Loading...
PhD Marjan Svetličič

PhD Marjan Svetličič
no.: 09610 source: ARIS

researcher – retired
Phone number 01 580 51 97
E-mail marjan.svetlicicat signfdv.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.06.02  Social sciences  Political science  International relations 
Keywords
International economic relations, transnational enterprises and foreign direct investment, small states, EU, development.
Points
1,369.96
A''
31.25
A'
386.81
A1/2
556.81
CI10
197
CImax
49
h10
7
A1
4.3
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 12, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 27  141  119  4.41 
Scopus 39  290  254  6.51 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1. Možnosti in priložnosti Slovenije in njenih akterjev v procesih globalizacije (Slovene)  Promotional video of research programme on Videolectures  Research programme video presentation 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Marko Lovec  Uniform doctoral studies  11/1/2010 - 9/18/2013  33095 
2 PhD Boštjan Udovič  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/30/2009  27579 
3 PhD Ana Bojinović Fenko  Doctoral degree  10/1/2004 - 3/31/2009  25455 
4 PhD Petra Roter  Doctoral degree  12/1/1999 - 11/30/2001  20074 
5 PhD Andreja Jaklič  Doctoral degree  11/1/1998 - 8/31/2002  19075 
6 MSc Nataša Logar  Master's degree  12/1/1995 - 6/30/1998  15825 
7 MSc NIVES NERED  Master's degree  2/1/1989 - 1/31/1992  10874 
8 MSc ZLATO ADLEŠIČ  Master's degree  11/1/1987 - 10/31/1990  07871 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Faculty of Sociology, Political Sciences and Journalism 1968 
Master's degree  M. Sc.   Economics  MK 1974 
Doctor's degree  Ph. D.   Economics  CS University of Belgrade, Faculty of Economics 1980 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-5545  Cross-cultural differences and stereotypisation: an advantage or disadvantage in a political and economic cooperation among ex-Yugoslavia member states   2013 - 2015  PhD Boštjan Udovič  4,194 
2. V5-1009  Determinante neposrednih tujih investicij v in iz Slovenije in identifikacija ekonomsko-političnih ukrepov za pospeševanje vhodne in izhodne internacionalizacije Slovenije (Slovene)   2010 - 2012  PhD Matija Rojec  3,136 
3. V5-1039  Kako povečati kakovost in učinkovitost slovenske ekonomsko-gospodarske diplomacije (Slovene)   2011 - 2012  PhD Marjan Svetličič  1,660 
4. V5-0408  Kako do večje učinkovitosti razporejanja javnofinančnih sredstev: Analiza učinkov državnih pomoči na omejevanje konkurence (Slovene)   2008 - 2009  PhD Matija Rojec  2,039 
5. V5-0269  Implikacije dolgoročnih prognoz razvoja sveta, EU in držav BRIK na slovensko strategijo odnosov z velikimi silami (Slovene)   2006 - 2008  PhD Marjan Svetličič  2,206 
6. V5-0923  Krepitev spillover učinkov neposrednih tujih investicij v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Matija Rojec  4,093 
7. V5-0914  Vpliv evropskega korporacijskega prava in korporacijskega upravljanja na konkurenčnost gospodarstva (Slovene)   2005 - 2006  PhD Marjan Svetličič  1,888 
8. V5-0777  Poslovno sodelovanje subjektov s partnerji v JV Evropi kot dejavnik stabilizacije razmer v regiji in pospeševanje konkurenčnosti in vloge ekonomske diplomacije (Slovene)   2002 - 2006  PhD Marjan Svetličič  4,747 
9. V5-0810  Vzpostavitev modela za spremljanje globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (Slovene)   2004  PhD Vito Bobek  3,393 
10. V5-0532  Slovenija in nadaljni razvoj Evropske unije (Slovene)   2002 - 2003  PhD Bojko Bučar  2,478 
11. J5-7766  Majhne države v procesih preoblikovanja mednarodne skupnosti (Slovene)   1999 - 2001  PhD Marjan Svetličič  7,198 
12. J5-7787  Procesi in načini internacionalizacije v svetu in Slovenija (Slovene)   1996 - 2001  PhD Matija Rojec  5,519 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. LLP-LISBOAN  Linking Interdisciplinary Integration Studies by Broadening the European Network: LISBOAN   1/1/2010 - 12/31/2014  Marjan Svetličič   
2. COST-IS0905  The Emergence of Southern Multinationals and their Impact on Europe   5/25/2010 - 5/24/2014     
Views history
Favourite