Loading...
PhD Silvester Žgur

PhD Silvester Žgur
no.: 00921 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.01  Biotechnical sciences  Animal production  Genetics and selection 
4.02.03  Biotechnical sciences  Animal production  Ethology and technology in stock-breeding 
Keywords
growth, carcass quality, meat quality, selection
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
252.24
A''
0
A'
63.97
A1/2
118.77
CI10
118
CImax
28
h10
6
A1
0.79
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on January 31, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: NO)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 25  101  87  3.48 
Scopus 37  156  127  3.43 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Animal Science 1987 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculture  DE Georg-August University in Gottlingen, Agricultural Faculty 1991 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (105%, RD:5%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Animal Breeding  3/26/1997  Assistant  Assistant professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1613  THE INTRODUCTION OF GENOMIC SELECTION AND GENOTYPING IN DAIRY CATTLE BREED IN SLOVENIA   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Marija Klopčič  5,044 
2. V4-1415  Technological economic models of beef production on grassland   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Drago Babnik  4,222 
3. J4-9252  MAS for fattening, carcass, and meat quality traits in dual purpose cattle   7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Milena Kovač  4,559 
4. V4-0410  Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji - analiza stanja in oblikovanje razvojnih modelov za doseganja konkurenčnosti (Slovene)   1/1/2008 - 5/31/2010  PhD Aleš Kuhar  3,248 
5. L4-9301  Genetic evaluation of lifetime production   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Špela Malovrh  3,343 
6. L4-6042  Evaluacija   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Antonija Holcman  4,005 
7. V4-0115  Ovrednotenje maščobnokislinske sestave konzumnega mleka in sirov v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Janez Salobir  3,227 
8. V4-0880  Analiza učinkovitosti selekcijskih programov domačih živali za prirejo mesa in vpliv na spremembe kakovosti proizvodov (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Milena Kovač  3,744 
9. V4-0740  Kakovost na travinju prirejenega mesa (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Silvester Žgur  3,518 
10. V4-0736  Rejski in tehnološki dejavniki kakovosti in prehranske vrednosti kunčjega mesa (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Božidar Žlender  4,517 
11. V4-0457  Ohranitev dednih lastnosti visoko proizvodnih govejih plemenic okuženih z virusom IBR/IPV z metodo in-vitro pridobivanja zarodkov (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Marjan Kosec  2,606 
12. V4-0471  Prehranski vplivi na kakovost živil živalskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Janez Salobir  6,022 
13. V4-0303  Prehranski vplivi na kakovost živil (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Janez Salobir  4,942 
14. V4-0301  Razvoj in prilagoditev metode ocenjevanja mesnatosti prašičev (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Marjeta Čandek Potokar  3,659 
15. V4-0282  Uvajanje prenosa zarodkov (MOET kot modela pri sanaciji visokoproizvodnjih rej govedi okuženih z virusom IBR/PV z namenom ohranjanja pl (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Marjan Kosec  2,714 
16. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   1/1/1998 - 9/30/2001  PhD Milena Kovač  15,584 
17. L4-1383  Kakovost prireje domačih živali v sonaravnih rejah v Sloveniji (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Antonija Holcman  6,925 
18. J4-7449  Optimization of algorithms for evaluation of (restricted) maximum likelihood function for large systems with application in animal science   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Milena Kovač  3,962 
19. V4-0296  Vpliv lastnosti kolagena in druge kvalitativne lastnosti teletine (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2000  PhD Slavko Čepin  3,205 
20. V4-9118  Prehranski vplivi na kakovost živil živilskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidi (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/1999  PhD Karl Salobir  6,707 
21. L4-7389  Genetski in okoliški vplivi na količino in topnost kolagena kot najpomembnejšega dejavnika trdote govejega mesa (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Slavko Čepin  1,307 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P0-0555-0481  Populacijska genetika in etologija (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Milena Kovač  4,852 
Views history
Favourite