (Slovene)   2002 - 2004  PhD Marjan Kosec  2,662 
12. V4-0280  Prireja janjčjega mesa (Slovene)   2001  PhD Mihael Gajster  2,322 
13. V4-0282  Uvajanje prenosa zarodkov (MOET kot modela pri sanaciji visokoproizvodnjih rej govedi okuženih z virusom IBR/PV z namenom ohranjanja pl (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marjan Kosec  2,780 
14. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   1998 - 2001  PhD Milena Kovač  15,869 
15. L4-1378  Development of software and methods for prediction of breeding values   2000 - 2001  PhD Milena Kovač  2,329 
16. L4-1383  Kakovost prireje domačih živali v sonaravnih rejah v Sloveniji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Antonija Holcman  7,024 
17. J4-7449  Optimization of algorithms for evaluation of (restricted) maximum likelihood function for large systems with application in animal science   1999 - 2001  PhD Milena Kovač  4,005 
18. V4-0296  Vpliv lastnosti kolagena in druge kvalitativne lastnosti teletine (Slovene)   2000  PhD Slavko Čepin  3,251 
19. L4-8833  Pitovne in klavne lastnosti ter kakovost mesa piščancev različnega genotipa in iz različnih tehnologij reje (Slovene)   1997 - 1998  PhD Antonija Holcman  2,266 
20. L4-7389  Genetski in okoliški vplivi na količino in topnost kolagena kot najpomembnejšega dejavnika trdote govejega mesa (Slovene)   1996 - 1998  PhD Slavko Čepin  1,316 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0555-0481  Populacijska genetika in etologija (Slovene)   2002 - 2003  PhD Milena Kovač  4,950 
Views history
Favourite