Loading...
PhD Drago Babnik

PhD Drago Babnik
no.: 05658 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (01) 280 51 26
E-mail drago.babnikat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.02  Biotechnical sciences  Animal production  Animal nutrition 
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Animal nutrition, ruminant nutrition, cattle production, forage production, forage quality, evaluation, forage conservation, ecological agriculture
Points
120.59
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
74
CImax
39
h10
4
A1
0.32
A3
3.39
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 10, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 88  77  8.56 
Scopus 112  99  12.38 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Animal Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1983 
Master's degree      HR University of Zagreb, Faculty of Agriculture 1989 
Doctor's degree  Ph. D.   Postgraduate doctoral studies of Agricultural Sciences  HR University of Zagreb, Faculty of Agriculture 1992 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. N4-0200  Sown forage mixtures for sustainable agroecosystems in the Mediterranean area   2021 - 2023  PhD Tomaž Žnidaršič  1,578 
2. V4-1816  Mitigation of greenhouse gas emissions and ammonia on agricultural holdings   2018 - 2020  PhD Jože Verbič  7,817 
3. V4-1619  Farming on species-rich grasslands   2016 - 2019  PhD Jože Verbič  4,924 
4. V4-1610  Technological solutions for high – quality hay production   2016 - 2019  PhD Viktor Jejčič  6,381 
5. V4-1415  Technological economic models of beef production on grassland   2014 - 2017  PhD Drago Babnik  4,397 
6. V4-1414  Technological solutions for better utilization of alfalfa in ruminant nutrition   2014 - 2017  PhD Jože Verbič  4,992 
7. V4-1432  Grazing damage on agricultural grasslands caused by large wild herbivores   2014 - 2016  PhD Klemen Jerina  3,315 
8. V4-1114  Beekeeping in back load national AŽ hive and production of quality and safety products   2011 - 2014  PhD Aleš Gregorc  3,660 
9. V4-1136  Mitigation of greenhouse gas emissions in cattle production   2011 - 2014  PhD Jože Verbič  6,444 
10. V4-1127  Gentic characteristics of carniolan honey bee   2011 - 2013  PhD Peter Dovč  5,206 
11. V4-1113  Optimisation of dairy cow nutrition   2011 - 2013  PhD Drago Babnik  2,585 
12. J4-2299  Vpliv spor noseme in virusov na razvoj in dolgoživost kranjske čebele, Apis mellifera carnica (Slovene)   2009 - 2012  PhD Aleš Gregorc  1,713 
13. V4-0517  Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka (Slovene)   2008 - 2010  PhD Jože Verbič  3,220 
14. V4-0484  Zmanjševanje vpliva spremenjenih klimatskih pogojev in delovanja patogenih in nepatogenih dejavnikov na družine kranjske čebele (Apis (Slovene)   2008 - 2010  PhD Aleš Gregorc  2,580 
15. V4-0488  Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo (Slovene)   2008 - 2009  PhD Viktor Jejčič  6,788 
16. L4-9468  Use of genetic markers to breed pigs adapted for low salted dry hams   2007 - 2009  PhD Marjeta Čandek Potokar  2,361 
17. V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (Slovene)   2006 - 2009  PhD Drago Babnik  3,837 
18. V4-0326  Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu Fusarium (Slovene)   2007 - 2008  PhD Jože Verbič  2,070 
19. L7-7602  Assessment the effect of insecticides used in the field and in honeybee colonies on the food processing hypopharyngeal glands in worker honeybee Apis mellifera carnica   2005 - 2008  PhD Aleš Gregorc  2,929 
20. L4-6368  Improvement of the efficiency of microbial protein synthesis in the rumen in diets containing grass silages   2004 - 2007  PhD Jože Verbič  2,363 
21. L4-6376  Predictive ability of NIR spectroscopy for pig meat quality evaluation   2004 - 2007  PhD Marjeta Čandek Potokar  2,042 
22. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Kristina Ugrinović  8,088 
23. V4-0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili (Slovene)   2004 - 2006  PhD Drago Babnik  3,291 
24. V4-0883  Interakcija genotip-okolje za lastnosti mlečnosti v selekcijskem programu za govedo (Slovene)   2003 - 2006  PhD Betka Logar  3,687 
25. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2003 - 2005  PhD Jože Verbič  8,804 
26. V4-0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž (Slovene)   2002 - 2004  PhD Jože Verbič  2,033 
27. V4-0474  Vrednotenje energijske vrednosti voluminozne krme z NIR-spektroskopijo (Slovene)   2002 - 2004  PhD Drago Babnik  1,783 
28. V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn (Slovene)   2001 - 2003  PhD Vekoslava Stibilj  7,141 
29. V4-0286  Izdelava enačb v podporo novemu sistemu za ocenjevanje oskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami (Slovene)   2000 - 2001  PhD Jože Verbič  1,462 
30. V4-0283  Prilagoditev enačb za vrednotenje energijske vrednosti krme v praksi (Slovene)   2000 - 2001  PhD Drago Babnik  1,556 
31. L4-1196  Metabolism of protein from grassland forage in ruminants   2000 - 2001  PhD Jože Verbič  2,054 
32. J4-1240  Digestion of maize starch and protein in the rumen   1999 - 2000  PhD Drago Babnik  1,797 
33. V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije (Slovene)   1998 - 1999  MSc Jože Ileršič  4,397 
34. L4-7380  Optimizacija izkoriščanja škroba iz koruzne silaže (Slovene)   1996 - 1998  PhD Drago Babnik  1,661 
35. V4-6932  Sistem za ocenjevanje preskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami (Slovene)   1998  PhD Jože Verbič  1,143 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   2018 - 2023  PhD Marjeta Čandek Potokar  10,256 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   2013 - 2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,320 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   2009 - 2012  PhD Matej Stopar  9,786 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   2004 - 2008  PhD Matej Stopar  10,238 
5. P0-0503-0401  Grassland Management, Feedstuff Production and Animal Husbandry.   2001 - 2003  PhD Jože Verbič  7,892 
Views history
Favourite