Loading...
MSc Marko Čepon

MSc Marko Čepon
no.: 05096 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.01  Biotechnical sciences  Animal production  Genetics and selection 
4.02.03  Biotechnical sciences  Animal production  Ethology and technology in stock-breeding 
Keywords
animal breeding, cattle breeding, genetics, selection, growth, carcass quality
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
131.26
A''
0
A'
0
A1/2
33.57
CI10
28
CImax
5
h10
3
A1
0.37
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 1, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: NO)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 13  28  21  1.62 
Scopus 23  47  31  1.35 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Agricultural Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1982 
Master's degree    Genetics and Selection  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1994 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (103%, RD:10%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Animal Breeding  7/18/1983  Lecturer  Assistant with Master's Degree 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1613  THE INTRODUCTION OF GENOMIC SELECTION AND GENOTYPING IN DAIRY CATTLE BREED IN SLOVENIA   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Marija Klopčič  5,044 
2. V4-1415  Technological economic models of beef production on grassland   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Drago Babnik  4,222 
3. V4-1084  Uvedba genomske selekcije v slovensko govedorejo na primeru rjave pasme (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Gregor Gorjanc  2,795 
4. J4-9252  MAS for fattening, carcass, and meat quality traits in dual purpose cattle   7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Milena Kovač  4,559 
5. L4-9301  Genetic evaluation of lifetime production   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Špela Malovrh  3,343 
6. J4-6191  Comparasion of statistical models for longitudinal data in animal breeding   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Milena Kovač  3,680 
7. V4-0880  Analiza učinkovitosti selekcijskih programov domačih živali za prirejo mesa in vpliv na spremembe kakovosti proizvodov (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Milena Kovač  3,744 
8. V4-0883  Interakcija genotip-okolje za lastnosti mlečnosti v selekcijskem programu za govedo (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Betka Logar  3,567 
9. V4-0740  Kakovost na travinju prirejenega mesa (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Silvester Žgur  3,518 
10. V4-0472  Kakovost jajc in perutninskega mesa iz sonaravnih rej (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Antonija Holcman  4,360 
11. V4-0457  Ohranitev dednih lastnosti visoko proizvodnih govejih plemenic okuženih z virusom IBR/IPV z metodo in-vitro pridobivanja zarodkov (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Marjan Kosec  2,606 
12. V4-0280  Prireja janjčjega mesa (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Mihael Gajster  2,299 
13. V4-0282  Uvajanje prenosa zarodkov (MOET kot modela pri sanaciji visokoproizvodnjih rej govedi okuženih z virusom IBR/PV z namenom ohranjanja pl (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Marjan Kosec  2,714 
14. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   1/1/1998 - 9/30/2001  PhD Milena Kovač  15,584 
15. L4-1378  Development of software and methods for prediction of breeding values   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Milena Kovač  2,255 
16. L4-1383  Kakovost prireje domačih živali v sonaravnih rejah v Sloveniji (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Antonija Holcman  6,925 
17. J4-7449  Optimization of algorithms for evaluation of (restricted) maximum likelihood function for large systems with application in animal science   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Milena Kovač  3,962 
18. V4-0296  Vpliv lastnosti kolagena in druge kvalitativne lastnosti teletine (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2000  PhD Slavko Čepin  3,205 
19. L4-8833  Pitovne in klavne lastnosti ter kakovost mesa piščancev različnega genotipa in iz različnih tehnologij reje (Slovene)   1/1/1997 - 12/31/1998  PhD Antonija Holcman  2,244 
20. L4-7389  Genetski in okoliški vplivi na količino in topnost kolagena kot najpomembnejšega dejavnika trdote govejega mesa (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Slavko Čepin  1,307 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P0-0555-0481  Populacijska genetika in etologija (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Milena Kovač  4,852 
Views history
Favourite