Loading...
PhD Drago Babnik

PhD Drago Babnik
no.: 05658 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 280 51 26
E-mail drago.babnikat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.02  Biotechnical sciences  Animal production  Animal nutrition 
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Animal nutrition, ruminant nutrition, cattle production, forage production, forage quality, evaluation, forage conservation, ecological agriculture
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
120.59
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
69
CImax
37
h10
4
A1
0.32
A3
4.68
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on January 30, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 85  74  8.22 
Scopus 106  93  11.63 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Animal Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1983 
Master's degree      HR University of Zagreb, Faculty of Agriculture 1989 
Doctor's degree  Ph. D.   Postgraduate doctoral studies of Agricultural Sciences  HR University of Zagreb, Faculty of Agriculture 1992 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Research unit for animal husbandry and agricultural economics  7/15/1983  Animal nutrition and forage conservation   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. N4-0200  Sown forage mixtures for sustainable agroecosystems in the Mediterranean area   6/1/2021 - 5/31/2024  PhD Tomaž Žnidaršič  1,440 
2. V4-1816  Mitigation of greenhouse gas emissions and ammonia on agricultural holdings   11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Jože Verbič  7,459 
3. V4-1619  Farming on species-rich grasslands   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Jože Verbič  4,746 
4. V4-1610  Technological solutions for high – quality hay production   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Viktor Jejčič  6,138 
5. V4-1415  Technological economic models of beef production on grassland   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Drago Babnik  4,222 
6. V4-1414  Technological solutions for better utilization of alfalfa in ruminant nutrition   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jože Verbič  4,820 
7. V4-1432  Grazing damage on agricultural grasslands caused by large wild herbivores   7/1/2014 - 10/31/2016  PhD Klemen Jerina  3,177 
8. V4-1114  Beekeeping in back load national AŽ hive and production of quality and safety products   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Aleš Gregorc  3,531 
9. V4-1136  Mitigation of greenhouse gas emissions in cattle production   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Jože Verbič  6,218 
10. V4-1127  Gentic characteristics of carniolan honey bee   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Peter Dovč  5,068 
11. V4-1113  Optimisation of dairy cow nutrition   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Drago Babnik  2,453 
12. J4-2299  Vpliv spor noseme in virusov na razvoj in dolgoživost kranjske čebele, Apis mellifera carnica (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Aleš Gregorc  1,656 
13. V4-0488  Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Viktor Jejčič  6,586 
14. V4-0517  Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Jože Verbič  3,106 
15. V4-0484  Zmanjševanje vpliva spremenjenih klimatskih pogojev in delovanja patogenih in nepatogenih dejavnikov na družine kranjske čebele (Apis (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Aleš Gregorc  2,492 
16. L4-9468  Use of genetic markers to breed pigs adapted for low salted dry hams   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Marjeta Čandek Potokar  2,308 
17. V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2009  PhD Drago Babnik  3,712 
18. V4-0326  Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu Fusarium (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Jože Verbič  1,978 
19. L7-7602  Assessment the effect of insecticides used in the field and in honeybee colonies on the food processing hypopharyngeal glands in worker honeybee Apis mellifera carnica   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Aleš Gregorc  2,856 
20. L4-6368  Improvement of the efficiency of microbial protein synthesis in the rumen in diets containing grass silages   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Jože Verbič  2,274 
21. L4-6376  Predictive ability of NIR spectroscopy for pig meat quality evaluation   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Marjeta Čandek Potokar  1,957 
22. V4-0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Drago Babnik  3,193 
23. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Kristina Ugrinović  7,814 
24. V4-0883  Interakcija genotip-okolje za lastnosti mlečnosti v selekcijskem programu za govedo (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Betka Logar  3,567 
25. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Jože Verbič  8,582 
26. V4-0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Jože Verbič  1,960 
27. V4-0474  Vrednotenje energijske vrednosti voluminozne krme z NIR-spektroskopijo (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Drago Babnik  1,714 
28. V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Vekoslava Stibilj  7,001 
29. V4-0286  Izdelava enačb v podporo novemu sistemu za ocenjevanje oskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Jože Verbič  1,394 
30. V4-0283  Prilagoditev enačb za vrednotenje energijske vrednosti krme v praksi (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Drago Babnik  1,495 
31. L4-1196  Metabolism of protein from grassland forage in ruminants   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Jože Verbič  1,982 
32. J4-1240  Digestion of maize starch and protein in the rumen   1/1/1999 - 6/30/2000  PhD Drago Babnik  1,740 
33. V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/1999  MSc Jože Ileršič  4,224 
34. L4-7380  Optimizacija izkoriščanja škroba iz koruzne silaže (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Drago Babnik  1,603 
35. V4-6932  Sistem za ocenjevanje preskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami (Slovene)   11/1/1995 - 11/30/1998  PhD Jože Verbič  1,086 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,622 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  8,912 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Matej Stopar  9,479 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Matej Stopar  9,956 
5. P0-0503-0401  Grassland Management, Feedstuff Production and Animal Husbandry.   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Jože Verbič  7,647 
Views history
Favourite