Loading...
PhD Silvester Žgur

PhD Silvester Žgur
no.: 00921 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.01  Biotechnical sciences  Animal production  Genetics and selection 
4.02.03  Biotechnical sciences  Animal production  Ethology and technology in stock-breeding 
Keywords
growth, carcass quality, meat quality, selection
Points
252.78
A''
0
A'
64.41
A1/2
117.91
CI10
137
CImax
33
h10
6
A1
0.79
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 10, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 25  115  101  4.04 
Scopus 37  176  147  3.97 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Animal Science 1987 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculture  DE Georg-August University in Gottlingen, Agricultural Faculty 1991 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (105%, RD:5%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Animal Breeding  3/26/1997  Assistant  Assistant professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1613  THE INTRODUCTION OF GENOMIC SELECTION AND GENOTYPING IN DAIRY CATTLE BREED IN SLOVENIA   2016 - 2019  PhD Marija Klopčič  5,167 
2. V4-1415  Technological economic models of beef production on grassland   2014 - 2016  PhD Drago Babnik  4,397 
3. J4-9252  MAS for fattening, carcass, and meat quality traits in dual purpose cattle   2007 - 2010  PhD Milena Kovač  4,715 
4. L4-9301  Genetic evaluation of lifetime production   2007 - 2009  PhD Špela Malovrh  3,441 
5. V4-0410  Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji - analiza stanja in oblikovanje razvojnih modelov za doseganja konkurenčnosti (Slovene)   2008  PhD Aleš Kuhar  3,315 
6. L4-6042  Evaluacija   2004 - 2007  PhD Antonija Holcman  4,090 
7. V4-0115  Ovrednotenje maščobnokislinske sestave konzumnega mleka in sirov v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Janez Salobir  3,278 
8. V4-0880  Analiza učinkovitosti selekcijskih programov domačih živali za prirejo mesa in vpliv na spremembe kakovosti proizvodov (Slovene)   2003 - 2006  PhD Milena Kovač  3,826 
9. V4-0736  Rejski in tehnološki dejavniki kakovosti in prehranske vrednosti kunčjega mesa (Slovene)   2004 - 2005  PhD Božidar Žlender  4,579 
10. V4-0740  Kakovost na travinju prirejenega mesa (Slovene)   2002 - 2005  PhD Silvester Žgur  3,567 
11. V4-0457  Ohranitev dednih lastnosti visoko proizvodnih govejih plemenic okuženih z virusom IBR/IPV z metodo in-vitro pridobivanja zarodkov (Slovene)   2002 - 2004  PhD Marjan Kosec  2,648 
12. V4-0471  Prehranski vplivi na kakovost živil živalskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti (Slovene)   2002 - 2004  PhD Janez Salobir  6,143 
13. V4-0303  Prehranski vplivi na kakovost živil (Slovene)   2000 - 2001  PhD Janez Salobir  5,044 
14. V4-0301  Razvoj in prilagoditev metode ocenjevanja mesnatosti prašičev (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marjeta Čandek Potokar  3,729 
15. V4-0282  Uvajanje prenosa zarodkov (MOET kot modela pri sanaciji visokoproizvodnjih rej govedi okuženih z virusom IBR/PV z namenom ohranjanja pl (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marjan Kosec  2,766 
16. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milena Kovač  15,826 
17. L4-1383  Kakovost prireje domačih živali v sonaravnih rejah v Sloveniji (Slovene)   1999 - 2001  PhD Antonija Holcman  7,004 
18. J4-7449  Optimization of algorithms for evaluation of (restricted) maximum likelihood function for large systems with application in animal science   1999 - 2001  PhD Milena Kovač  4,000 
19. V4-0296  Vpliv lastnosti kolagena in druge kvalitativne lastnosti teletine (Slovene)   2000  PhD Slavko Čepin  3,247 
20. V4-9118  Prehranski vplivi na kakovost živil živilskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidi (Slovene)   1998 - 1999  PhD Karl Salobir  6,753 
21. L4-7389  Genetski in okoliški vplivi na količino in topnost kolagena kot najpomembnejšega dejavnika trdote govejega mesa (Slovene)   1996 - 1998  PhD Slavko Čepin  1,315 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0555-0481  Populacijska genetika in etologija (Slovene)   2002 - 2003  PhD Milena Kovač  4,928 
Views history
Favourite